1 Corinthians 7

Veʼita vaqi weaqina

Lova leta ʼinega yani taha taha weaqidi ovetalaʼaiegu, ta baʼe egu veʼia ʼimia. ʼOloto luaqiaqiedi ʼeguma ge ina vaqi. Ta velamoʼeno kavokavovo ana ilivu veqidua vaʼine emi ʼabagaya, ʼinega ami luaqiaqi be ʼoloto ʼaidega ʼaidega navaqi be ma moqanena ina toatoa, ta wese vivine ʼaidega ʼaidega ʼidewani, luaqiaqiedi be ina vaqi ta vavine taha taha ma moqanedi ina toatoa.

ʼEguma vavine vaqivaqidi edi nuanua ma moqanedi ina ʼeno, e ʼinega ʼoloto nana nahawafela edi nuanua ʼinaya. Ta wese ʼidewani ʼeguma meʼolotona nuanuana moqanena maega ina ʼeno, e ʼinega ina awafela moqanedi ena nuanua weaqina. Vavine vaqivaqidi ʼwafidi ge taudi adi ʼaidega ida luvinea, ta ʼesi moqanedi wese luluvinea. Ta wese ʼidewani ʼoloto vaqivaqina ʼwafina ge tauna ana ʼaidega daluvinea, ta ʼesi moqanena wese iluluvinea. ʼInega ʼoloto moqanena edi nuanua weaqina ge naʼetobodedi, ta wese ʼidewani vavine moqanedi ena nuanua weaqina ge ina ʼetobodei. Ta ʼeguma magilafudi ina veqae ta edi nuanua ʼaidegana ʼinega ina vonaya, “Kana ʼenosiʼi ta kana awafeleda venoqi ʼinaya.” E aqiaqina ʼidewana, ta tuta kukusana namo ʼinaya ina toasiʼi, mana nawale Seitani nasitonovidi ʼinega ilivu luveifana ina viaqia. Egu veʼita baʼe ʼidewani ʼimia, mana ge ami fata taumiega ona ʼitamaki aqiaqiemi tuta kuena ʼinaya. Oʼitei, egu veʼita diavona baʼe ʼinega ge luvine waiwaina eda neineimi be ona matayaga aqiaqiei, ta ʼesi baʼe ʼidewani egu lugaihi ʼimia. Ta egu nuanua qiduana tomotau qabudi ina ʼabibodegu ta ge ina vaqi ʼidewani yaʼa ge eda vaqi. Ta itaʼa tomotau qabuda ada wilaʼa ge ʼaidegana, ta ʼesi vaina adi wilaʼa Yaubada neidi be ina vaqi, ta wese vaina adi wilaʼa Yaubada neidi be ge ina vaqi ʼinega kavona doqai ina toatoa.

Ta wese ena veʼitemi taudi doqai be wadawadaʼe edi toa weaqina. Luaqiaqiedi be adi ʼaidega ina toa ʼidewani yaʼa. a  Ta ʼeguma ge adi fata ʼwafidi ina luvinedi ʼinega luaqiaqiedi be ina vaqi, mana ge adi luaqiaqi ʼeguma edi nuanua waiwaina ʼinega ina awafeledi velamoʼeno kavokavovo ana ilivu ʼinaya.

10  b  Ta vaqivaqidi wese taha luvine waiwaina yaneineidi. Ta ge yaʼa ʼiguyega, ta ʼesi eda Kaiwabu ʼinega. Ta luvine nana ana alamani baʼe: Vavine vaqivaqidi moqanedi ge ina vesaʼili. 11 Ta tua ʼeguma moqanedi ina nogea ʼinega luaqiaqiedi be adi ʼaidega ina toa, ta ge wese mali ʼoloto maega ina vaqi ʼevivi. Ta ʼeguma nuanuadi ʼoloto, e ʼinega ina ʼevivi adi saʼila ʼinaya. Ta wese ʼidewani ʼoloto vaqivaqidi ge wese moqanediavo ina nogedi.

12 Wese taha yani weaqina ena veʼitemi. (Ta veʼita nana yaʼa ʼiguyega, ta ge eda Kaiwabu ʼinega.) ʼEbevetalatutula baʼe ona noqolia: Tovetumaqana meʼolotona vaqivaqina ma moqanena itoatoa, ta vavine dina Ieisu ge ida vetumaqanea. Ta edi nuanua ma moqanedi ina toatoa, ʼinega tovetumaqana nana ge ana fata navesaʼilidi. 13 Ta wese ʼidewani ʼeguma vavine tovetumaqana moqanedi maega itoatoa, ta ʼoloto nana ge davetumaqana Ieisu ʼinaya. Ta ʼeguma ʼoloto nana nuanuana moqanena maega ina toatoa, e ʼinega vavine dina ge adi fata moqanedi ina vesaʼili. 14 Egu luvine baʼe ʼidewani, mana ʼoloto nana moqanena edi vetumaqana ʼinega niʼa vevunavunaqa. Ta wese ʼidewana vavine taudi ge ida vetumaqana, moqanedi ena vetumaqana ʼinega ivevunavunaqa. Ta baʼe ʼinega natudiavo ge bwavubwavudi, ta ʼesi taudi wese niʼa ivevunavunaqa Yaubada matanaya. 15  c  Ta ʼeguma vaqivaqidi itoatoa ta taha ʼidiega ge davetumaqana Yaubada ʼinaya ta tauna nuanuana moqanena nanogea, e ʼinega tovetumaqana nana ge daluaqiaqiei be moqanena naʼetobodei, ta ʼesi nahawafelei natauya. Ta ʼeguma baʼe yani nana naʼifoqe ʼinega tovetumaqana nana meʼolotona nage mevavinena vaqi ana luvine ge wese naʼetobodedi. Vonahaqiaqi, Yaubada venuaʼivineda toadaumwala weaqina.

16  d  Vavine tovetumaqana, ge ami fata be ona alamani aqiaqiei ʼeguma moqanemi ʼetoyavua nalobea emi vetumaqana ʼinega. Ta wese ʼidewani, oʼa ʼoloto tovetumaqana ge au fata be una alamani aqiaqiei ʼeguma moqaneu ʼetoyavua ina lobea eu vetumaqana ʼinega.

Yaubada ena venuaʼivina tomotau ʼidia weaqina

17 Niʼa yavonemi vaqi ana luvine weaqina, ta eda Kaiwabu toa dumadumana be dumadumana ʼidia niʼa aʼuda. ʼEbevetalatutula baʼe ona ʼitea: Vaida vaqivaqida, ta vaida doqai, vaida me Diu, ta vaida ge me Diu, vaida tofewa yoqoyoqonida kaiwabuyavo weaqidi, ta vaida yavuyavuida. ʼInega ʼeguma ʼebetoa diavona lova ʼidia katoatoa tuta nana Yaubada gabeda, e ʼinega ge wese ʼebetoa diavona kana nogedi. Baʼe luvine nana ʼekalesia ʼaidega ʼaidega ʼidia yaveveʼitedi. 18 ʼEguma taha Diu ʼolotona me Diu edi ilivu ʼinega ʼwafina niʼa idaʼea ta ʼabibodanaya veʼale Ieisu vetumaqanea, ʼinega daʼa nana weaqina ge wese nanuanua, ta ʼesi natoatoa ʼidewani. Ta wese ʼidewani ʼeguma taha ʼoloto veʼale Ieisu vetumaqanea ta ʼwafina ge ana daʼamo, e ʼinega ge wese nanuanua daʼa nana weaqina. 19  e  Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga ʼwafi ana daʼa niʼa ʼewea ʼinega ge wese yani ʼenaʼina, ta wese ʼeguma taha toga ʼwafi ana daʼa ge daʼewei ʼinega wese ge taha yani ʼenaʼina. Ta yani qidua vaʼinena baʼe ona alamania: Yaubada ena luvineavo kana matayagedi.

20 ʼInega omiʼa tomotau ʼaidega ʼaidega luaqiaqiemi be ona toatoa ʼidewani lova otoa tuta nana Yaubada ena gaba onoqolia, ta ge wese emi toa ona givedumedumei. 21 ʼInega ʼeguma oʼa taha kaiwabu ena tofewa yoqoyoqonina ʼidewani utoatoa tuta nana Yaubada gabeu, e ʼinega toa nana weaqina ge una nuanua, ta ʼesi una ʼawahaqiaqiea. Ta ʼeguma au fata be yavua una lobea, e ʼinega yavua nana ge wese una nogei. 22  f  ʼInega ge taha tolaʼai ʼeguma taha toga natoatoa tofewa yoqoyoqonina ʼidewani tuta nana eda Kaiwabu gabea, mana eda Kaiwabu Ieisu ena viaqa ʼidiega ʼetoyavua lobea ena ilivu luveifadi ʼidiega. Ta ʼeguma oʼa yavuyavuiu tuta nana eda Kaiwabu gabeu, ʼinega baʼitagana kavona oʼa Keliso ena tofewa yoqoyoqonina. 23 Yaubada maisa qiduana ʼinega gubaufemi, ʼinega ge ona awafelemi tomotau ʼidia be ina kafimi tofewa yoqoyoqonimi ʼidewani. 24 ʼInega taigwavo be novugwavo, lova tuta nana Yaubada gabemi emi ʼebetoayavo dumadumadi be dumadumadi ʼidia otoatoa. Ta baʼe ʼebetoa diavona ona ʼawahaqiaqiedi ta ge ona givedumedumedi, mana baʼitagana omiʼa Yaubada maega otoatoa.

25 Ta wese emi vetalaʼai iahaba edi toa weaqina ena veʼiea. Ge taha luvine eda Kaiwabu ʼinega ena neimi, ta ʼesi yaʼa egu nuanua ʼinega ena veʼitemi. Ta Kaiwabu ena nuakolokoloyega alamani aqiaqi neigu, ʼinega ona vetumaqana aqiaqiegu veʼita nana ʼinaya. 26 Tuta baʼena tuta vitana, ʼinega nuanuagu taudi nawale ge ida vaqi luaqiaqiedi be ʼidewani ina toatoa. 27 Ta tua ʼeguma vaqivaqiu ʼinega moqaneu ge una nogedi, ta wese ʼidewani ʼeguma nawale ge uda vaqi, ʼinega vaqi weaqina ge una nuanua. 28 Ta ʼeguma nuanuau be una vaqi ʼinega Yaubada eu nuanua wese naʼawahaqiaqiea. Ta wese ʼidewani ʼeguma iahaba taha nuanuana navaqi, e ʼinega Yaubada ena nuanua wese ʼidewani naʼawahaqiaqiea. Ta vonahaqiaqi, vaqivaqidi vaqi ana vitayavo ilobelobedi, ʼinega nuanuagu omiʼa vita diavona ge wese ona lobedi fole ina kafimi.

29 Taigwavo be novugwavo, egu veʼitayavo adi alamani baʼe: Tuta niʼa vekusakusa wawasai. ʼInega omiʼa vaqivaqimi tuta baʼitagana ʼinega emi vaqi ge wese naʼetobodemi Yaubada ena fewa weaqina. 30 Ta omiʼa tonuavita, ami vita ge wese naʼetobodemi emi vetafeʼwa Yaubada weaqina. Ta omiʼa toqaiawa, emi qaiawa ʼinega ge wese Yaubada ena fewa ona nuafania. Ta omiʼa tovekaikaiwabu, emi kulufa qiduana ge ina vesitaqomi be Yaubada ena nuanua ona nuafania. 31  g  Ta wese omiʼa bwaʼobwaʼo ana yaniavo tuta qabuna ovevefewedi, ge daluaqiaqiemi ʼeguma yani diavona nuami ina ʼewei, mana bwaʼobwaʼo baʼe be wese yani qabuna ʼinaya iʼenoʼeno tuta goyona ina awala. 32 Egu nuanua baʼe: Ge ona nuanua qiduana emi toa bwaʼobwaʼo baʼe ʼinaya weaqina. Kana nuaia taha ʼoloto ge vaqivaqina weaqina, tauna ena nuanua qabuna aʼuaʼuya eda Kaiwabu ena fewa weaqina, ta wese nuanua maʼoda ʼinega ena Kaiwabu nagiveqaiawea. 33 Ta taha ʼoloto vaqivaqina tauna bwaʼobwaʼo ana yaniavo weaqidi nuanua qiduana, ta wese nuanua qiduana maʼoda ʼinega moqanena nagiveqaiawedi. 34 ʼInega ʼoloto nana ena nuanuayavo yani magilafudi ʼidia aʼuaʼudi, eda Kaiwabu ana giveqaiawa weaqina, ta wese moqanena adi giveqaiawa weaqina. ʼInega ge ana fata navetafeʼwa waiwai Keliso weaqina. Ta wese ʼidewani vavine ge vaqivaqina nage iahabana tauna ana fata tuta qabuna nanuanua eda Kaiwabu ena fewa weaqina. Tauna nanuanua maʼoda ʼinega niboanina be wese giwalina nahawafeledi eda Kaiwabu ʼinaya. Ta vavine vaqivaqidi taudi tuta qabuna edi nuanua iaʼuaʼuya bwaʼobwaʼo ana yaniavo ʼidia, ta wese maʼoda ʼinega moqanedi ina giveqaiawei.

35 Baʼe veʼita diavona ge eda vonavonayedi ami ʼetoboda weaqina, ta ʼesi nuanuagu ena iulemi be yaqisa ge ona tauya gei. Nuanuagu emi tuta ge ona awafelei yani kavokavovo ʼidia, ta ʼesi yawaimi qabuna ona awafelea eda Kaiwabu ena fewa weaqina. 36 ʼEguma ʼoloto taha nuanuana ana gabuinoqa navaqia, mana iahaba nana vaqi ana tuta moʼita nanogea, ta wese ʼoloto nana ge ana fata ʼwafi ena nuanua taunega naluvinei. E ʼinega luaqiaqiea be maega ina vaqi. Baʼe ʼinega ʼoloto nana ge taha wese luveifana naviaqi. 37 Ta ʼeguma taha ʼoloto ena nuanua ʼinega ge nuana ana gabuinoqa maega ina vaqi, ta wese ʼwafi ena nuanua ana fata naluvinea, e ʼinega tauna wese ena nuanua ʼinega yani aqiaqina viaqia. 38 Egu vona ana alamani baʼe: Aqiaqina ʼeguma taha ʼoloto ana gabuinoqa navaqia. Ta aqiaqi otaqina ʼeguma taha ʼoloto nuanuana ana ʼaidega natoatoa.

39  h  Vavine ma moqanedi itoatoa kavona yoqoyoqonidi, ʼinega ge ana fata ina nogei mana nawale moqanedi mayawaina toatoa. Ta ʼeguma moqanedi yawaina nagumwala ʼinega vavine dina kavona yavuyavuidi ta adi fata taudi edi nuenuega ina vaqi ukamana mali ʼoloto maega. Ta luaqiaqiedi be Keliso ana tovetumaqana taha maega ina vaqi. 40 Vonahaqiaqi, vaqi yani ʼebeqaiawa, ta yanuaia vavine dina nawale me edi qaiawa qiduana ina toatoa ʼeguma ge ina vaqi ʼevivi. Ta yanuaia yaʼa wese Yaubada Niboanina ʼinega yaveveʼita ʼimia.

Copyright information for `MOX