1 Corinthians 9

Keliso ena tovaletuyanayavo edi ilivu

a  Vaidi tomotau egu fewa ge ida ʼawahaqiaqiea. Ta yavona aqiaqiemi, yaʼa Ieisu Keliso ena tovaletuyana aqiaqi taha. ʼInega ge taha toga ana fata naluvinegu, ta ʼesi Keliso ana ʼaidega. Yaʼa eda Kaiwabu taugu mataguyega yaʼitea, ta tauna weaqina yavevetafeʼwa waiwai. Ta egu fewa vuaqina omiʼa, mana fewa nana ʼinega niʼa Ieisu ovetumaqanea, waisa? b  ʼInega omiʼa ona alamani aqiaqiea yaʼa Keliso vetunegu yawai ʼimia ena tovaletuyana ʼidewani. Egu vona baʼe ʼiuna, mana egu lugaihi ʼinega niʼa oluvetuba Keliso maega.

Ta ana ʼita vaidi toʼekalesia nawale ivenuana magilafu egu fewa be wese egu luvine weaqina, ʼinega baʼe ʼidewani yavonavona ʼaiqa ʼimia: c  Banaba be wese yaʼa magilafuma Yaubada ena tofewayavo, ʼinega luaqiaqiema be ama ʼabwaga ta wese ama goʼila ana lobedi omiʼa tovetumaqana ʼimiega, waisa? Eda Kaiwabu ena tovaletuyanayavo ma moqanediavo taudi wese tovetumaqana be, eda Kaiwabu tainavo ma moqanediavo taudi wese tovetumaqana ta wese Fita ma moqanena qabudi iluvivila dadana diʼwe taha taha ʼidia Ieisu Valena weaqina. ʼInega ona nuaia, nage imaʼa ge daluaqiaqiema be edi ilivu ana ʼabibodei be moqanemavo maega ana luvivila diʼwe taha taha ʼidia? Vonahaqiaqi, imaʼa wese ama luaqiaqi! Tovaletuyana qabudi adi iula ilobelobedi tovetumaqana ʼidiega. ʼInega ona nuaia, nage yaʼa be wese Banaba ama iula taumega ana lobea? Gebuʼe otaqa! Imaʼa wese luaqiaqiema be iula ana lobea omiʼa tovetumaqana ʼimiega.

ʼEbevetalatutula baʼe ona ʼitedi: Toluaviayavo adi ʼabwaga be wese adi kaleko ge taudiega edi mane ʼinega ida gimwagimwanedi, ta ʼesi tuta qabuna gabemani edi ʼivenonoqa ʼinega kulufa diavona iʼeweʼewedi. Ta wese tovaoqa luaqiaqiea be taunega ena vaoqa ʼinega ana ʼabwaga naʼai. Ta wese ʼidewani yubai adi toʼitamaki luaqiaqiedi be yubai diavona ina maduʼainidi. Egu vona baʼe ge yaʼa egu nuanua ʼinega eda vonavonayedi, ta ʼesi Yaubada ena Buki wese baʼe yani nana weaqina vonavona, d  mana lova Mosese ʼwayavia vonaya, “ʼEguma bulumakau ʼalabwatana iuiuleu witi ana fewa ʼinaya, e ʼinega ʼawana ge una yoqonia ta ʼesi luaqiaqieu be vaina witi vuaqina una awafelea ʼinaya be naʼainidi.” Ta omiʼa ona nuaia, nage Yaubada bulumakau adi ʼaidega weaqidi nuanua? 10  e  Ana ʼita gebu, Yaubada ena vona baʼe ʼinega wese imaʼa ena tofewayavo weaqima vonavona. Tovaoqa ta wese dawana ana toʼitamaki ifewafewa, mana inuaia nawale bolimana ana tuta ʼinaya adi ʼabwaga aqiaqina ina lobea.

11  f  Ta imaʼa Yaubada ena tofewayavo wese ʼidewani ena vona aʼwadidi niboanimi ʼidia, ʼinega luaqiaqiemi be ona iula ʼeviviema, waisa? 12  g  Emi toveʼitayavo adi iula aqiaqina tuta qabuna ilobelobedi ʼimiega. Ta imaʼa amaduwai ʼimia ta Ieisu Valena alugaihiea ʼimia, ʼinega luaqiaqiemi be iula qidua vaʼinena oda neima, waisa? Vonahaqiaqi, luaqiaqiema be ama fata yani qabuna ada ʼewedi ʼimiega. Ta imaʼa ge taha tuta ama ʼabwaga weaqina ada veidaida dadana ʼimia. Ta ʼesi imaʼa vita qabudi abibitaqodi, mana ge nuanuama tomotau ina vonaya, “Faulo ma enavo Ieisu Valena ilulugaihiea edi vegedi ʼabwaga sabi ʼai weaqina ta wese kulufa ana ʼewa weaqina, ʼinega edi lugaihi nana Keliso weaqina kana nogea.”

13  h  Niʼa oalamani aqiaqiea taudi Yaubada ena Vanue Gwala ʼinaya ifewafewa adi ʼabwaga iʼeweʼewea vanue nana ʼinega, mana ʼabwaga diavona tomotau imimiedi iaʼuaʼuluguyedi sabi veguba ta ʼinega dibuna iʼaiʼai. Ta wese ʼidewani toveguba yubai ivevegubayedi ʼebeveguba ʼinaya luaqiaqiedi be yubai diavona ʼidiega adi fata dibuna ina ʼainidi. 14  i  Ta wese ʼidewani eda Kaiwabu ena luvine ʼinega Ieisu Valena ana tolugaihiavo luaqiaqiedi be Vale nana ana tovetumaqanayavo tolugaihi diavona ina iuledi yani taha taha ʼidiega, mana vuaqina aqiaqina ilobelobea Vale nana ʼinega. 15 Vonahaqiaqi, Kaiwabu ena luvine ʼinega luaqiaqiegu be yani qabuna eda ʼewedi ʼimiega, ta ge taha tuta luvine nana eda vefewea egu toa weaqina. Ta wese egu leta baʼe ʼinega ge nuanuagu omiʼa baʼitagana egu fewa ʼimia weaqina ona veʼiegu kulufa taha taha ʼidiega. Yaʼa tuta qabuna yalulugaihi ʼimia, ta ge taha yani eda ʼewei ʼimiega nage oda vemaisigu, waisa? Egu ilivu baʼena weaqina tauguyega yagivaneyegu. ʼInega ʼeguma ena ʼaliga e baʼe yani goyona ʼiguya, ta ʼesi yani qiduana ʼiguya ge taha toga naʼetobodegu egu vonavane ʼiuna weaqina. 16  j  Yaubada ena venuaʼivina ʼinega Ieisu Valena yalulugaihiea, ʼinega ge agu fata be yaʼa taugu ena givaneyegu baʼe fewa nana weaqina. Mana eda Kaiwabu taunega vonegu fewa nana ena viaqia, ʼinega ge agu fata be fewa nana ena nogei. Ta vonahaqiaqi, luvematasabu qiduana ena lobea ʼeguma Vale nana ge wese ena lugaihiei tomotau ʼidia.

17 Ta ʼeguma taugu egu nuenuega Vale nana eda lugaihiea tomotau ʼidia, e ʼinega luaqiaqiegu be veʼia eda lobea. Ta ʼesi Yaubada venuaʼivinegu be vetumaqanegu ena nuanua ena viaqia. ʼInega ge wese agu fata be fewa nana ena nogei. 18 Nage onuanua agu veʼia weaqina, waisa? ʼInega agu veʼia weaqina ena vematamagilafuyemi: Vonahaqiaqi, yaʼa tolugaihi taha, ʼinega luaqiaqiegu be yani qabuna agu fata eda ʼewedi lugaihi nana ʼinega, ta tua ge wese veʼia ʼidewani ʼabwaga nage mane weaqina eda nuanua. Ta ʼesi Vale nana ana lugaihi ʼinega yaqaiqaiawa qiduana, ta qaiawa nana tauna taʼiwa agu veʼia.

19 Yaʼa egu fewa weaqina ge taha veʼia eda ʼewei ʼimiega. ʼInega ge taha toga ana fata naluvinegu, ta ʼesi tauguyega yahawafelegu yavetofewa kavovo tomotau qabudi ʼidia sabi ʼebeʼewadi ina mai Keliso ʼinaya adi ʼetoyavua weaqina. 20  k  ʼInega tuta nana me Diu maega atoatoa, e ʼinega yaʼa kavona Diu ʼedewani, ta edi ilivu yaʼabiʼabibodea be yaqisa ana fata ena ʼebeʼewedi Keliso ʼinaya. Ta tuta nana Mosese ena luvine ana tomatayagayavo maega atoatoa, e ʼinega edi ilivuyega yaveilivu. Ta edi luvineavo ge daluvinegu, mana yaʼa Keliso ena tofewa taha. Ta tua edi ilivu yaʼabiʼabibodedi be yaqisa ana fata ena ʼebeʼewedi ina mai Keliso ʼinaya. 21 Ta wese tuta nana taudi ge me Diu maega atoatoa edi ilivu ʼinega yaveilivu aqiaqi ʼinega nuadi yaʼewea. Taudi Mosese ena luvine ge ida matayagedi. Ta veilivu nana ʼinega egu vona ivetumaqanea, e baʼe ʼinega yamiedi Keliso ʼinaya. Ta yaʼa Yaubada ena luvineavo ge eda veyani kavokavovoyedi, mana yaʼa Keliso ena luvine ana toʼabiboda.

22  l  Ta wese tuta nana todawalili maega atoatoa ʼinega yaʼa wese yavetodawalili. Ta egu veilivu nana ʼinega egu vona ivetumaqanedi, e baʼe ʼinega wese yamiedi Keliso ʼinaya. Vonahaqiaqi, qabu taha taha ge eda givenuʼwedi edi ilivuyavo weaqina, ta ʼesi yaveiana aqiaqiedi, ʼinega ana fata tomotau qabudi ena miedi Keliso ʼinaya adi ʼetoyavua weaqina. 23 Baʼe yani diavona yaviaviaqidi Ieisu Valena Aqiaqina ana giveqidua weaqina be yaqisa tovetumaqana qabumi maega Yaubada ena veyoluba kana lobedi.

24 Niʼa oalamania laha taha taha ma adi luvineavo, ʼinega ona nuaia ʼeguma qabu taha ina vihila ʼinega ʼidiega ʼaideganamo nanugweta ʼinega veʼia naʼewea, waisa? ʼInega oʼa wese baʼe ʼidewani una vihila ʼaiqa veʼia nana sabi ʼewana. 25  m  Tolaha qabudi taudiega iʼitaʼitamakidi laha ana luvine weaqina, ʼidewani edi ʼai be, edi ʼeno ta wese yani taha taha ʼidiega, e ʼinega ina vewaiwai, mana nuanuadi ina nugweta be laha ana veʼia aqiaqina ina ʼewedi. Ta veʼia nana tomotau nimadiega iviaviaqia, ʼinega nawale naveyani kavokavovo. Ta itaʼa tovetumaqana kavivihila veʼia ʼenoʼeno vatayana weaqina. 26 ʼInega yaʼa taugu ge eda vihila kavokavovo, ta ʼesi egu masi ʼiawaguya yaʼitea, ʼinega ʼeda tunutunuqina ʼinega yavivihila ana ʼebeluʼovoa weaqina. Kana nuaia tofwaiki aqiaqi weaqina, mana tauna ge dafwaiki kavokavovo, ta ʼesi nimana ena inoqa ʼaidega ʼaidega ʼidia nuanuana ana avia navunuqia. Yaʼa wese ʼidewani tofwaiki nana, mana ge nuanuagu fewa nana Yaubada neigu ana masi ena luʼwaqiei. 27  n  ʼInegana ʼwafigu taugu yaluvinea be yaʼitamaki aqiaqiea kavona tolaha aqiaqi ʼidewani, ta ge eda awafelei yani kavokavovo ʼidia. Mana ge yani aqiaqina ʼeguma yaʼa yalulugaihi tomotau ʼidia ʼetoyavua ana ʼeda weaqina, ta taugu vona diavona ge eda ʼabibodedi, ʼinega ge taha veʼia ena lobei.

Copyright information for `MOX