1 Timothy 3

ʼEkalesia ana tovanugwetayavo edi fewa

a  Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga nuanuana navetoludebana ʼekalesia ʼinaya, e ʼinega nuanuana fewa aqiaqi otaqina naviaqia. b  ʼInega ʼekalesia ana toludebana ana luvine baʼe ʼidewana: Luaqiaqiea be ena ilivu tuta qabuna aqiaqina be, ge taha tuta mali vavine maega ina veiaiana, ta ʼesi tuta qabuna moqanena maega ina toatoa be, taunega ena nuanua tuta qabuna naʼitamaki aqiaqiea. Tauna me ena alamani qiduana be, ena ilivu aqiaqina ʼinega tomotau ina ʼamayabea. Ta tauna wagawaga matadi, be wese toveʼita aqiaqina. Ta ge ana fata be goʼila waiwaina nanuma ʼodaʼodaqa, ta wese gebu diana navilei, ta ʼesi ena ilivu nuvana be gebu naveʼaeʼaetoga. Ta gebu bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu ʼinaya nuana nahaʼui. Ta luaqiaqiea tauna ena susuyavo ana fata navanugwetedi. Ta wese natunavo ina ʼamayabea be ena vona ina noqolia be ina velumatamatayagea. Mana ʼeguma ge ana fata ena susuyavo navanugwetedi, ʼinega wese tauna ge ana fata Yaubada ena toʼekalesiayavo navanugweta aqiaqiedi, waisa? Ta ge tovetumaqana vauvauna ona venuaʼivinei be navetovanugweta, mana tauna nawale nanuavane venuaʼivinana weaqina ʼinega luvine nalobea ʼidewani lova Seitani luvine lobea ena nuavane weaqina. c  Ta ʼeguma taha toga navetovanugweta e luaqiaqiea be taudi ge ida tafwalolo wese ina ʼawahaqiaqiea ena ilivu weaqina. ʼInega tomotau tovanugweta nana ge ina ʼawaluveifei, ta wese Seitani ge ana fata nagivebeʼuyei.

ʼIdewani wese dikoni edi ilivu aqiaqina ina veʼita ʼifoqeyedi tomotau matadia, ʼinega tomotau qabudi ina ʼamayabedi edi ilivu tunutunuqina ʼinega. Ta ge ina vemeahaqila be goʼila waiwaina gebu ina lunuma ʼodaʼodaqa. Ta gebu ina vemanuguba mane weaqina. Yaubada Ieisu Valena niʼa giveʼifoqeyea tomotau ʼidaya. Ta dikoniavo luaqiaqiedi be giwalidi qabuna ʼinega Vale nana ina vetumaqana aqiaqiea be ina kafiʼiʼihia, ta ina matayagea. Ta wese ge ina venuana magilafu Vale nana weaqina, ta ʼesi ina vetumaqana aqiaqiea. 10 ʼInega ʼeguma nuanuami vaina tomotau ona venuaʼivinedi be ina vedikoni, e nugweta ʼekalesia ana fewa vaina ona neidi ina viaqidi. Ta ʼeguma toʼekalesia iqaiqaiawa edi fewa nana weaqina, e ʼinega adi fata be ina vedikoni.

11  d  Ta wese ʼidewani dikoni moqanediavo tuta qabuna ilivu aqiaqina ina viaviaqidi, e ʼinega tomotau qabudi adi fata ina ʼamayabedi. Ta ge ina vetoatoa guguna ta ina vevonavona ma ediavo tomotau weaqidi. Luaqiaqiedi be taudiega ina ʼitamakidi ilivu luveifana ʼidiega. Ta wese ma adi vetumaqana edi viaqa qabuna ʼidia.

12 Ta dikoni luaqiaqiea be ge mali vavine maega ina veiaiana, ta ʼesi tuta qabuna ma moqanena ina toatoa, ta wese ana fata natunavo be wese ena gadeavo navanugweta aqiaqiedi. 13 Ta dikoni ma edi gwavubiga taudi ʼamayaba ina lobea tomotau ʼidiega, ta wese edi vetumaqana Ieisu ʼinaya me edi giwalifatu ina veqaeyea tomotau ʼidia.

14 Natugu, egu nuanua qiduana nawale ena wai ʼiuya, ta nugweta eu leta baʼe yaʼwayavia waiwai una ʼitea. 15 Ta ʼeguma ena ʼiveʼoveʼo baʼe leta nana ʼinega una alamania itaʼa totafwalolo maʼoda kana veilivu ʼaiqa Yaubada mayawaina ena qabu gamonaya. Itaʼa toʼekalesiayavo Yaubada ena veʼita aqiaqi otaqina ʼinaya katovoloʼiʼita ʼidewani vanue ʼoqola falafaladi ʼidiega tovoloʼiʼita be ge ana fata nabuini. 16  e  Vonahaqiaqi, eda vetumaqana ana alamani ʼidaya yani ʼebenuavoqana. Ta yani qiduana Ieisu Keliso weaqina baʼe:

Niʼa vetomotau,
ta Niboana Gwalagwalana veʼiteda
Ieisu vonahaqiaqi Yaubada Natuna,
ta Yaubada ena tovaleʼewayavo iʼitea,
ta Vale nana yawala diʼwe taha taha ʼidia
ʼinega tomotau inoqolia,
ta totoa bwaʼobwaʼo ivetumaqanea.
Ta ʼabiboda Tamana ʼewa vaneqea mahalaya.
Copyright information for `MOX