1 Corinthians 1

Lukaiwa

Lova Yaubada ena nuanua ʼinega yaʼa Faulo venuaʼivinegu be yavetovaletuyana Ieisu Keliso weaqina. Ta leta baʼe yaʼa ta wese taida Sositeni ʼimega.

Ta baʼe leta nana waiwai omiʼa Yaubada ena ʼekalesia ʼabaga qiduana Kolinita ʼinaya otoatoa weaqimi. Omiʼa Yaubada niʼa venuaʼivinemi ena tomotauyavo ta givegwalemi Ieisu Keliso ena viaqa ʼinega, ʼidewani tomotau diʼwe qabudi ʼidia itoatoa niʼa givegwaledi ʼeguma taudi wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso ana wawa ivetumaqanea. Taudi be wese itaʼa eda Kaiwabu ʼaidegana.

Avevenoqi weaqimi Tamada Yaubada be eda Kaiwabu Ieisu Keliso nuakolokolo ta wese nuadaumwala ina neimi.

Faulo ena lukaiwa Yaubada ʼinaya me Kolinita weaqidi

Omiʼa weaqimi yalulukaiwa Yaubada ʼinaya tuta qabuna, mana ena nuakolokolo qiduana neimi emi veiaiana Ieisu Keliso ʼinega. Lova Ieisu Keliso Valena alugaihi aqiaqiea ʼimia, ta Vale nana ovetumaqanea e ʼinega vaveʼabi aqiaqi yawaimi ʼinaya. Ta emi veʼaidega Ieisu maega ʼinega emi viaqayavo qabudi iveaqiaqi otaqa, ʼidewani emi vonayavo venuaʼewaʼewa, ta wese emi alamani Yaubada be, Keliso ta wese tovetumaqana edi toatoa weaqina veaqiaqi otaqa. ʼInegana Yaubada Niboanina Gwalagwalana ena wilaʼa qabudi ge taha ʼidiega oda kusa, ta eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena ʼifoqe mai weaqina emi nuanua waiwaina ʼinega obaʼebaʼeyea. a  Tauna nagivewaiwaiemi ana laba tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya, be yaqisa ge taha toga ana fata naveʼewemi tuta nana eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena ʼaubena qiduana ʼinaya naʼevivi namai bwaʼobwaʼoya. b  Vonahaqiaqi, Yaubada baʼe yani diavona naviaqidi weaqimi, mana tauna ma ana vetumaqana. Ta tauna niʼa venuaʼivinemi veiaiana aqiaqina ʼinaya, Natuna Ieisu Keliso eda Kaiwabu ʼinega.

Faulo nuanuana ina veʼaidega

10  c  ʼInega egwavo, egu nuanua waiwaina baʼe ona noqolia! Eda Kaiwabu Ieisu Keliso ana wawega yavonemi ona luaʼu veʼaeʼaetoga nuanimia. Nuanuagu ona veʼaidega be yaqisa vetoatoasiʼi ge wese naʼenoʼeno ʼekalesia gamonaya. Ta ʼesi ma emiavo emi toa naveʼaidega ta wese emi nuanua ʼaideganega yani qabuna ona viaqidi. 11 Egwavo, egu nuanua baʼe ʼidewani mana Kiloi edi susu ʼinega vaidi tomotau niʼa ivematamagilafuyegu emi veʼaeʼaetoga weaqina. 12  d  Emi veʼaeʼaetoga baʼe ʼidewani, vaina ovonaya, “Imaʼa Faulo aʼabiʼabibodea!” ta vaina ovonaya, “Imaʼa Afolosa aʼabiʼabibodea!” ta vaina ovonaya, “Imaʼa Fita aʼabiʼabibodea!” ta wese vaina ovonaya, “Imaʼa Keliso aʼabiʼabibodea!”

13 Baʼe ʼinega ana ʼita kavona Keliso foa adi yau oʼabiʼabibodedi, waisa? Nage yaʼa Faulo itutuveʼewegu ʼetoluai ʼinaya weaqimi? Gebuʼe otaqa! Nage yaʼa Faulo agu wawega babitaiso oʼewea? Gebuʼe otaqa! 14  e  Vonahaqiaqi, yaʼa Kilisifasi be Gaiusi magilafudimo yagivebabitaisodi lova tuta nana omiʼa yaʼa maega katoatoa, ta ge taha toga wese ʼimiega eda givebabitaisoi. Ta baʼe weaqina yalulukaiwa Yaubada ʼinaya, 15 fole wese vaina ʼimiega oda vonaya, “Yaʼa Faulo ana wawega yababitaiso.” 16  f  (Ei, nuagu fania, Setefano me ena susuyavo wese yagivebabitaisodi, ta yanuaia ge taha toga wese baibitaiso daʼewei ʼiguyega, ta adi ʼaidegamo.) 17 Keliso ge davetunegu tomotau ʼidia sabi babitaisodi, ta ʼesi vetunegu ʼidia sabi lugaihi weaqina. Ta Vale nana ge eda lugaihiea taugu egu vona ʼinega, ta ʼesi Yaubada ena venuahaʼu ʼinega, fole Keliso ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya Valena ena waiwai eda givedawalilia.

Yaubada ena waiwai kana ʼitea Keliso ana ʼetoluai ʼinaya

18  g  Vonahaqiaqi, Keliso ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya Valena ana noqola kavona yani kavokavovo taudi ʼaliga ana ʼeda ʼinega itautauya ʼidia. Ta ʼesi itaʼa ʼetoʼetoyavuida Yaubada ena waiwai kahalamani aqiaqiea Vale nana ʼinega. 19  h  Mana Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada vonaya,

“Yaʼa toalamani qiduqiduadi bwaʼobwaʼoya
edi alamani ena luveawalia,
ta wese toalamani aqiaqi
edi nuaʼeqaʼu ena ʼewa yavulea.”
20  i  Baʼe vona diavona vonahaqiaqi, ʼinega kana nuanua: Tolaʼai naʼifoqe taudi toalamani qiduqiduadi ʼidia? Ta tolaʼai naʼifoqe Mosese ena luvine ana toveʼitayavo ʼidia? Ta wese tolaʼai naʼifoqe toveʼaeʼaetoga waiwai ta aqiaqidi ʼidia baʼe bwaʼobwaʼoya itoatoa? Vonahaqiaqi, Yaubada baʼe qabu diavona edi alamani niʼa veyani kavokavovoyea, 21  j  mana ana ʼaidegamo Toalamani aqiaqi, ta ena nuanua baʼe ʼidewani: Bwaʼobwaʼo ana tomotauyavo ge adi fata be taudi edi alamaniega tauna ina alamani aqiaqiei. ʼInegana Yaubada nuanuana tovetumaqana naʼetoyavuidi Natuna ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya Valena ʼinega. Ta Yaubada ema lugaihi kavokavovo vefewea sabi ʼetoyavuidi. 22 Taudi me Diu nuanuadi ʼebeʼita mahalega ina ʼitedi, ta taudi ge me Diu alamani isalisalia. 23  k  Ta imaʼa Ieisu ana tutuveʼewa ʼetoluai ʼinaya Valena alulugaihiea qabu diavona ʼidia, ʼinega me Diu nuadi luveifa, ta taudi ge me Diu lugaihi nana iʼawaluveifea. 24  l  Ta Yaubada me Diu be wese taudi ge me Diu niʼa gabedi sabi ʼetoyavuidi. Ta tomeqabu ʼidiega gaba nana niʼa iʼawahaqiaqiea, e taudi Yaubada ena waiwai niʼa ivebaea Keliso ʼinega, ta wese Keliso nana ʼinega Yaubada ena alamani aqiaqi otaqina ialamani aqiaqiea. 25  m  Tomotau vaidi ivonaya be Yaubada ena viaqa, viaqa kwavakwavana tuta nana Natuna awafelea ʼetoluai ʼinaya. Ta Yaubada ena alamani tomotau edi alamani veqidua vaʼinea. Ta wese ʼidewani tuta nana Natuna awafelea ʼetoluai ʼinaya, ʼinega tomotau ivonaya be Yaubada ena viaqa dawalilina. Ta vonahaqiaqi, Yaubada ena viaqa baʼena tomotau edi viaqayavo qabudi veqidua vaʼinea.

26  n  Egwavo, ona nuaia lova omiʼa ge ami wawamo, ʼinega tomotau ivonaya be emi qabu ʼinega ge ʼealimi toalamani, ta ge ʼealimi toluvine, ta wese ge ʼealimi gade kaikaiwabuna ʼidiega oda viʼoi, ta tua Yaubada gabemi. 27 Vonahaqiaqi, bwaʼobwaʼo ana tomotauyavo ivonaya be omiʼa tomotau kwavakwavami. Ta Yaubada tovekwavakwava venuaʼivinedi bwaʼobwaʼo ana toalamaniavo sabi giveiniyauyaunidi. Ta wese bwaʼobwaʼo ana totoayavo ivonaya be omiʼa dawalilimi. Ta ʼesi Yaubada todawalilidi venuaʼivinedi bwaʼobwaʼo ana tovewaiwaiavo sabi giveiniyauyaunidi. 28 Bwaʼobwaʼo ana totoayavo vaidi tomotau iʼita webuiedi ta wese iveyani kavovoyedi, e taudina Yaubada venuaʼivinedi. Ta baʼe ʼidewani Yaubada viaqia bwaʼobwaʼo ana totoayavo edi nuanua sabi luveawalina. 29  o  Yaubada ena nuanua baʼe ʼidewani be yaqisa ge taha toga matanaya ana fata taunega nagivaneyei.

30  p  Yaubada ena viaqa ʼinega luvetubemi Ieisu Keliso maega. Ta Keliso nana Yaubada ena alamani aqiaqi otaqina veʼitayea ʼidaya. Ta Ieisu ena viaqa ʼinega niʼau kavetunutunuqa ta wese gwalagwalada Yaubada matanaya. Ta wese Ieisu eda luveifanayavo ʼidiega niʼa ʼetoyavuida. 31  q  ʼInega Buki Nugwenugweina ena vona kana ʼabibodea vonaya, “ʼEguma taha toga nuanuana navonavane ana ʼetoyavua weaqina, e ʼinega luaqiaqiea be eda Kaiwabu ana ʼaidega otaqa ana wawa nagivaneyea.”

Copyright information for `MOX