1 Timothy 5

Toʼekalesia maʼoda adi ʼitamaki?

ʼOloto ʼevaʼevaledi ʼekalesia gamonaya ge una talamatedi, ta ʼesi bonau biganega una vona ʼidia, kavona taudi tamamwavo. Ta wese kilakaiavo una veilivu aqiaqiedi kavona taimwavo. Ta vivine ʼevaʼevaledi una ʼamayabedi kavona taudi inamwavo, ta iahaba ʼidia ge una venuana magilafu, ta ʼesi una veilivu aqiaqiedi kavonaya novumwavo.

Ta ʼeguma wadawadaʼe itoatoa ta ge adi toʼitamakimo, e ʼinega omiʼa ʼekalesia ona ʼitamakidi. Ta ʼeguma taha wadaʼe natudiavo nage tubudiavo itoatoa, e ʼinega taudi luaqiaqiedi be ina ʼamayabedi ta ina ʼitamakidi, mana lova goyogoyodia iʼitamakidi, e ʼinega edi ʼitamaki ina veʼiea. Baʼe ilivu nana Yaubada ena ʼebeqaiawa. Ta wadaʼe diavona adi ʼaidega itoatoa ge taha toga daʼitamakidi taudi iluluʼita vane Yaubada ʼinaya, ta tuta qabuna ʼaubena ta wese velovelovana ʼidia ivevenoqi ʼinaya iula weaqina. Ta wadaʼe taudi ʼwafi ana qaiawa ʼinaya iawafeledi nawale mayawaidi itoatoa, ta vonahaqiaqi kavona ʼaliʼaligidi mana niboanidi niʼa ʼaliga edi ilivu luveifana ʼinega. ʼInega gaihi diavona baʼe una neidi be yaqisa ge taha toga edi ilivu weaqina naʼawaluveifedi.

ʼEguma taha ʼoloto tovetumaqana tauna ena gadeavo ge daʼitamakidi, e ʼinega tauna toluveifana. Ta ʼeguma moqanena be natunavo ge daʼitamaki aqiaqiedi, e ʼinega tauna ena luveifana veqidua vaʼine, mana ʼoloto nana Yaubada ena vona veyani kavokavovoyea, e ʼinega tauna ena ilivu luveifa otaqina, ta ʼabiboda taudi Yaubada ge ida vetumaqanea.

Ta wadawadaʼe adi wawayavo una ʼwayavia ʼekalesia ana buki ʼinaya taudi adi yaʼwala 60 ta ʼinega vaneqa niʼa ilobedi. Ta wese taudi lova moqanedi ʼaideganamo be, ʼeguma edi ilivu ʼinega tomotau iʼawahaqiaqiedi be, ʼeguma taudi ilivu aqiaqina natudiavo iveʼitedi ta ilivu nana ʼwamiona iʼewea be, ʼeguma taudi wagawaga iʼebeʼewedi edi vanueavo be, ʼeguma taudi edi gwavubiga qiduana Yaubada ena tomotauyavo ʼidia be, ʼeguma taudi tonuavita adi toiula be, ʼeguma taudi iawafeledi yani aqiaqidi adi viaqa ʼinaya, e baʼe wadaʼe diavona taudimo adi wawa una aʼuya buki nana ʼinaya.

11 Ta wadaʼe taudi nawale ge ida vekofekofe adi wawa ge una aʼuluguyei bukia, mana nawale taha ʼoloto aqiaqina ina ʼitea nuanuadi ina vaqi ʼevivi, be ʼinega lova taudi edi awafela Keliso ʼinaya ina qeunia. 12 Ta baʼe ʼinega edi vona fofofola ina bwegea. 13  a  Ta wese wadaʼe diavona nawale ina vegwavuʼai ta vanue taha taha ʼidia ina lugu, ta ina vetoatoa guguna ta ina vevonavona tomotau weaqidi. Ta baʼe ilivu nana ge adi luaqiaqi. 14  b  ʼInega nuanuagu taudi iwadaʼe iahaba ina vaqi ʼevivi, ta ina venatuna ta natudiavo ina ʼitamaki aqiaqiedi, ʼinega ada aviayavo gebu ina ʼawaluveifeda wadaʼe diavona edi ilivu weaqina. 15 Mana wadaʼe iahaba vaidi niʼa itauya gei, ta ʼesi Seitani ena ʼeda ʼinaya itautauya.

16 Ta ʼeguma taha vavine Keliso ʼinaya ivetumaqana ta ena gade gamonaya vaina wadaʼe itoatoa, e ʼinega ge taha luvine daʼenoʼeno be ʼekalesia wadaʼe diavona ina ʼitamakidi, ta ʼesi vavine nana luaqiaqiea be naʼitamakidi. ʼInega ʼekalesia adi luaqiaqi be taudi wadawadaʼe ge edi tomotaumo ina ʼitamakidi ta ina iuledi.

17 ʼEkalesia ana tovanugwetayavo taudi gwavubiga ʼavadi luaqiaqiedi be ʼamayaba ta wese iula ina lobea. Ta tomeqabu ivetafeʼwa waiwai Yaubada ena vona ana lugaihi be ana veʼita weaqina, e luaqiaqiedi be ʼamayaba ta wese iula ma ana luvetomana ina lobea. 18  c  Baʼe weaqina Yaubada ena luvine Buki Gwala ʼinaya simanea vonaya, “ʼEguma bulumakau ʼalabwatana fewafewa witi ʼinaya, e ʼinega ʼawana ge una yoqoni wayoyega, ta ʼesi una awafelei be vaina witi vuaqina naʼai.” Ta wese vonaya, “Tofewa luaqiaqiedi be veʼia ina lobea.”

19  d  Ge taha ʼoloto ena veʼewa una noqoli ʼeguma ʼoloto nana ana ʼaidega ʼekalesia ana tovanugweta taha naveʼewea. Ta ʼesi ʼeguma tomotau magilafudi nage toidi tovanugweta taha ena luveifana weaqina ina simana aqiaqiea omiʼa ʼekalesia matamia, e ʼinega taudi edi vona ona noqolia. 20  e  Ta ʼinega ʼeguma tovanugweta taha ena luveifana oʼita lobea, e ona talamatea tomotau qabudi matadia, be yaqisa taudi ivevekova ina mwaniniva ta ge wese nuanuadi yani luveifana ina viaqia.

21 Timoti, Ieisu Keliso ta Yaubada me ena tovaleʼewayavo gwalagwaladi matadia yavona waiwai ʼiuya luvine diavona niʼa yaneiu una ʼabiboda aqiaqiedi. Ta luvine ʼaideganega una luvinedi, ta gebu vaina luvine waiwaina ʼinega, ta vaina gebu. 22 Ta ge lukwayavonega nimau una aʼui taha tomotau ʼwafinaya be una venuaʼivinei navetovanugweta Yaubada ena fewa weaqina. Mana ʼeguma tauna ena luveifana ge uda alamania, e nawale luveifa nana ʼwaiʼwaivina una ʼitea ena fewa ʼinaya. Ta omoʼe ʼinega tomotau nana ena luveifana oʼa wese eu luveifana be tauʼu au vita una aʼuya. Ta wese oʼa tauʼu una ʼitamaki aqiaqieu.

23 Ge goʼila namo una numa, ta ʼesi luaqiaqieu ʼeguma ʼoine goyona wese una numa gamou ena visiqa weaqina, mana tuta qabuna uvevevihiqa.

24 Tomotau vaina edi luveifanayavo vunavunaqaya iviaviaqidi ʼinega kahalamani aqiaqiea taudi luvine ina lobea. Ta vaina tomotau ʼwaivega edi luveifanayavo iviaviaqidi ge ada fata kana ʼitedi, ta tua taudi edi viaqayavo luveifadi nawale wese kana alamanidi. 25 Ta wese ʼidewana vaina tomotau edi ilivu aqiaqina niʼau kahalamanidi mana vunavunaqaya iviaviaqidi, ta vaina tomotau edi viaqa aqiaqina ʼwaiʼwaivina baʼitagana ge kada ʼitea, ta nawale kana alamanidi.

Copyright information for `MOX