1 Corinthians 2

Keliso ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya yani qidua otaqina

Tovetumaqana ye, lova Yaubada ena vona ʼwaiʼwaivina Ieisu weaqina maduveʼifoqeyea ʼiguya, ta ʼabibodanaya yamai ʼimia Valena sabi lugaihina. Ta ge vona qiduqiduadi nage veʼita vitavitadi ʼidiega Vale nana eda simanei ʼimia. Mana tuta nana yamai ʼimia ʼinega egu nuanua waiwaina ena lugaihi Ieisu Keliso Valena Aqiaqina ta ana tutuveʼewa weaqina, ta ge taha wese tolaʼai weaqina. a  Vonahaqiaqi, yaʼa me egu dawalili ta me egu mwaniniva ta wese me egu dedela qiduana yaʼifoqe ʼimia. b  Ta egu lugaihi be egu veʼita ge eda neimi totoa bwaʼobwaʼo edi alamani ʼinega nage vona nuaʼewaʼewadi ʼidiega, ta ʼesi Yaubada Niboanina ena waiwaiega. Baʼe ʼidewani yaviaqia, be yaqisa emi vetumaqana ana avutugu ona aʼuya Yaubada ena waiwai ʼinaya, ta gebu tomotau edi alamani ʼinega.

Yaubada ena alamani aqiaqi neida Niboana Gwalagwalana ʼinega

Ta imaʼa alamani aqiaqi Yaubada ʼinega aveveʼitayea tovetumaqana faʼalidi ʼidia. Ta baʼe alamani nana gebu bwaʼobwaʼo ana alamani ʼidewani, ta wese gebu bwaʼobwaʼo ana toluvineavo edi alamani ʼidewana, mana toluvine diavona Yaubada naluveawalidi. Vonahaqiaqi, imaʼa taudi totoa bwaʼobwaʼo edi alamani ʼinega ge ada veʼitemi, ta ʼesi Yaubada ena alamani aqiaqi ʼwaiʼwaivina ʼinega. Baʼe alamani nana lova Yaubada ʼwaivea tomotau ʼidiega, ta baʼe ʼitagana imaʼa alamani nana asimasimanea ʼimia. Yaubada alamani nana ena nuenuega maduʼivaʼavaʼaia eda ʼebeveaqiaqi otaqa weaqina, ta ʼabiboda bwaʼobwaʼo viaqia. Ta bwaʼobwaʼo ana toluvineavo ge taha toga ʼidiega nuana daʼeqaʼui baʼe alamani nana weaqina, mana ʼeguma nuadi daʼeqaʼuya, e ʼinega ge wese eda Kaiwabu aqiaqi otaqina ida tutuveʼewei ʼetoluai ʼinaya. c  Ta ge ida alamania. ʼInega Buki Nugwenugweina taudi weaqidi simana vonaya,

“Tolaʼai Yaubada lova ʼivaʼavaʼaia
taudi ana toveyolubayavo weaqidi
ge taha toga daʼitei,
ta ge taha toga danoqoli
ta wese ge taha toga nuana daʼeqaʼui.”
10 Ta imaʼa tovaletuyana yani nana niʼa ahalamania, mana Yaubada Niboanina ʼinega giveʼifoqeyea ʼimaya. Vonahaqiaqi, Niboani nana yani qabuna Yaubada weaqina ana fata nagiveʼifoqeyedi ʼimaya, mana tauna yani qabuna alahalamanidi, ta wese Yaubada ena nuanua ʼwaiʼwaividi alamani aqiaqiedi. 11 Kana nuaia itaʼa tomotau weaqida. Ge taha toga ana fata mali tomotau ena nuanua nahalamania, ta ʼesi tomotau nana niboanina ʼinaya toatoa ana ʼaidega ena nuanuayavo ana toalamani. Ta wese ʼidewani Yaubada weaqina. Ge taha toga Yaubada ena nuanuayavo ana fata nahalamanidi, ta ʼesi Niboanina ana ʼaidega yani qabuna alahalamanidi Yaubada ena nuanua weaqina. 12 Imaʼa gebu bwaʼobwaʼo niboanina ada ʼewei, ta ʼesi Niboana Yaubada ʼinega niʼa aʼewea. Vonahaqiaqi, Niboani nana aʼewea be yaqisa ena iula ʼinega Yaubada ena nei kavovo qabudi ʼimaya weaqidi nuama naʼeqaʼuya. 13 ʼInega yani diavona weaqidi baʼe ʼitagana asimasimana ʼimia ge totoa bwaʼobwaʼo edi alamani ʼinega, ta ʼesi Yaubada Niboanina ʼinega. Ta imaʼa taudi tovetumaqana faʼalidi ʼeguma taha yani Yaubada Niboanina weaqina nuanuama ana givesimatalia ʼidia, e ʼinega Niboana nana ena vona ʼinega agigivesimatalia. 14 Ta ʼeguma taha toga yawaina ge dahawafelea Yaubada ʼinaya, e ʼinega tomotau nana ge ana fata Yaubada ena veʼita aqiaqidi Niboanina ʼinega naʼawahaqiaqiedi. Tauna yani diavona weaqidi nuana nawale ge daʼeqaʼui, ʼinega ge wese danuanua weaqidi, mana veʼita nana adi aqiaqi ge ada fata kana alamanidi ʼeguma Yaubada Niboanina ʼidaya ge datoatoa. 15 Ta ʼeguma taha tomotau Yaubada Niboanina ʼinaya toatoa, e ʼinega ana fata yani qabudi weaqidi nuana navetonova aqiaqiea, be ʼinega nahalamania tolaʼai aqiaqina ta wese tolaʼai luveifana. Ta ge taha toga ana fata tomotau nana naʼawaluveifei ena viaqa aqiaqidi weaqidi. 16  d  Mana Buki Nugwenugweina vonaya,

“Togama ana fata be
eda Kaiwabu ena nuanua
nahalamania?
Ge taha toga!
Ta wese togama ana fata be
eda Kaiwabu navonei
tolaʼai naviaqi?
Ge taha toga!”
Ta imaʼa ama fata baʼe yani diavona ana alamanidi, mana imaʼa ema nuanua ʼidewani Keliso ena nuanua.

Copyright information for `MOX