Psalms 5

Lisingising Ti Loklok Tooro

O Leeme Silok. Una ronga levelinga rak. Una ronga ia, a duudu. Una ronga res at lerengteng tarak ti loklok tooro. Nu ne Moroa rak la Loorong Silok tarak! Nia a sing tu.

O Leeme Silok,
ung tonga laxaka rak maxantamak suubu. At laxangking i so su, a tong asu levesingising tarak, la at kis ngangais ti lovoporang taram tia.

Nenu xopmen lomoroa no uk lok momo ri libilinga; uxo esuxun mi libilinga. Nenu uxo tu ebelen tinotno minedi limixin loklox aaso; uxopara rinotno rinedi axap limixin kapmek. U sesele utut kepe limixin kaxarang. La u bulunga xepe rino nedi, dip sep amet limixin, la nedi di babala vukpuk limixin petpes.

Ketla mumu mene labalamu silok taram, u ke avolo ia xusu ana vubeles at loogu laplavang taram i xaala; la ana lotu saparav u go, la ana xis tintiding saparav u mi loklok ngangao. O Leeme Silok, buaang limixin di munepen minia! Unamgo nga ia xusu ana mumu asu lavavara xa ram; una lox axasep langas taram tia ri mumu asu i.

Levempanga salai limixin munepen minia dina tong i, a noxo mu asu i; nedi mun limixin sepsep tadi. Levelinga atnedi ik sixit nunuan ketla ni levelinga loklok atdan mun la i umsu mi laxaxarang arup kusu dina sep amet limixin. 10 O Moroa, una vaase asi di la una lox asongot di; naba lox avukat do mo leveloklok kakapmek atnedi naba lox asuusu levenmumuat silok tidi. Una xala xepe di basinge u, mumu loklok kakapmek mi lorongtonga xepe atnedi saparav u.

11 Ketla nedi dik lok keneng at loklok tatao ram, dina momo la dinak pixan momo amisik. Una kok avukat nedi di vavara aleng u; nedi di momo aleng mumu mun u. 12 O Leeme Silok, uk lox anarong nedi di mumu asu levelinga ram; labalamu ram i tupe di ngan lenban.

Copyright information for `MMX