1 Corinthians 11

Tafwalolo ana veʼeda aqiaqi

a  Omiʼa egu ilivu ona vetutumedi, ʼidewani yaʼa Keliso ena ilivu yavevetutumedi.

Omiʼa me Kolinita yaqaiawa weaqimi, mana omiʼa ge oda nuafanigu, ta egu veʼita itaʼa tovetumaqana eda toa weaqina lova yaveʼita ukamanedi ʼimia omatamatayagedi.

b  Ta taha yani weaqina nuanuagu ona nuaʼeqaʼuya, e baʼe: Keliso tauna ʼoloto adi toludebana. Ta vivine adi toludebana ʼoloto. Ta Yaubada tauna Keliso ana toludebana. Omoʼe ʼinega ʼoloto ge wese daluaqiaqiedi ʼeguma debadi ina umedi tuta nana ivevenoqi nage Yaubada ena vona isimasimana ʼifoqeyea. Mana ʼeguma debadi ina umedi ʼinega ge taha ʼamayaba ida veʼitayei Keliso ʼinaya, tauna adi toludebana. Ta vivine ʼidia dumadumana. Taudi tuta qabuna debadi ma umana tuta nana ivevenoqi nage Yaubada ena vona isimasimana ʼifoqeyea. Mana ʼeguma debadi ge ana umamo, e ʼinega ge taha ʼamayaba ina veʼitayei moqanediavo ʼidia, ʼinega adi ʼita ge aqiaqina, ta ʼesi kavona taha vavine debana kwelikwelina. Vonahaqiaqi, ʼeguma taha vavine ge nuanuadi debadi ina umei, e ʼinega luaqiaqiedi be debadi qabuna ina daʼa yavulea. Mana vivine ʼidia debadi ana daʼa yavula nage kweli vekawawa yani ʼebeiniyauyau, e ʼinegana debadi ina umea. c  Ta ʼoloto debadi ge ina umedi tafwalolo ana tuta ʼinaya, mana Yaubada ʼoloto viaqia ana ʼita tauna ʼidewani, ta wese ʼoloto viaqia tauna ena ilivu ʼidewani. Vonahaqiaqi, Yaubada nuanuana ʼamayaba nalobea ʼoloto adi ʼita ʼinega. Ta ʼesi vivine debadi ina umedi, mana taudi edi awafela moqanediavo edi luvine ʼayanaya ina veʼitayea baʼe ilivu nana ʼinega. d  Egu vona baʼe ʼiuna, mana Yaubada ʼoloto ge daviaqi vavine ʼinega, ta ʼesi vavine viaqia ʼoloto ʼinega. Ta wese ge ʼoloto daviaqi vavine weaqina, ta ʼesi vavine viaqia ʼoloto ana iula weaqina. 10 Vonahaqiaqi, Yaubada ena tovaleʼewayavo vivine dina ivevekovedi, ʼinega vivine luaqiaqiedi be debadi ina umedi, ta baʼe ʼinega taudiega ina veʼitayedi vonigo moqanediavo edi luvine ʼayanaya itoatoa.

11 Ta itaʼa eda toa eda Kaiwabu ena qabu gamonaya vivine taudi yani qiduana ʼoloto weaqida, ta wese ʼidewani ʼoloto yani qiduana vivine weaqidi, mana kaveveiuiula eda toa ʼinaya. 12 Vona baʼe vonahaqiaqi, mana vavine Ibi ʼoloto ʼinega ʼifoqe, ta ʼabiboda ʼoloto qabudi vivine ʼidiega iviʼoi, ta yani qabuna Yaubada ena ʼivaʼavaʼata ʼinega iʼifoqe.

13 ʼInega tauʼu una nuaia, nage vivine adi luaqiaqi be ina venoqi Yaubada ʼinaya tomotau matadia ta debadi ge adi umamo? Gebu adi fata! 14 Nage ge oda alamania vivine debadi kuena adi ʼita aqiaqina weaqina. Mana Yaubada debadi kuena neidi adi kia ana uma weaqina. Ta niʼa kahalamani aqiaqiea ʼoloto ge adi luaqiaqi be debadi navekue, mana baʼe ilivu nana ʼinega ʼoloto Yaubada ena ʼivaʼavaʼata ʼunu iveyani kavokavovoyea. 16 Ta ʼeguma taha toga nuanuana naveʼaeʼaetoga egu veʼita baʼe yani diavona weaqidi, ʼinega yaʼa ta wese Yaubada ena ʼekalesiayavo maega avona aqiaqiemi: Baʼe ʼidewani Yaubada ahawahawatuboya, ta gebu mali veʼeda ʼinega.

Kaiwabu ena ʼai ana luvine

(Madiu 26:26-29; Maki 14:22-25; Luke 22:14-20)

17 Ta wese ilivu taha weaqina ena vematamagilafuyemi. Ta ilivu nana weaqina ge agu fata ena qaiawa weaqimi. Mana tuta nana ovavaʼauta tafwalolo weaqina ʼinega vita ʼifoʼifoqe nuanimia. 18  e  Valemi yanoqolia, mana vaina tomotau imai ivonegu emi vaʼautayavo ʼidia vetoatoasiʼi ʼifoʼifoqe nuanimia. Ta vona diavona weaqimi vaina yavetumaqanedi, ta vaina gebu. 19 Ta vetoatoasiʼi nana weaqina ge nuagu davoqana, mana yahalamania baʼe ʼinega kana ʼita aqiaqiedi tomeqabu ʼeda tunutunuqina ʼinega itautauya, ta tomeqabu gebu.

20 Vonahaqiaqi, tuta nana ovavaʼauta eda Kaiwabu ena ʼai weaqina omiʼa ovonaya be ʼai aqiaqina oda viaviaqi, ta gebu. Ta ʼesi ʼai nana ʼinaya kavona tomotau ʼaidega ʼaidega taunega ana ʼabwaga daʼaiʼaini. 21 Mana tuta nana ovavaʼauta, ʼinega vaina ʼimiega ami ʼabwaga otaqa omiea oʼaiʼai ta gamomi kokoko, ta vaina ma botanimi, ta wese vaina onumanuma qiduana ʼinega ovekwavakwava. 22 Maʼoda omiʼa? Kavona ge emi vanuemo, waisa? Baʼe ilivu nana ʼinega Yaubada ena tomotauyavo ge oda ʼamayabedi, mana taudi lukwalukwadi adi ʼabwaga goyona imimiea iʼaiʼai, ʼinega ogiveiniyauyaunidi. Nage baʼe ilivu nana weaqina agu fata ena awatubomi? Gebuʼe otaqa! Ta ʼesi nuanuagu omiʼa emi vanueavo ʼidia ona ʼai nugweta, ta ʼabiboda ona lugu vanue tafwalolo ʼinaya Kaiwabu ena ʼai weaqina.

Eda Kaiwabu ena ʼai ana veʼeda aqiaqi weaqina

23 Lova eda Kaiwabu Ieisu ena ʼai ana ʼeda taunega veʼitayea ʼiguya, ʼinega yaʼa wese niʼa yaveʼitemi. Velovelovani nana ʼinaya tuta goyona be Iudasa eda Kaiwabu Ieisu nasuluvea, ta nugweta Ieisu beledi ʼewei lukaiwa Yaubada ʼinaya ta gitomwei ena tovaletuyanayavo matadia ta vonedia, “Baʼe ʼwafigu yahawafelea omiʼa weaqimi ona ʼainia. Baʼe ʼidewani ona viaqa ʼaiqa agu ʼebenuaveʼavina weaqina.” 25  f  ʼAi gumwala ʼinega wese ʼidewani ʼoine ma vedina ʼewei vonedi vonaya, “Yaubada ena luvine vauvauna baʼe sulaligu ma vedina ʼinega yagigiveʼifoqeyea ʼimia. Ta ʼabo totuta ʼinaya wese ona numea, e ʼinega ona nuaveʼavinigu.” 26 Ta tuta nana beledi nana oʼaiʼainia be ʼoine nana onumenumea, e ʼinega eda Kaiwabu ena ʼaliga weaqina osimasimana ʼifoqeyea ana laba naʼevivi namai.

27  g  Ta tomeqabu beledi nana iʼaiʼai kavovoya ta wese ʼoine nana inumanuma kavovoya taudi tomotau diavona eda Kaiwabu ge ida ʼamayabea, mana ʼwafina be sulalina iveyani kavokavovoyea, ʼinega taudi niʼa luveifana iviaqia. 28 ʼInega togama nuanuana eda Kaiwabu ena ʼai ana ʼebenuaveʼavina naʼainia, e ʼinega nugweta taunega giwalina naʼita aqiaqiea. E ʼabiboda ana fata beledi nana naʼainia ta wese ʼoine nana nanumea. 29 Mana ʼeguma taha toga Ieisu ʼwafina ena ʼaliga ʼiuna ge nahalamani aqiaqiea ta tua beledi nana naʼainia be ʼoine nana nanumea, e ʼinega tomotau nana taunega luluvematasabuya. 30 Vonahaqiaqi, baʼe ʼinega ʼeala ʼimiega ivevihiqa be idawalili, ta wese vaina yawaidi niʼa gumwala.

31 Ta eda Kaiwabu ena ʼai ana tuta ʼinaya ʼeguma nugweta taudega giwalida kana lutonova aqiaqiea, e ʼinega ge wese Yaubada naluvematasabuda. 32  h  Ta ʼesi itaʼa baʼitagana luvine be wese luvematasabu kalobelobea eda Kaiwabu ʼinega, be yaqisa ge luvine waiwaina nawale kana lobei tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya taudi tovegwavuʼai maega. 33 ʼInega egwavo, tuta nana ona vaʼauta eda Kaiwabu ena ʼai weaqina, ʼinega emiavo ona baʼeyedi ina mai ta ʼabwaga otaqa taudi maega ona ʼai. Ta ʼabibodanaya eda Kaiwabu ena ʼai ana ʼebenuaveʼavina ona ʼainia. 34 Ta ʼeguma taha toga nabotana veiveifa ta ge ana fata enavo nabaʼebaʼeyedi vanue tafwalolo ʼinaya, e ʼinega tauna ena vanuea naʼai nugweta, ta ʼabibodanaya nalugu ʼai nana weaqina enavo maega, fole Yaubada ena luvine nalobei.

Ta nawale ena wai ʼimia, ʼinega wese vaina yani weaqidi onuanua ena givesimatalidi weaqimi ta ena vebibinemi.

Copyright information for `MOX