1 Timothy 2

Vematamagilafu tafwalolo weaqina

Yani taha qiduana weaqina nuanuagu be ena voneu, e baʼe: Omiʼa ʼekalesia ona venoqi Yaubada ʼinaya tomotau qabudi weaqidi. Ta tuta nana ovevenoqi ʼinaya weaqidi, e ʼinega wese ona lukaiwa weaqidi. Ta kiniavo be toluvineavo weaqidi wese ona venoqi, be yaqisa edi luvine tunutunuqina ʼinega kana toa genuʼwana be kana toadaumwala. Ta tuta qabuna me eda ilivu tunutunuqina, ta wese me eda ʼamayaba Yaubada ʼiawanaya. Vonahaqiaqi, baʼe venoqi nana aqiaqi otaqina, mana Yaubada ada Toʼetoyavua ilivu nana nuana ʼewea, mana nuanuana tomotau qabudi ʼetoyavua ina lobei ta vonahaqiaqi ina alamani aqiaqiea.

Vonahaqiaqi, Yaubada ana ʼaidega otaqa toatoa,
ta wese taha ʼoloto ana ʼaidega otaqa ana fata
Yaubada be tomotau naluvetubedi,
e tauna ana wawa Ieisu Keliso.
a  Keliso nana taunega yawaina awafelea
tomotau qabuda weaqida sabi gubaufada
eda ilivu luveifadi ʼidiega.
Ta Vale baʼe Yaubada neida
ena tuta aqiaqina ʼinaya lova ena venuaʼivina ʼinega.
b  ʼInega Vale nana weaqina Yaubada venuaʼivinegu be yavetolugaihi ta yavetovaletuyana taudi ge me Diu weaqidi, ta yaveʼitedi vetumaqana aqiaqi Ieisu ʼinaya weaqina.

ʼInega emi tuta vaʼauta ʼidia nuanuagu ʼoloto nimadi ina silagaidi ta me edi awafela aqiaqi ina venoqi Yaubada ʼinaya. Ta tuta nana ina vevenoqi ʼinega gamohoqala nage veʼaeʼaetoga ge giwalidia naʼenoʼeno. c  Ta ge nuanuagu vivine ina ʼivala viviʼoi. Ta ʼesi nuanuagu ina nuanua aqiaqi edi vekaleko weaqina. Ta ge daluaqiaqiedi be edi ʼivala ʼidiega adi awatubo ina lobei, ʼidewani debadi ina veʼivala viviʼoini nage bagi aqiaqidi nage dabo namanamalidi nage kaleko adi maisa qiduana ʼidiega. Ta ʼesi vivine totafwalolo luaqiaqiedi ʼeguma tomotau ina awatubodi edi ilivu aqiaqidi weaqidi, ta gebu adi ʼita weaqina.

11 Ta wese vivine luaqiaqiedi be tafwalolo gamonaya ina toa genuʼwana ta edi nuanua ina awafeledi veʼita aqiaqina ʼinaya ta ina vineneqea. 12  d  Vivine ge eda awafeledi be ina veʼita tafwalolo ʼinaya. Ta wese ge adi fata be ʼoloto ina luvinedi, ta ʼesi ina toa genuʼwana, 13  e  mana Yaubada Adama maduviaqia, ta ʼabiboda Ibi. 14  f  Ta wese ada avia Seitani lova vaoqa Ideni gamonaya ge Adama dauʼavei, ta ʼesi vavine uʼavedi, e ʼinega vavine dina ʼidiega luveifana ʼifoqe. 15 Ta baʼitagana vivine edi venatuna ʼinega Yaubada ana fata naʼetoyavuidi. ʼEguma me edi vetumaqana be, me edi veyoluba, ta wese ʼeguma edi ilivu vunavunaqina ta tunutunuqina, e ʼinega Yaubada naiuledi.

Copyright information for `MOX