1 Peter 5

Yaubada ena tomotauyavo adi ʼitamaki

Omiʼa ʼekalesia ana tovanugwetayavo baʼe ami vematamagilafu ʼiguyega emi fewa weaqina. Yaʼa wese taha ʼekalesia ana tovanugweta, ta mataguyega Keliso ena veilaqe yaʼitea. Ta nawale tuta maimai ʼinaya Yaubada yani qabuna aqiaqi otaqina Keliso ʼinaya ʼenoʼeno nagiveʼifoqeyea, ʼinega omoʼe tuta nana ʼinaya yaʼa wese aqiaqi nana ʼinaya ena toa. a  Yaubada ena tomotauyavo qabudi neimi ta ona vanugweta aqiaqiedi kavonaya be taudi ʼidewani sifi ta omiʼa adi toʼitamaki, mana Yaubada ena nuanua ʼidewani. Ta ge ona vegwavuʼai, ta ʼesi me emi nuanua aqiaqina ona vanugwetedi. Ta wese ge ona nuanua veʼia weaqina, ta ʼesi ona awafela aqiaqiemi fewa nana ʼinaya, mana omiʼa Yaubada weaqina ofewafewa. b  Ta gebu luvine waiwaina ʼinega ona vanugwetedi vaidi kaiwabu edi vanugweta ʼidewani, ta ʼesi omiʼa luaqiaqiemi be ilivu aqiaqina ona veʼitedi ʼinega ina ʼabibodemi. Ta tuta nana sifi adi Toʼitamaki Qiduana naʼifoqe namai, e ʼinega ami veʼia aqiaqi otaqina ʼenoʼeno vatayana tauna ʼinega ona ʼewea.

c  Omiʼa kilakai tomotau ʼevaʼevaledi ona ʼamayabedi ta ona matayagedi. Ta qabumi ma emiavo ona veiuiula ilivu nuvana ʼinega, mana Buki Nugwenugweina ena simana vonaya,

“Yaubada aiqabu adi wawa
taudiega iaʼuvaneqea nanogedi,
ta tomeqabu me edi nuawebui naveyolubedi.”
d  ʼInega taumiega ona giwebuiemi ta ona awafelemi Yaubada nimana waiwai otaqina ʼayanaya, ʼinega tauna ena tuta vevenuaʼivinina ʼinaya nagivaneyemi. e  Ta emi nuavita qabudi Yaubada nimanaya ona aʼuya be ʼinega naʼewa yavuledi, mana tauna ami Toʼitamaki aqiaqi.

f  Omiʼa me emi ʼivaʼavaʼata ona toatoa, ta ona ʼitamakimi ami avia Seitani ʼinega. Mana tauna kavonaya yubai laioni sasasana mutaʼwaya yabayaba ta salisali dadana nuanuana tomotau navunuqi naʼainia. g  Emi vetumaqana ʼinega ona tovoloʼiʼita ʼinega ami fata be Seitani ona nogea. Ta ona nuaia edavo weaqidi taudi bwaʼobwaʼo ana diʼwe qabudi ʼidia itoatoa. Taudi wese Ieisu ivetumaqanea ta vetumaqana nana weaqina veilaqe be vita ilobelobedi. 10 Yaubada tauna veyoluba ʼiuna niʼau gabemi ena ʼabaga simasimatalina ta ʼenoʼeno vatayana ʼinaya Keliso ʼinega. Ta emi veilaqe tuta kukusana ʼabibodanaya Yaubada nagiveaqiaqiemi be, navetovolo ʼiʼihimi ta wese nagivewaiwaiemi, e ʼinega avutugu ge ena nidoamo ʼinaya ona toatoa. 11 Tauna ena waiwai ge ena awalamo, ta ʼesi ʼenoʼeno vatayana. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

Vona veyoluba

12  h  Yaʼa taida Sailasa ena iula ʼinega baʼe egu leta goyona yaʼwayavia waiwai ʼimia. Yahalamania tauna ʼoloto togwavubiga ta aqiaqina. Egu leta baʼe ʼiuna be nuanuagu ona alamania Yaubada ena veyoluba ʼimia weaqina. Ta egu vona iula baʼe ʼinega ona alamani aqiaqiea veyoluba nana tuta qabuna omiʼa maega. Ge taha yani ana fata navetoasiʼiemi veyoluba nana ʼinega.

13  i  Ta wese tovetumaqana qabudi ʼabaga baʼe Loma ʼinega edi vona veyoluba ʼimia. Taudi omiʼa maega Yaubada niʼau venuaʼivinemi. Ta wese natugu Maki ena vona veyoluba ʼimia. 14 Omiʼa ʼaidega ʼaidega ma emiavo taumiega ona vona veyolubemi be ona lukaiwa venima sibutu ʼinega.

Ta nuanuagu omiʼa Keliso ena tomotauyavo me emi nuadaumwala ona toatoa.

Copyright information for `MOX