1 Thessalonians 4

Yaubada kana giveqaiawea ilivu aqiaqina ʼinega

Emavo, wese taha yani qiduana weaqina ana vematamagilafuyemi. Eda Kaiwabu Ieisu ana wawega avona waiwai ʼimia emi ilivu aqiaqina ʼinega ona toatoa, be yaqisa Yaubada naqaiawa weaqimi. Lova yani diavona weaqidi niʼa aveʼitemi, ta ahalamania ilivu aqiaqidi oviaviaqidi. Ta baʼitagana agivenuaʼiʼihimi ilivu diavona ona givetomanedi. Mana ema veʼitayavo lova eda Kaiwabu Ieisu ana wawega aneimi niʼa oalamani aqiaqiedi.

a  Yaubada nuanuana taumiega ona vegwalemi, ʼinega ge taha velamoʼeno kavokavovo ona viaqi. b  ʼInega qabumi ami fata ʼwafimi ona ʼitamaki aqiaqiedi tuta nana sitonova taha taha ona lobedi, ta me emi ilivu vunavunaqina ona toatoa ʼinega tomotau ina ʼawahaqiaqiemi. Ta gebu me emi nuagovaqa ʼidewana taudi ge ida tafwalolo, mana Yaubada ena ʼeda ge ida alamania. ʼInega omiʼa toʼekalesiayavo ge taha toga ʼimiega ana luaqiaqi be iana moqanena maega ina ʼeno, fole Yaubada ena luvematasabu nalobei ilivu nana weaqina. E baʼe ilivu nana weaqina lova vona waiwaidi niʼau amaduneimi. c  Mana Yaubada ge davenuaʼivineda ilivu bwavubwavudi adi viaqa weaqina, ta ʼesi ilivu vunavunaqina weaqina. d  Ta ʼeguma taha toga baʼe veʼita diavona nanogedi ʼinega tauna ge tomotau edi luvine dabwegei, ta ʼesi Yaubada ena luvine, tauna Niboana Gwalagwalana neinei kavovomi.

e  Emavo, egu leta baʼe ʼinaya ge ena veʼitemi omiʼa tovetumaqana maʼoda ma emiavo ona veyoluba ʼaiqemi, mana baʼe veyoluba nana weaqina Yaubada taunega niʼau veʼitemi. 10 Vonahaqiaqi, Yaubada ena tomotauyavo qabudi diʼwe Masidonia gamonaya itoatoa niʼa oveveyolubedi, ta nuanuama qiduana veyoluba nana ʼidia ona luvetomania. 11  f  Ta emi nuanuayavo ona aʼudi yani toi ʼidia, e baʼe: Me emi ilivu nuvana ona toatoa be, tomotau ʼwafidi ge ona givesiniqaiqaiedi, ta wese taumiega ona fewa emi toa weaqina, ʼidewani lova niʼa avonemi. 12 ʼInega taudi Keliso ge ida vetumaqanea emi ilivu aqiaqina ʼinega ina ʼamayabemi. Ta omiʼa ami iula weaqina gebu mali tomotau ʼidia ona vetumaqana, mana taumiega niʼa oveveiuiula.

Eda Kaiwabu ena ʼevivi mai weaqina

13 Emavo, nuanuama ona alamani aqiaqiea tolaʼai nawale naʼifoqe taudi tovetumaqana aqiaqi ʼaliʼaligidi ʼidia, be yaqisa ge ona nuavita ʼidewani taudi ge ida vetumaqana toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi ʼinaya. 14  g  Itaʼa kavetumaqana Ieisu ʼaligega niʼa yaʼitoto ʼevivi, ʼinega wese kavetumaqana taudi edavo tovetumaqana niʼa iʼaliga nawale Yaubada ʼaligega nagiveyaʼitoto ʼeviviedi tuta nana Ieisu naʼevivi namai bwaʼobwaʼoya. 15  h  Ta tolaʼai baʼitagana aveveʼitemi lova wese ʼidewana Ieisu veʼitema. Ta veʼita nana ana alamani baʼe: Ieisu ena ʼevivi mai ana ʼaubena ʼinaya itaʼa mayawaida bwaʼobwaʼo ʼinega ge kana madutauya debanaya, ta ʼesi taudi ʼaliʼaligidi ina nugweta. 16 Mana eda Kaiwabu taha vona qiduana nanoqolia Yaubada ena tovaleʼewayavo adi tovanugweta ena gaba ʼinega, ta tutana ʼinaya Kaiwabu taunega nawebui mai mahalega. Ta wese Yaubada bea namuʼea, ʼinega Keliso ana tovetumaqanayavo ʼaliʼaligidi ina maduyaʼitoto debaʼunuyega. 17 Ta ʼabiboda itaʼa mayawaida taudi maega kana vaʼauta gawataya, ta oade ʼinaya Ieisu maega kana velobaloba, ʼinega tuta vataya tauna maega kana toatoa. 18 ʼInegana vona baʼe ʼidiega ma emiavo taumiega ona vona iulemi ta ona givewaiwaiemi.

Copyright information for `MOX