1 Peter 3

Vaqivaqidi adi luvine

a  Ta wese ʼidewani omiʼa vivine vaqivaqimi moqanemiavo ona ʼamayabedi ta ona matayagedi. Ta ʼeguma moqanemiavo Yaubada ena vona ge ida vetumaqanea, ʼinega omiʼa emi ilivu tunutunuqina ta simasimatalina ona veʼitedi. ʼInega emi ilivu aqiaqidi ʼidiega ina nuagivila ta Yaubada ina vetumaqanea. b  Omiʼa vivine ʼwafimi adi ʼebeveʼivala ʼidewani debami ana amo nage bagi viaviaqina goula, nage kaleko adi ʼita aqiaqina ge yani qiduana, ta ʼesi omiʼa giwalimi ona veʼivalidi ʼivala ʼenoʼeno vatayadi ʼidiega, ta ona alamania baʼe yani qiduana Yaubada matanaya. E baʼe ʼidewana lova vivine totafwalolo taudi Yaubada ivetumaqanea giwalidi iveʼivalia ilivu nuvana be nuawebui ʼidiega, ta wese moqanediavo iʼamayabedi be imatayagedi. c  Wese ʼidewana Sela moqanedi Ebelamo ena vona imatayagea ta iʼawakaiwabuyea. Ta ʼeguma omiʼa emi ilivu aqiaqina ta ge taha yani weaqina ona mwaniniva, e ʼinega omiʼa Sela natudiavo.

d  Ta wese ʼidewani, omiʼa ʼoloto vaqivaqimi moqanemiavo maega otoatoa ona nuanua weaqidi, mana taudi edi waiwai be edi nuanua ge omiʼa ʼoloto ʼidewani. ʼInega luaqiaqiemi be ona ʼamayabedi ta ona ʼitamakidi, mana omiʼa be moqanemiavo maega yawaimi ʼaidegana Yaubada ena veyolubega neimi. Ta vonahaqiaqi, ʼeguma moqanemiavo ona veilivu aqiaqiedi omoʼe ʼidewani, e ʼinega Yaubada emi venoqi wese nanoqolidi.

Vita kana lobea viaqa aqiaqina ʼinega

Egu veʼita baʼe niʼa onoqolia, ʼinega nuanuagu omiʼa qabumi emi nuanua ʼaideganega ona toatoa, ta ʼeguma taha toga ʼimiega naveilaqe nage vita nalobea, e ʼinega qabumi ona nuakolokoloyea. Ta me emi nuawebui ta wese ilivu nuvana ʼinega ma emiavo taumiega ona veyolubemi. ʼEguma tomotau vaina ina veilivu veifemi ʼinega ge ona veʼiedi. Ta wese ʼeguma vaina ina vona veifemi ge wese ona veʼiedi, ta ʼesi omiʼa ona vona veyolubedi vona aqiaqina ʼinega. Baʼe Yaubada ena nuanua ʼidewana, ʼinega nawale ami veyoluba ona ʼewea tauna ʼinega, 10  e  mana ʼidewana Buki Nugwenugweina ena simana vonaya,

“ʼEguma taha toga nuanuana be
naqaiawa ʼaubena qabuna ʼidia,
e ʼinega luaqiaqiea be
vona kavokavovo be ʼeuʼauʼava naluaʼudi.
11 Tauna ena ilivu luveifadi nanogedi
ta ʼesi viaqa aqiaqidi naviaqidi tomotau ʼidia.
Ta wese navetafeʼwa waiwai
toadaumwala weaqina tomotau qabudi maega.
12 Mana eda Kaiwabu tuta qabuna
tunutunuqidi ʼitaʼitamakidi,
ta wese edi noqi noqonoqolia,
ta taudi luveluveifadi nogenogedi.”
13 Togama ana fata be nagiveluveifemi ʼeguma omiʼa yani aqiaqina nuanuami ona viaqidi? 14  f  Ta tua nage tomotau ina veilaqeyemi emi ilivu aqiaqidi weaqina, e ʼinega ona qaiawa ta ge ona mwaniniva weaqidi. 15 Ta ʼesi Keliso ona awatuboya, tauna yawaimi ana Kaiwabu ʼidewana. Ta tuta qabuna me emi ʼivaʼavaʼata ona toatoa, mana ʼeguma taha toga namai navetalaʼaiemi emi luʼita vane ʼiuna weaqina, e ʼinega emi ilivu nuvana ʼinega luʼita vane nana ona givesimatalia ʼinaya. 16  g  Ge taha yani luveifana ona viaqi, be yaqisa ami fata tuta qabuna ma ami lutonova aqiaqina Yaubada matanaya ona tovotovolo. Ta ʼeguma tomotau ina ʼawaluveifemi mana omiʼa Keliso ana toʼabibodayavo, e ʼinega nawale ina iniyauyau edi ʼawaluveifa nana weaqina. 17 ʼEguma Yaubada nahawafelemi luvematasabu ʼinaya emi viaqa aqiaqina ʼidiega, e ʼinega yani aqiaqina weaqimi, ta ʼesi ʼeguma luvematasabu nana ona lobea viaqa veifana ʼidiega e ʼinega ge taha ana aqiaqimo Yaubada matanaya, mana luvematasabu nana taumiega osalisali.

18 Ta ona nuaia Keliso weaqina, tauna ge taha ena luveifamo, ta eda luveifana weaqina ʼaliga tuta ʼaidegana ʼinaya, ta ge wese naʼaliga ʼevivi. E omoʼe ʼinega ʼebeʼeweda Yaubada ʼinaya. Keliso ʼwafina iluveʼaligia ta Tamana giveyawaha ʼeviviea Niboanina ʼinega. 19 Ta Keliso Niboanina ʼinega tauya niboana yoqoyoqonidi edi ʼebetoa ʼinaya ta lugaihi ʼidia, 20  h  mana taudi lova Yaubada ena vona ge ida vetumaqanea. Tuta nana Noa waga viaviaqia ʼinega Yaubada me ena bibitaqo tomotau baʼebaʼeyedi vonigo ida nuagivila, ta gebu. ʼInega qabudi seuseu ʼinaya igavivila ta tomotau adi yau ʼeita (8) dimo seuseu nana ʼinega Yaubada ʼetoyavuidi. 21 Goʼila baʼena veʼebeʼita babitaiso weaqina, mana babitaiso ʼinega Yaubada ʼetoyavuida. Ta babitaiso nana ge daveʼebeʼita ʼwafida ana ʼutu weaqina, ta ʼesi ana alamani baʼe: Ada fata Yaubada matanaya kana tovotovolo ma ada lutonova aqiaqina ta kana venoqiea iula weaqina, mana giwalida vunavunaqina. Ta baʼe babitaiso nana naʼetoyavuimi Ieisu Keliso ena yaʼitoto ʼaligega ana waiwai ʼinega. 22 Keliso niʼa vaneqa mahalaya ta baʼitagana Yaubada ʼataqinaya toatoa, ta Tamana ena tovaleʼewayavo be toluvineavo ta wese yani qabuna waiwaidi Keliso ivelumatamatayagea.

Copyright information for `MOX