1 John 3

a  Kana nuaia Tamada Yaubada ena veyoluba qiduana weaqida, mana omoʼe ʼinega niʼa ʼawanatuneda. Vonahaqiaqi, itaʼa natu otaqinavo. Ta totoa bwaʼobwaʼo ge ida alamanida vonigo itaʼa Yaubada natunavo, mana taudi Yaubada ivemwageyea.

b  Egwavo ye, vonahaqiaqi Yaubada niʼa ʼawanatuneda, ta tuta maimai ʼinaya itaʼa ge kada alamani aqiaqiea maʼoda ada ʼita naʼifoqe ʼaiqa. Ta yani ʼaidegana niʼa kahalamania, nawale Keliso ena tuta ʼevivi mai ʼinaya tauna kana ʼita aqiaqiea, e ʼinega itaʼa wese kana vedumaduma ta ada ʼita naʼifoqe kavona tauna ʼidewani. ʼInega tomeqabu iluluʼita vane baʼe yani nana weaqina luaqiaqiedi be edi ilivu ina givevunavunaqidi ʼidewani Keliso, mana tauna ena ilivu vunavunaqina.

Ta tomeqabu ilivu luveifana iviaviaqia, e taudi Yaubada ena luvine ana tobwega. Vonahaqiaqi, toluveifadi be luvine ana tobwega edi luveifana yani ʼaidegana Yaubada matanaya. c  Ta wese niʼa oalamani aqiaqiea Keliso mai eda ilivu luveifadi sabi ʼewa yavulidi. Ta tauna ge taha wese ena luveifamo. ʼInega tomeqabu Keliso maega niʼa iveʼaidega ge daluaqiaqiedi be luveifana ina viaqidi. Ta ʼeguma luveifana nawale iviaviaqidi, e ʼinega taudina nuadi nawale ge daʼeqaʼuya Keliso weaqina tauna togama.

Natugwavo ye, ona ʼitamaki aqiaqiemi be yaqisa ge taha toga naveʼita veifemi ta ona tauya gei. Ta ʼesi ʼeguma taha toga ena viaqayavo tunutunuqidi, e ʼinega tomotau nana niʼa vetunutunuqa Yaubada matanaya, ʼidewani Ieisu tunutunuqa otaqina Yaubada matanaya. d  Ta tomeqabu ilivu luveifana iviaviaqidi e taudi Seitani ena qabuyavo, mana Seitani tuta ana ʼebeveʼale ʼinega be ana laba baʼitagana tauna ilivu luveifana ana toviaqa aqiaqi. Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada Natuna vetunei mai bwaʼobwaʼoya Seitani ena viaqayavo sabi ʼewa yavulidi. e  Ta ʼeguma Yaubada taha tomotau niʼa ʼawanatunea ʼinega ge daluaqiaqiei be wese luveifana naviaviaqi, mana Yaubada yawaina tomotau nana giwalinaya ʼenoʼeno. Yavona aqiaqiemi, tomotau nana ge wese ana fata otaqa be yani luveifana naviaviaqi, mana Yaubada niʼa ʼawanatunea! 10 E baʼe ʼinega ada fata be kanahalamani aqiaqiedi tomeqabu Yaubada natunavo, ta wese tomeqabu Seitani natunavo, mana ʼeguma taha toga yani luveifana viaviaqia e ʼinega tauna ge wese Yaubada natuna. Ta wese ʼeguma taha toga taina ge naveyolubei, e ʼinega tauna ge Yaubada natuna.

Luaqiaqieda be edavo kana veyolubedi

11  f  Tuta nana lova oveʼale Ieisu ovetumaqanea ʼinega taha vale omadunoqolia, ta vale nana ana alamani baʼe: Luaqiaqieda be edavo maega kana veyolubeda. 12  g  Ta ge kana veilivu veifa Keni ʼidewani, mana Keni nana Seitani ena qabu gamonaya. Ta Keni nana taina vunuqia, ta ena luveʼaliga ʼiuna veʼifiʼifi, mana taina ena viaqa aqiaqina, ta ʼesi tauna yani luveifana viaqia. 13  h  ʼInega taigwavo, ge ona nuavoqana ʼeguma totoa bwaʼobwaʼo ina vevoalaneda.

14  i  Ta niʼa kahalamani aqiaqiea itaʼa ʼaliga ena waiwai ʼinega niʼa katoasiʼi ta yawai aqiaqina ena diʼwe ʼinaya katoatoa, mana itaʼa taidavo kaveveyolubedi. Ta ʼesi ʼeguma taha toga taina ge daveyolubea, e ʼinega tomotau nana nawale ʼaliga ena waiwai ʼayanaya toatoa. 15  j  Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga taina navevoalanea, e ʼinega tauna kavona toluveʼaliga otaqa. Ta niʼa kahalamani aqiaqiea toluveʼaliga ge adi fata yawai vataya ina lobei.

16  k  Ta wese veyoluba ilivuna niʼa kahalamania, mana Keliso yawaina awafelea ta weaqida ʼaliga. ʼInega luaqiaqieda be itaʼa wese yawaida kana awafelea taidavo weaqidi. 17  l  Ta ona nuaveʼavinia ʼeguma taha tovekaikaiwabu toatoa, ta iana toa vitana lobea, ta ge taha iula daneia, ʼinega ge wese ana fata be navonaya, “Yaʼa toveyoluba!” Mana Yaubada ena veyoluba giwalinaya ge daʼenoʼeno.

18  m  Natugwavo, eda veyoluba edavo ʼidia ge vona namo ʼinega, ta ʼesi eda viaqa maega.

Me eda giwalifatu Yaubada matanaya

19 Ta ʼeguma edavo kaveveyolubedi eda viaqega, e ʼinega kana alamani aqiaqiea Yaubada ena vonahaqiaqi ʼinaya katoatoa. Ta baʼe ʼinega ada fata be me eda nuadaumwala kana toatoa Yaubada maega. 20 ʼEguma me eda giwali aʼala katoatoa eda luveifana weaqina, ta tua ana fata be eda nuanua naveaqiaqi, mana Yaubada ena veyoluba eda giwali aʼala veqidua vaʼinea, ta wese eda viaqayavo niʼa alamani aqiaqiedi.

21  n  Egwavo, ʼeguma niʼa kahalamani aqiaqiea itaʼa ge taha luveifana kada viaqia, e ʼinega eda nuanua aqiaqinega ta wese me eda giwalifatu ana fata kana mai Yaubada diʼwenaya. 22 Ta ʼeguma tolaʼai nuanuada be weaqina kana venoqi ʼinaya, ʼinega wese yani nana naneida, mana itaʼa ena luvineavo kamatamatayagedi, ta wese eda ilivu ʼinega kagigiveqaiawea. 23  o  Ta Yaubada ena luvine waiwaina ʼidaya baʼe ʼidewani: Natuna Ieisu Keliso kana vetumaqanea, ta wese edavo maega kana veveyolubeda. 24  p  Ta tomeqabu Yaubada ena luvineavo iʼabiʼabibodedi e taudi Yaubada maega itoatoa, ta wese Yaubada toatoa taudi maega. Ta maʼoda ʼinega kana alamani aqiaqi ʼaiqei Yaubada itaʼa maega katoatoa? Ada fata, mana Niboanina niʼa neida.

Copyright information for `MOX