1 Corinthians 6

Kotu weaqina tovetumaqana nuanidia

Wese yani taha weaqina ena vonemi. ʼEguma taha vita nage veʼaeʼaetoga naʼifoqe tovetumaqana magilafumi nuanimia, ʼinega ge wese daluaqiaqiemi be ona tauya toluvineavo taudi Yaubada ge ida alamania matadia vita nana sabi givetunuqina, ta ʼesi luaqiaqiemi be ona tauya ʼekalesia ana toluvineavo ʼidia ta vita nana ona givetunuqia. a  Nage ge oda alamania nawale taha tuta ʼinaya itaʼa tovetumaqanayavo totoa bwaʼobwaʼo qabudi kana luvinedi Yaubada ena nuanua ʼinega. Ta ʼeguma tuta maimai ʼidia tomotau qabudi ona luvinedi, ʼinega tolaʼai weaqina ami vitayavo ge ami fata taumi ma emiavo ona givetunuqidi? Nage nuami nawale ge daʼeqaʼui itaʼa tovetumaqana mahala ana tovaleʼewayavo wese kana vekotudi. ʼInega luaqiaqiemi be vita kavokavovo ʼekalesia gamonaya ami fata taumiega ona givetunuqidi, waisa? ʼInega tolaʼai weaqina otautauya toluvine ge ida tafwalolo ʼidia ami vitayavo sabi givetunuqidi? Baʼe yani diavona yavonayedi ʼimia sabi giveiniyauyaunimi. Nage ge taha toalamani aqiaqi ʼekalesia gamonaya datoatoa be veʼaeʼaetoga diavona ana fata nagivetunuqidi be naluvinemi? Ta omiʼa egu nuanua ge oda viaqia, mana tovetumaqana taha iana tautauyea toluvine taudi Keliso ge ida vetumaqanea matadia sabi luvinena.

Baʼe ilivu nana ʼinega taumiega niʼa ogivedawalilimi. Ta luaqiaqiemi be ʼeguma taha toga yani luveifana naviaqia ʼimia, ʼinega ge ona vekotui. Ta wese ʼeguma taha toga nauʼavemi be emi kulufayavo naʼekilidi ge wese ona vekotui. Ta ʼesi omiʼa taumi ma emiavo wese luveifana oviaviaqia, mana uʼavega kulufa taha taha oʼeweʼewedi tovetumaqana emiavo ʼidiega.

b  Niʼa oalamani aqiaqiea taudi toluveifadi ge wese Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya ina lugu, waisa? ʼInega taumiega ge ona uʼavemi, mana tovelamoʼeno be, yaubada kavokavovo adi toiwaʼodu be wese toluabu ge adi fata ina lugu ʼEbeluvine nana ʼinaya. Ta wese ʼoloto ʼeguma ʼwafidi ina awafeledi mali tomotau ʼidia mane weaqina ge adi fata ina lugu. Ta wese ʼeguma ʼoloto be ʼoloto ina velamoʼeno ʼinega ge adi fata ina lugu. 10 Ta wese tovanawala be, tovemanuguba be, goʼila waiwaina ana tonuma be, tovegila be wese taudi uʼavega kulufa iʼeweʼewedi ge taha toga ʼidiega adi fata be ina lugu ʼEbeluvine nana ʼinaya. 11  c  Lova omiʼa vaimi wese baʼe ilivu diavona oviaqidi, ta baʼitagana luveifa diavona Keliso ʼutuyavuledi ʼimiega ʼinega vunavunaqimi. Ta eda Kaiwabu Ieisu Keliso be wese Yaubada Niboanina edi viaqa ʼidiega niʼa ovetunutunuqa Yaubada matanaya.

ʼWafida kana awafeledi Yaubada weaqina

12  d  Vaina ʼimiega ovonaya, “Ilivu qabudi ana fata kana viaqidi.” Ta yavonevonemi, vaina ilivu ge wese naiulemi. Vonahaqiaqi, ilivu qabuna ada fata kana viaqidi, ta ge daluaqiaqieda ʼeguma ilivu diavona ina vetoluvine ʼidaya. 13  e  Vaina tomotau ʼimiega ovonaya, “ʼEguma gamogu nuanuana ʼabwaga, e ʼinega ʼabwaga yaʼaiʼai, ta wese ʼidewani ʼeguma ʼwafigu nuanuana vavine, e ʼinega ʼwafigu ena nuanua yaviaviaqia.” Vonahaqiaqi, Yaubada gamoda be wese ʼabwaga ʼivaʼavaʼaidi, ta nawale taha tuta ʼinaya naluveawalidi. Ta Yaubada ʼwafida ge daʼivaʼavaʼaidi velamoʼeno kavokavovo ana ilivu weaqina, ta ʼesi ʼwafida ʼivaʼavaʼaia eda Kaiwabu weaqina, ta eda Kaiwabu ʼwafida nana ena aqiaqina weaqina nuanua. 14  f  Ta Yaubada ena waiwaiega ʼwafida nagiveyaʼitotodi ʼidewani lova eda Kaiwabu giveyaʼitotoya ʼaliga ʼinega. 15  g  Omiʼa oalamani aqiaqiea itaʼa ʼwafida eda vetumaqana ʼinega niʼa kaluvetubedi Keliso maega. Ta ʼinega maʼoda, nage ana fata taha tovetumaqana ʼwafina niʼa luluvetubana Keliso maega ta nahawafelea tokodada ʼinaya ta ina velamoʼeno? Gebu! 16  h  Ta wese niʼa oalamani aqiaqiea ʼeguma taha ʼoloto navelamoʼeno tokodada maega, e ʼinega magilafudina niʼa iveʼwafi ʼaidega. Mana Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada vonaya, “Magilafudi niʼa iveʼaidega.” 17  i  Ta ʼesi ʼeguma taha tomotau naluvetuba eda Kaiwabu maega, e ʼinega niboanidiega tawa iveʼaidega.

18 Luaqiaqieda be velamoʼeno ilivuna ʼinega kana dena! Baʼe ilivu nana ilivu luveifadi qabudi ʼidiega luveifa otaqina, mana ilivu nana ʼinega tauʼu ʼwafiu ugigiveluveifea. 19 Nage ge oda alamania ʼwafimi Niboana Gwalagwalana ena vanue? Ta Niboana nana ʼimia toatoa Yaubada ena nei kavovo ʼinega neimi. Vonahaqiaqi, Yaubada tauna emi Kaiwabu, ʼinega ge taumiega ona luvinemi, ta ʼesi Yaubada naluvinemi, 20  j  mana maisa qidua vaʼinena ʼinega gubaufemi. ʼInega luaqiaqiemi be ʼwafimiega Yaubada ana wawa ona awatuboya.

Copyright information for `MOX