aTut 2:16; 6:24
bTut 9:13
cTut 5:4+
dTut 2:18; 9:18; Mt 7:13; 1 Kor 6:9-10

Proverbs 7

Tomooto bela tire zin pizin moori zaala lwoono kan

O lutuŋ, motom iŋgalŋgal sua tio ti,
mi kiskis tutu tio ta boozomen ma imbol kat la ŋgar ku.
Motom iŋgalŋgal tutu tio mi toto. Naso mbotmbot ambai.
Sua boozomen ta aŋkam pu na, kozo mboro kat, kembei ta mborro kat itum motom na.
Tana kiskis sua tio ta boozomen ma imbol la ŋgar ku totomen,
kembei ta kukuugu imbotmbot la nomom totomen.
Ur kat lelem pa ŋgar ambaiŋana,
kembei ta lelem pa lumri bizin mi toŋmatiziŋ ku.
Pa sombe kam lem ŋgar ambaiŋana, nako iuulu u be mbotmbot molo pizin moori zaala lwoono kan ta tiwadat zin tomooto na.
Kokena kwon imbuulu u, to sua kizin ikam lelem. a 

Kembei ta lwoono ta. Nio aŋbotmbot ruumu leleene, mi aŋmender la miiri kwoono.
Mi motoŋ la na, aŋre naŋgaŋ pakan timendernder ma timbotmbot. Ŋgar kizin ipet zen.
Mi tomtom kizin ta, ni le ŋgar somŋana.
Iwwa pa zaala ma ila, mi igarau ruumu ki moori ta.
Ila ipet ruumu tana na, zoŋ isula mi zugut isu.

10 To moori tana izeebi pa mburu kembei ta moori zaala lwoono kan tiurur na, mi ipaŋuru i ma imar.
Imar raama ŋgar turkeŋana ta.
11 Moori tana mbuleene izzu ruumu som.
Gorgori iwwa lene mi ipaŋarairai kalŋaana. b 
12 Mi irru zin tomooto su nol muriini,
mi ikewe su zaala lwoono be izaŋzaaŋa zin.
13 Tana ire naŋgaŋ tina, to loŋa men mi isou i, mi ikan kwoono.
Mi ka miaŋ ri sa som. Iso kat pini ma iso:
14 “Ai, nio ti, muŋgu aŋbuk sua pa Anutu be aŋkam patoronŋana pini.
Mi koozi aŋkam patoronŋana tana, mi buzur ka lwoono imbotmbot ruumu tio be takan.
15 Tana aŋyooto pa ruumu ma aŋmar be aŋru u tau.
Mi iŋgi aŋdeeŋu kek.
16 Leŋ. Nio aŋurpe mbalia tio, mi aŋwar mburu ta kan mos ambaimbaiŋan na ise muriŋ.
Mburu tana imbot taa Aikuptu mi imar.
17 Mi aŋliŋ koroŋ pakan ta kuzin ambaimbaiŋan na ise ma ambai leen!
18 Tana mar ma ituru tekeene.
Ko menmeen ti mi takamam ma ila irao zoŋ ise!
19 Kam ŋgar pa kusiŋ pepe. Pa ni imbotmbot ruumu som. Iŋga ila pa lele molo.
Ko loŋa imar na zeen.
20 Pa ila raama kautu kini ta bok pa pat.
Tana ko imbotmbot ma puulu ilupi, tona imar.”

21 Moori tana ikam mbulu boozo pa naŋgaŋ tana bekena iyaaru i. Mi kwoono imbesmbeeze pini ma tau!
Tabe ikam leleene, mi ni ito i ma ziru tila.
22 Naŋgaŋ tana inamnaama som. Ziru tila pataaŋa.
Ni kembei makau ta iur niini mi tikami ma tila be tipuni ma imeete.
Mi kembei buzur ta ikilaala kilis som mi kumbuunu isula.
23 Ni ikilaala som. Mbulu ta ikam na, ko ikami ma imeete.
Kaimer peene lutuunu sa ko iŋgetŋgeete ise kuliini.
Ni ko iwe kembei ŋge ta ila ma kilis ikami. c 

24 Tana lutuŋŋan, keleŋ la sua tio ti, mi motoyom iŋgalŋgal.
25 Kere yom pizin moori ta kembei: Kokena tikam leleyom ma kezem zaala ambaiŋana, mi koto zin pa zaala kizin.
26 Pa zin wal ta titop la kizin na, sorok som.
Tikazas wal boozo kat ma timetmeete.
27 Zaala biibi ta isula pa naala na, kwoono imbot kat ta ndeete kizin uunu na.
Tana zin wal ta so tito zaala kizin, nako tisula kizin wal meeteŋan. d 
Copyright information for `MNA