2 Timothy 3

Levenaleng Kavaxap

Una xasep avukat at na levelinga. Ap mo levenaleng i auret ti laxavaxap at na lavatbung menemen, levenmumuat naba rupot saparap limixin nuunu. Buaang limixin dinaba doxoma xa di, di noxo ruuna bok ba labalamu ri limixin petpes, diba vavara solo lempilas, diba lox asilok axa di, diba emi asu xa midi, diba paase kapmek ti limixin petpes, di noxo ronga res at luvuttemen di mi luvutnen di, di noxo tong avukat ti tara, di noxo lok ngangao at ne Moroa. Labalamu noxok lok atdi, di noxo domampe laxakapmek leventaba vetpes di lox i ridi, diba lox asi tentaba mi levelinga, dixo mumu asu loklox avukat, diba esep amisik, la diba xopara ri leveloklok nunuan. Diba song araba limixin avukat ti limixin kapmek tip sep di, diba lok levempanga rangtangku, di noxo ruuna loklok ngangao, diba ngaongao aleng ti levempanga at na lavatbung menemen, la di noxo vara ne Moroa; diba lok ngan limixin lotu ketla diba tong i do kopmen tololos at lotu. Una nemen petpes basinge limixin kerepmo.

Leventaba atnedi dit pas tangtagap ti lox ase limixin, la di etangas mi leventaba larakoenasun la di sat ka lodoxoma at lavakin, lunuunu atdi kopmen na lolos. Mo lavakin dip kip levenmumuat mumu leveloklok kakapmek atdi la soso mun di mumu asu lodoxoma kapmek atdi xa. Ding tonga res at nom luvuttadi xaxarang la dixo epovo naklen ka levelinga ruturun at ne Moroa. Gano ne Janes mi ne Jambris dugang tonga xepe levelinga at ne Moses la kerepmo bok nom luvuttadi xaxarang ding tonga xepe levelinga ruturun, limixin lodoxoma atdi xopmen na sixit nunuan la lunuunu atdi ira subu vam. Ketla mo lugugu xakapmek atdi ba xap soso, mila limixin axap diba xasep ap mo loklok tangtangku atdi, la diba lok ngan ne Janes mi ne Jambris.

Lempapaase Alii Ri Ne Timoti

10 Ketla nenu u mumu asu avukat levenanasa rak la loklok tarak; ura lok kaka vam lorooro rak, la ura ven kibis lunuunu rak; ngan loklok mulus, labalamu la a tu lolos bok at lunuunu rak. 11 Nenu ukleklen i do limixin diga lox asongor ia mumu lunuunu rak, la agap kip levesongsongot kerepmo ro Antiok, Aikoniam, la to bok Listra. Mo levesongsongot ga lolos aleng, ketla nia aga tu lolos, la Leeme Silok ga lox aroo ia basinge di ap mo levenmenemen. 12 Nedi axap di vara i xusu dina nemen mokmokso at lunuunu atdi saparap ne Iesu Karisito, dinabap kip levesongsongot. 13 Ketla nedi limixin kapmek mi limixin pereven ka dinaba lok kapmek aleng, la diba xarang limixin la limixin petpes diba xarang nedi. 14 Ketla nenu ne Timoti, unam tebeng lolos mo levelinga ruturun nia agara anasa vam u min la ura nuunu lolos teren. Ukleklen di luvuttadi loklox ase ram. 15 Ga vaxaru ka i ga lamdak kakalix u, ugaraklen pam levelinga at Lovoang Kaala, la u xasep teren. Na levelinga i epovo na lox axasev u mi langas ti lorooro mo do una nuunu at ne Iesu Karisito. 16 Levelinga axap keneng at Lovoang Kaala, ne Moroa ga lox asuvos i la i lok tooro aleng nedi di anasa limixin; la di paase aronga limixin di lok laxakapmek; la di lox akmokso lorooro at limixin; la di lox ase limixin mi loklok mokmokso; 17 kusu limixin at ne Moroa naba gagas kusu dina epovo ri lok leven gugu nunuan.

Copyright information for `MMX