3 John 1

Ari Yesus ago on matawta gigo mat danmebta araq yaqmo kawa.

Gayus, ya ninmen sansandek ka mar tonim eman ningo hib lehaq.

Ya helmo nibilenaiq, Ya ni ninan inad diq bilaqaqta.
Copyright information for `MLP