1 John 2

Keliso tauna ada toiula

a  Natugwavo ye, emi leta baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia be yaqisa ge taha luveifana ona viaqidi. Ta ʼeguma taha toga ʼidega luveifana naviaqia, e ʼinega wese taha toga tunutunuqina navenoqi ana nuataqo weaqina Tamada Yaubada matanaya, e baʼe taunana Ieisu Keliso. b  ʼInega Yaubada eda luveifana nanuavetavunidi, mana Natuna Ieisu vegubayea eda luveifanayavo weaqidi, be wese totoa bwaʼobwaʼoya qabudi weaqidi.

ʼEguma itaʼa Yaubada ena luvineavo kana vematamatayagedi e ʼinega kana alamani aqiaqiea tauna vonigo ia otaqida. Ta ʼeguma taha toga navonaya, “Yaʼa Yaubada yahalamani aqiaqiea”, ta ena luvineavo ge daʼabibodedi, e ʼinega tauna touʼava ta Yaubada ena vonahaqiaqi ge dahalamania. c  Ta ʼesi ʼeguma Yaubada ena vona kana ʼabibodea, e ʼinega eda veyoluba tauna ʼinaya naveaqiaqi otaqa. ʼInega ʼeguma taha toga navonaya, “Yaʼa Yaubada ia otaqigu maega atoatoa”, e ʼinega luaqiaqiea be naveilivu aqiaqi kavona Ieisu ena ilivu ʼidewani.

Luvine veyoluba weaqina

d  Egwavo, luvine vauvauna weaqina ge eda ʼwayaʼwayavi ʼimia, ta ʼesi luvine nugwenugweina lova omadunoqolia tauna yaluʼeviviea, ta luvine nana niʼau oalamania, mana Yaubada ʼinega ʼifoqe. e  Ta luvine nana ʼinaya yani vauvauna weaqina ena givesimatalia ʼimia, mana baʼe veyoluba nana ana aqiaqi Keliso ʼinaya niʼa aʼitea, ta wese omiʼa ʼimia aʼiteʼitea, mana velovelovana ana ilivu niʼa awala ʼimiega, ta ʼesi simatala aqiaqi niʼa ʼifoqe yawaimi ʼinaya.

f  ʼInega ʼeguma taha toga navonaya, “Yaʼa simatala ʼinaya yatoatoa!” ta ʼabibodanaya taina naveilivu veifea kavona voalana, e ʼinega tauna touʼava ta nawale velovelovana ʼinaya toatoa. 10  g  Ta ʼeguma oʼa taiu uveveyolubea, ʼinega simatala ʼinaya utoatoa. Ta baʼe ilivu nana ʼinega ge taha luveifana nagivebeʼuyeu. 11  h  Ta ʼesi ʼeguma taiu una vevoalanea, ʼinega nawale velovelovana ʼinaya utoatoa, ta ge uda alamania maʼinaya utautauya, ta ʼesi kavonaya uda luveʼwaiva, mana velovelovana matau uma bodea.

12 Natugwavo ye, egu vona baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia,
mana emi luveifanayavo Yaubada niʼa nuataqodi Ieisu ana wawega.
13 Omiʼa kaiwabuyavo, baʼe egu vona yaʼwayavia waiwai ʼimia.
ʼAbiboda be bwaʼobwaʼo naʼifoqe ta nugweta Keliso toatoa,
ta baʼe Keliso nana Toatoa Vatayana niʼau oalamania.
Ta kilakaiavo ye, vona baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia,
mana omiʼa toluveifana niʼau ovewaiwai vaʼinea.
Natugwavo ye, egu vona baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia,
mana omiʼa Tamada Yaubada oalamani aqiaqiea.
14 Kaiwabuyavo, egu vona baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia.
ʼAbiboda be bwaʼobwaʼo naʼifoqe ta nugweta Keliso toatoa,
ta baʼe Keliso nana Toatoa Vatayana niʼa oalamani aqiaqiea.
Kilakaiavo ye, egu vona baʼe yaʼwayavia waiwai ʼimia,
mana omiʼa Keliso ovetumaqana aqiaqiea ta ʼinaya otovoloʼiʼita.
Yaubada ena vona ʼimia ʼenoʼeno, ta toluveifana ovewaiwai vaʼinea.
15  i  Egwavo ye, bwaʼobwaʼo baʼe ana ilivu nuami ge naʼewei, mana ʼeguma ilivu diavona nuami naʼewea e ʼinega Tamada Yaubada ona venuafania ta ge ona veyolubei. 16  j  Vonahaqiaqi, bwaʼobwaʼo ilivunavo ʼidewani inabo govaqa be, kulufa adi nuaʼewa be wese nuavane ge Tamada ʼinega ida ʼifoqe, ta ʼesi totoa bwaʼobwaʼo luveluveifadi ʼidiega. 17  k  Bwaʼobwaʼo baʼe nawale nahawala, ta wese bwaʼobwaʼo ana nuanuayavo luveifadi ina awala, ta tomeqabu Yaubada ena nuanua iviaviaqia ina toa vataya.

Keliso voalanavo

18  l  Natugwavo ye, tuta ana ʼebeluʼovoa niʼau mai vadiʼweda, ta lova ʼimega niʼau onoqolia vonigo Keliso voalana nawale naʼifoqe. Vonahaqiaqi, Keliso voalanavo ʼeala niʼa iʼifoqe ʼidewani toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi be wese vaidi ge nuanuadi Keliso. ʼInega kahalamani aqiaqiea tuta ana ʼebeluʼovoa niʼa ʼifoqe mai. 19  m  Ta maʼoda ʼinega kana alamania vonigo Keliso voalanavo niʼa iʼifoqe mai? Egu vona baʼe ona noqolia: Voalanavo dina lova itaʼa maega katafwatafwalolo, ta Keliso ge ida vetumaqana aqiaqiea, mana ʼeguma taudi edi vetumaqana itaʼa eda vetumaqana ʼidewani, e ʼinega ge ida nogeda, ta ʼesi itaʼa eda veiaiana gamonaya nawale ida toatoa. Ta edi noga ʼinega taudiega iveʼitayedi vonigo ge taha toga ʼidiega itaʼa maega.

20  n  Ta omiʼa ge taudi ʼidewani, mana Niboana Gwalagwalana Keliso ʼinega niʼa oʼewea, e ʼinega omiʼa qabumi ena vonahaqiaqi oalamani aqiaqiea. 21 ʼInega egu leta baʼe ge eda ʼwayavia ʼimia sabi veʼitami vonahaqiaqi weaqina, ta ʼesi yaʼwayavia ʼimia mana Yaubada ena vonahaqiaqi niʼa giveʼifoqeyea ʼimia. Ta wese leta nana yaʼwayavia ʼimia, mana omiʼa niʼa oalamani aqiaqiea toʼeuʼauʼava edi veʼita luveifana ge wese daʼifoqe veʼita tunutunuqina ʼinega.

22  o  Nage omiʼa taumiega ovetalaʼaiemi ovonaya, “Togama touʼava luveifa otaqina?” Ta yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga Ieisu navegeqea navonaya, “Ieisu tauna gebu Toʼetoyavua.” e ʼinega tomotau nana touʼava aqiaqi. Ta ʼeguma taha toga baʼe ʼidewani navona ʼaiqa, e ʼinega tauna Keliso voalana. Ta ena vona ʼinega Tamada be wese Natuna maega vevegeqedi. 23  p  Egu vona baʼe simasimatalina, mana ʼeguma taha toga Yaubada Natuna navegeqea, ʼinega ge ana fata be tomotau nana Tamana maega ina veʼaidega. Ta ʼeguma taha toga Keliso naʼawahaqiaqiea vonigo tauna Yaubada Natuna, e ʼinega Tamana Yaubada tomotau nana wese naʼawahaqiaqiea ta ʼaideganaya ina toatoa.

24 ʼInega yavona aqiaqiemi, lova veʼita Ieisu Keliso Valena weaqina omadunoqolia, ta baʼe Vale nana tuta qabuna ona nuaia ta wese ona kafiʼiʼihia. Mana ʼeguma tuta qabuna Vale nana ona nuaia, ʼinega omiʼa veiaiana aqiaqi ʼinaya ona toatoa Yaubada Natuna maega, ta wese Tamana Yaubada maega. 25 Ta ʼeguma baʼe ʼedewani kana toa ʼaiqa, ʼinega Keliso ena vona fofofola taha ana aqiaqi kana ʼita lobea, ta vona nana ana alamani baʼe: Itaʼa yawai vataya kana lobea mahalaya.

26 Baʼe yani diavona weaqidi egu vona waiwaina ʼinega yaʼwayavia waiwai ʼimia, be ʼinega ona alamania vonigo toʼeuʼauʼava dina nuanuadi qiduana edi veʼita ʼinega ona tauya gei. 27  q  Ta ge daluaqiaqiemi ʼeguma taha wese tomotau naveʼitemi, mana lova Niboana Gwalagwalana Keliso ʼinega oʼewea, ta Niboana nana nawale giwalimia toatoa. Ta baʼe ʼinega veʼita tunutunuqina niʼa oalamani aqiaqiea, mana Niboana Gwalagwalana ge ana fata nauʼaveda, ta ʼesi veʼita aqiaqi otaqina neida. ʼInega yavona aqiaqiemi, emi veʼaidega Keliso maega ge ona givedawalilia, ta ʼesi ona givewaiwaiea ʼidewani Niboana Gwalagwalana niʼa vonemi.

Itaʼa Yaubada Natunavo

28 ʼInega wese yavonavona ʼeviviemi: Natugwavo ye, lova Keliso maega niʼa oveʼaidega, ʼinega baʼitagana ta wese tuta maimai ʼidia luaqiaqiemi be ʼidewanina ona toatoa be yaqisa ge kana mwaniniva ta wese ge kana iniyauyau tuta nana Keliso naʼevivi namai bwaʼobwaʼoya. 29  r  Ta niʼa oalamani aqiaqiea Keliso ena viaqa ta wese ena vona qabudi tunutunuqidi. ʼInega wese ona alamani aqiaqiea be tomeqabu yani tunutunuqina iviaviaqia, e baʼe taudina Yaubada natunavo.

Copyright information for `MOX