1 Corinthians 8

Veʼita yubai veiʼodi ivegubayedi tokwalui ʼidia weaqina

a  Taigwavo be novugwavo, emi vetalaʼai yubai veiʼodi ivegubayedi tokwalui ʼidia weaqina baʼe yavonavona ʼeviviemi. Omiʼa ovonaya, “Qabuda me eda alamani.” Ta yavona aqiaqiemi, alamani ʼinega taumiega ogigivaneyemi, ta ʼesi veyoluba ʼinega kana vewaiwai. b  Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga ʼimiega taunega navonaya, “Yaʼa yani qabuna weaqidi yahalamani aqiaqiedi!” ʼInega yavonemi tomotau nana ge taha yani diavona weaqidi dahalamani aqiaqiei. Ta ʼesi ʼeguma taha toga Yaubada naveyolubea, e ʼinega Yaubada tomotau nana alamani aqiaqiea.

c  ʼInega egu veʼita yubai ivegubayedi tokwalui ʼidia weaqina ona noqolia. Nage ana fata yubai nana kana ʼaini nage gebu? ʼInega yavonemi itaʼa qabuda niʼa kahalamani aqiaqiea Yaubada ana ʼaidega otaqa toatoa, ta wese kahalamania tokwalui taudi ʼebeiwaʼodu kavokavovo. Vaidi tomotau ivonaya be yaubada ʼeala be wese kaiwabu ʼeala bwaʼobwaʼoya be mahalaya ida toatoa. Vonahaqiaqi, tomotau diavona Yaubada otaqa ge ida vetumaqanea ʼinega edi ʼebeiwaʼodu ʼeala. d  Ta itaʼa niʼa kahalamani aqiaqiea Yaubada ana ʼaidega otaqa toatoa. Tauna Tamada, ta ena ʼivaʼavaʼata ʼinega kuyavata qabudi iʼifoqe. Ta wese itaʼa tomotau qabuda ʼivaʼavaʼaida tauna weaqina ʼinega ena nuanua kana viaqia. Ta wese eda Kaiwabu ana ʼaidega otaqa toatoa, tauna Ieisu Keliso. Ta Keliso nana ʼinega Yaubada kuyavata qabuna ʼivaʼavaʼaidi, ta wese itaʼa tomotau Keliso nana ʼinega yawaida kaʼewea.

Ta baʼe yani diavona weaqina tovetumaqana vaidi nuadi nawale ge daʼeqaʼui, ʼinega ivenuana magilafu edi ʼai weaqina. Taudi lova ʼinaya edi tokwalui ʼidia ihiwaiwaʼodu, ta wese yubai ivevegubayedi ʼidia. ʼInega baʼitagana ʼeguma yubai veiʼodi iʼaiʼai adi lutonova kavona tokwalui taha iawahawatuboya, mana lova edi ilivu ʼidewana. ʼInega ivenuana magilafu veiʼo nana ana ʼai weaqina ʼeguma yani aqiaqina Yaubada matanaya, nage yani luveifana. Ta adi lutonova kavona ida ʼwamomo ʼidewani. Vonahaqiaqi, ge ana fata be kana vanaqo Yaubada diʼwenaya eda ʼai ʼabwaga be yubai veiʼodi ʼidiega. Mana Yaubada ge wese naʼawahaqiaqieda eda ʼai ʼinega, ta ʼesi eda vetumaqana ʼinega. ʼInega ge yani qiduana ʼeguma yubai veiʼodi kaʼaiʼainidi nage kana nogedi. e  Niʼa oalamania ge taha ʼetoboda daʼenoʼeno emi ʼai weaqina. Ta ʼesi omiʼa taumi emi nuenuega yani taha taha ami fata ona ʼainidi. Ta yani qiduana baʼe ona noqolia, emi ʼai nana ʼinaya taumiega ona ʼitamaki aqiaqiemi be yaqisa ge taha toga ena vetumaqana dawalilina ʼai weaqina ona givebeʼuyei.

10 Omiʼa emi alamani ʼinega ovonaya, “Itaʼa ada fata yubai veiʼodi kavegubayedi kana ʼainidi.” Vonahaqiaqi, ami fata, ta ona ʼitamakimi, mana ʼeguma ona lugu tokwalui edi vanue ʼebeiwaʼodu ʼinaya yubai veiʼodi sabi ʼai, ta taha iami ena vetumaqana dawalilina naʼitemi ʼinega nuana naʼewea veiʼo nana ana ʼai weaqina be naʼainia. Ta tuta nana ʼaiʼai ʼinega ana lutonova taunega lutonovia ge aqiaqina. 11  f  Baʼe iami nana ena ilivu nugwenugweina weaqina Keliso niʼa ʼaliga. Ta omiʼa emi alamani ʼinega iami nana ogivebeʼuyea, mana ʼai nana ʼinega kavona ena veiaiana Yaubada maega taunega dabwegei. 12 Ta baʼe ilivu nana ʼinega yani luveifana oviaqia, mana iami nana ena nuanua ogivevitea. Tauna ʼai nana ʼinega ana lutonova ge aqiaqina. Baʼe ʼinega luveifa nana wese oviaqia Keliso ʼinaya, mana iami nana Keliso ena tomotau. 13  g  Ta yaʼa ge nuanuagu tovetumaqana taha ena nuanua ena givevitei egu ʼai ʼabwaga nage yubai ʼidiega. ʼEbevetalatutula baʼe ona noqolia: Tovetumaqana taha ge nuanuana yubai veiʼodi naʼaiʼai, mana ʼeguma naʼai ana lutonova naluveifa Yaubada matanaya kavona daʼwamomo ʼidewani. Ta ʼeguma naʼitegu yaʼaiʼai, e ʼinega taunega navonaya, “Yaʼa wese ena ʼai.” Ta tuta nana naʼai ʼovoa, e ʼinega ana lutonova naluveifa. ʼInega yaʼa lutonova nana ʼiuna. Ta ge wese nuanuagu tovetumaqana taha ena nuanua ena givevitei. ʼInegana ʼeguma taha toga egu ʼai yubai veiʼona ʼinega ena givebeʼuya, e ʼinega ge wese taha tuta ʼinaya yubai veiʼodi ena ʼaiʼai.

Copyright information for `MOX