1 Corinthians 4

Keliso ena tovaletuyanayavo edi fewa

Ge ona vonaya vonigo imaʼa toveʼita tomotau qiduqiduama, ta ʼesi ona nuaia imaʼa Keliso ena tofewayavo ʼidewani. Tauna vetumaqanema be veyoveyoa neima, ʼinega ena nuanua ʼwaiʼwaividi agigivesimatalidi ʼimia. a  Niʼa kahalamania, ʼeguma taha tofewa navetovanugweta, ʼinega luaqiaqiea be me ena gwavubiga fewa nana naviaqia ena kaiwabu weaqina. Egwavo, yaʼa me egu gwavubiga egu fewa yaviaqia nuanimia, waisa? Vaina ʼimiega ovonaya be yaʼa egu fewa aqiaqina yaviaqia emi ʼekalesia ʼinaya, ta vaina ovonaya be ge aqiaqina. Ta yaʼa ge eda nuanua qiduana ʼeguma omiʼa nage mali qabu oʼawahaqiaqiegu nage gebu. Ta wese yaʼa ge agu fata be tauguyega eda ʼawahaqiaqiegu. Ta taugu agu lutonova aqiaqina Yaubada matanaya, mana egu alamani ana ʼetofwafwa ʼinega yanuaia be ge taha fewa luveifana eda viaqi emi ʼekalesia ʼinaya. Ta ge eda alamani aqiaqiei ʼeguma yaʼa tofewa tunutunuqigu. Ta eda Kaiwabu ana ʼaidegamo egu ilivu qabuna alamani aqiaqiedi, ʼinega taunamo ana fata naluvinegu.

b  ʼInega omiʼa ge taha tomotau weaqina ona vonaya, “Baʼe tofewa nana aqiaqina, ta omoʼena luveifana.” Ta ʼesi luaqiaqiemi be ona baʼebaʼe Keliso ena ʼaubena weaqina. Mana tauna velovelovana ana ilivu ʼwaiʼwaividi nagiveʼifoqeyedi vunavunaqaya, ta wese nuanua luveifadi ʼwaiʼwaividi tomotau giwalidiega nagiveʼifoqeyedi. Ta ʼaubena nana ʼinaya tomotau qabudi awatubo ina lobea Yaubada ʼinega edi viaqayavo adi aqiaqina ʼinega.

Ge tauda kana givaneyeda

c  Egwavo, iada Afolosa ta yaʼa aveʼebeʼita ʼimia be yaqisa ʼimega taha vona Buki Nugwenugweina ena simana ona alamani aqiaqiea, vonaya, “Buki nana ana ʼwayavi ona ʼabibodea ta ge emi nuenuega ona luvetomanei.” Mana ʼeguma vona nana ona ʼabiboda aqiaqiea ʼinega ge ona nuavane ta ona vonaya, “Imaʼa ema tovanugweta aqiaqina, ta ʼabiboda omiʼa emi tovanugweta.” d  Mana taumiega ge ona vonaya vonigo omiʼa tomotau aqiaqimi, ta ʼabiboda mali qabu. Yani qabuna ʼimia iʼenoʼeno ge taumiega oda ʼewei, ta ʼesi Yaubada ena nei kavovo ʼinega niʼa oʼewedi. Ta ʼeguma yani qabuna nei kavovoyega niʼa olobedi, ʼinega tolaʼai weaqina taumiega ogivaneyemi kavona omiʼa emi waiwaiega oda ʼewedi?

Omiʼa me Kolinita ovonaya be yani qabudi emi toa aqiaqina weaqina niʼa oda ʼewedi, waisa? Ta gebu! Ta wese ovonaya be Niboana Gwalagwalana ena wilaʼa qabudi niʼa oda ʼewedi, waisa? Ta gebu! Ta wese ovonaya vonigo niʼa oda vetovanugweta ʼekalesia gamonaya, be taumiega ami fata ona vanugwetemi. Omiʼa emi ilivu kavona niʼa oda vekini. Vonahaqiaqi, egu nuanua qiduana vonigo oda vekini, ʼinega qabuda ʼekalesia ana vanugweta weaqina eda fewa daveʼaidega. Ta gebu! Ta ana ʼita kavona imaʼa tovaletuyanayavo Yaubada dahaʼuma tomotau qabudi ʼabibodadia. Ta kavona ida kafima ida yoqonima ta toluavia ʼabibodadiega ida lihima ida tautauyema sabi luveʼaligima tomotau matadia. Ta omoʼe ʼinaya ina vevekovema ta wese ina kolukolua. Ta yani baʼe ʼifoʼifoqe totoa bwaʼobwaʼo qabudi matadia, ta wese Yaubada ena tovaleʼewayavo matadia.

10 Imaʼa Keliso ena tofewayavo tomotau iʼawakwavakwavayema, ta emi veʼaidega Keliso maega ʼinega, taumiega ovonaya be omiʼa toalamani aqiaqi, waisa? Ta gebu! Tomotau ivonaya be imaʼa dawalilima, ta omiʼa ovonaya be waiwaimi, waisa? Ta gebu! Tomotau iʼamayabemi, ta imaʼa ge taha ʼamayaba ada lobea ʼidiega. 11  e  Lova ʼinega be ana laba baʼitagana botana qiduana alobelobea, ta wese magama kwavukwavuqa. Ama kaleko eabuabudi, ta tomotau ivunuvunuqima, ta wese ge ema ʼebeʼenomo. 12  f  Taumega afewafewa waiwai ama ʼabwaga weaqina. Tomotau ivonavona veʼalatema, ta imaʼa avonavona veyolubedi. Tomotau ivevevoalanema, ta imaʼa me ema bibitaqo atovotovoloʼiʼita. 13 Tomotau iʼawaʼawa luveifema, ta imaʼa avonavona ʼeviviedi vona biganega. Ta ana laba baʼitagana tomotau iveilivu veifema kavona imaʼa qaina kavokavovo ʼidewani.

14 Baʼe yani diavona weaqina ge eda ʼwayaʼwayavidi ʼimia sabi giveiniyauyaunimi, ta ʼesi nuanuagu egu vona ona nuaʼeqaʼu aqiaqiedi, mana omiʼa kavona natu otaqigwavo. 15  g  Nage toveʼita ʼeaʼealidi niʼa iveʼitemi Keliso weaqina, ta tamamiavo ge ʼealidi, ta ʼesi yaʼa agu ʼaidegamo tamami, mana Ieisu Keliso Valena Aqiaqina ana lugaihi ʼimia ʼinega yavetama weaqimi. 16  h  ʼInegana yavevenoqiemi qiduana ona vetutumegu.

17  i  Vonahaqiaqi, egu nuanua baʼe weaqina Timoti yavetunei waiwai ʼimia. Tauna yaʼawanatunea ta yaveyolubea qiduana. Tauna ma ana vetumaqana, ta ena gwavubiga Keliso weaqina yahalamani aqiaqiea. Timoti naveʼita ʼeviviemi egu toa vauvauna Keliso maega weaqina. Baʼe veʼita nana yaveveʼitayea ʼekalesia taha taha diʼwe qabudi ʼidia.

18 Vaina ʼimiega ovonaya, “Faulo ge wese navayausa ʼevivieda.” ʼInega onuavane ta taumi emi nuanua oviaviaqidi. 19 Ta ʼesi yaʼa tuta kukusana ʼinaya ena wai ʼimia ena vayausimi ʼeguma eda Kaiwabu ena nuanua wese ʼidewani. Ta omoʼe tuta nana ʼinaya tonuavane diavona ena ʼita aqiaqiedi ʼeguma Yaubada ena waiwaiega edi viaqayavo iviaviaqidi, nage ivonavonamo. 20  j  Mana tuta nana kahawafeleda Yaubada ena luvine ʼinaya, ʼinega wese ena waiwai neida be yaqisa ada fata ena ilivu kana ʼabibodea ta ena fewa kana viaqia. Ta ʼeguma itaʼa kana vonamo ta ena fewa ge kana viaqi, e baʼe ʼinega ana ʼita kavona itaʼa ge ena tomotauyavo. 21 Isana maʼoda ena veilivu ʼaiqemi tuta nana ena wai ʼimia? Vonahaqiaqi, ʼeguma nawale onuanua vane, e ʼinega luaqiaqiegu be ena luvematasabumi. Ta ʼeguma ona nuawebui, e ʼinega me egu veyoluba be wese egu nuanua biganega ena veilivu aqiaqiemi.

Copyright information for `MOX