1 Peter 2

a  ʼInega emi luveifanayavo ʼidewani ʼeuʼauʼava be, givemwaniniva be, vonavane be, veʼifiʼifi be, vetalafululu ta wese ilivu luveifadi qabudi ona nogedi. Ta ʼesi luaqiaqiemi niboanimi ana susu aqiaqina ona salia emi nuanua qabuna ʼinega kavonaya be gogama dilidilidi susu weaqina idoudou, ta baʼe susu nana ʼinega niboanimi ina tabo ta ona vewaiwai ami ʼetoyavua weaqina. b  Vonahaqiaqi, eda Kaiwabu ena nuakolokolo niʼau olutonovia.

ʼOqola mayawaina

ʼInega ona mai Keliso ʼinaya, tauna ʼoqola mayawaina. Totoa bwaʼobwaʼo inogea, ta Yaubada ʼinaya baʼe ʼoqola nana yani aqiaqi otaqina, ʼinega venuaʼivinea. c  Omiʼa baʼitagana Yaubada vefewemi kavona ʼoqola mayawaidi ʼidewani, ta omiʼa ʼimiega ena vanue gwalagwalana yoqoyoqonia Niboanina ʼinega. E ʼinega omiʼa kavona toveguba gwalagwalami, be ona veguba Yaubada ʼinaya Niboanina ena nuanua ʼinega. Ta baʼe viaqa nana ʼinega Yaubada emi gubayavo naʼawahaqiaqiedi Ieisu Keliso ʼinega. d  ʼIdewani Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya,

“Oʼitea ʼoqola baʼe aqiaqina
ta vevenuaʼivinina
yahaʼunugwetea vanue ana yoqona weaqina
ʼabaga Ielusalema ʼinaya,
ta tomeqabu ivetumaqana ʼinaya
ge wese ina iniyauyau.”
e  Ta omiʼa baʼe ʼoqola nana niʼau ovetumaqanea, ʼinega veʼebeiula qiduana weaqimi. Ta tomeqabu ʼoqola baʼe ʼinaya ge ida vetumaqana Buki Nugwenugweina weaqidi simana vonaya,

“Lova ʼoqola nana vanue ana toʼeyoqona inogea,
ta baʼitagana Yaubada ʼoqola nana
niʼau vetovolo nugwetea.”
f  Ta wese vonaya,

“ʼOqola baʼe ʼinaya tomotau
ʼaqedi ina vetufea ina beʼu.”
Ta edi beʼu ʼiuna mana ge nuanuadi Vale Aqiaqina ina ʼabibodei. ʼInega lova Yaubada ena nuanua ʼinega luvine aʼuya vonigo baʼe yani nana naʼifoqe ʼidia.

Yaubada ena tomotau vevenuaʼivinidi

g  Ta ʼesi omiʼa gebu taudi ʼidewani, mana omiʼa Yaubada ena qabu vevenuaʼivinimi, ʼinega omiʼa Toluvine Qiduana ena tovegubayavo ta ena tomotauyavo gwalagwalami. ʼInega luaqiaqiemi be Yaubada ena nuakolokolo qiduana weaqina ona simanea tomotau ʼidia, mana diʼwe velovelovana ʼinega gabemi ta ʼewa ʼifoqeyemi ta ena simatala aqiaqi otaqina ʼinaya aʼumi. 10  h  Vonahaqiaqi, lova omiʼa ge oda toatoa Yaubada ena tomotauyavo ʼidewani, ta baʼitagana omiʼa ena tomotauyavo. Ta wese lova Yaubada ena nuakolokolo ge oda lobei, ta baʼitagana niʼau oʼewea.

11  i  Egwavo, omiʼa ʼidewani wagawaga bwaʼobwaʼo baʼe ʼinaya otoatoa. Ta baʼe egu vona waiwaina ʼimia: Emi nuanua luveifadi giwalimiega ona nogedi, mana nuanua luveifadi niboanimi iveveaviedi. 12  j  Omiʼa taudi ge ida vetumaqana maega otoatoa, ta luaqiaqiemi be emi ilivu ta wese emi toa nuanidia weaqina taumiega ona ʼitamaki aqiaqiemi. Taudi iveveʼewemi ta ivonaya vonigo omiʼa emi viaqayavo ge aqiaqidi, ta ʼesi tuta nana emi viaqayavo aqiaqi otaqidi ina ʼitedi e ʼinega ʼabiboda Yaubada ina awatuboya tuta nana naʼevivi namai bwaʼobwaʼoya tomotau sabi luvineda.

Toluvineavo be kaiwabuyavo kana ʼamayabedi

13  k  Omiʼa luaqiaqiemi be toluvineavo ta wese tovanugwetayavo qabudi bwaʼobwaʼoya ona velumatamatayagedi. ʼInega kini ena luvine ona ʼabibodea, mana baʼe eda Kaiwabu ena nuanua. 14 Ta wese toluvineavo ʼidewana gavana ona ʼabibodedi, mana kini nana gavana dina venuaʼivinedi be yaqisa taudi toluveifadi ina luvematasabudi ta tomotau aqiaqidi awatubo ina lobea gavana diavona ʼidiega. 15  l  Yaubada nuanuana omiʼa taudi tovemwage edi ʼawaluveifa weaqimi ona giveluaʼudi emi viaqayavo aqiaqidi ʼidiega. Mana nuanuadi ina veʼewemi, ta ge wese adi fata ʼeguma tuta qabuna ilivu aqiaqidi oviaviaqidi. 16 Ta omiʼa niʼa Yaubada yavuimi, ʼinega taumi ona luvinemi ta ge ilivu luveifadi ʼidia ona awafelemi. Ta ʼesi ona fewa ʼidewani omiʼa Yaubada ena tofewa kavovoyavo. 17  m  ʼInega tomotau qabudi ona ʼamayabedi, ta emiavo me edi vetumaqana ona veyolubedi. Ta wese Yaubada ona ʼamayabea ta ona mwaninivea, mana tauna ʼivaʼavaʼaida. Ta wese kini ona ʼamayabea.

18  n  Ta omiʼa tofewa kavovo, emi kaiwabuyavo ona ʼamayabedi be edi luvine tuta qabuna ona ʼabibodea. Tolaʼai ina vonemi e ona viaqia. Ta ge kaiwabuyavo aqiaqidi adi ʼaidega ona ʼabibodedi, ta wese taudi kaiwabuyavo luveifadi edi luvine ona vematamatayagea. 19 Mana ʼeguma fewa aqiaqina oviaviaqia ta tua ina veilivu veifemi ʼinega Yaubada ona vetumaqanea qiduana ta ona bibitaqomi, mana baʼe yani qiduana matanaya. 20  o  Vonahaqiaqi, ʼeguma emi viaqa luveifana ʼinega ina vunuqimi be ona bibitaqomi, e benaʼe ge yani agona Yaubada matanaya, mana veilaqe nana ami luaqiaqi. Ta ʼesi ʼeguma emi ilivu aqiaqina ʼinega ina vunuqimi be ona bibitaqomi, e ʼinega Yaubada naqaiawa weaqimi. 21  p  Yaubada niʼau gabemi ilivu baʼe ona ʼabibodea, mana Keliso weaqida visiqa qiduana lutonovia, ta baʼe ʼinega veʼebeʼita weaqimi, e ʼinega yaenega ona tauya.

22  q  “Tauna ge taha ena luveifamo
ta wese ge taha uʼava ʼawanega daʼifoqe.”
23  r  Ta tuta nana tomotau Keliso iʼawaluveifea ʼinega ge wese daveʼiedi. Ta wese tuta nana ivunuqia ge diana davilei ʼidia, ta ʼesi Yaubada vetumaqana aqiaqiea, mana tauna ena luvine tunutunuqina. 24  s  Vonahaqiaqi, Keliso ana ʼaidega ma ʼwafina eda luveifana ʼavalea ʼetoluai ʼinaya, e omoʼe ʼinega eda luveifana qabuna luveawalidi, be yaqisa ada fata ilivu tunutunuqina ʼinega kana tauya. Ta ana ʼabia ʼawaʼivina ʼinega niʼau giveaqiaqieda. 25  t  Vonahaqiaqi, lova omiʼa ʼidewana sifi luluveʼwaivimi, ta baʼitagana Toʼitamaki Sifi be ʼEkalesia ana Toludebana niʼa ʼewa ʼeviviemi ʼinaya. Tauna yawaimi qabuna ana Toʼitamaki.

Copyright information for `MOX