1 Timothy 6

a  Tovetumaqana ifewafewa ta ge taha mane ida lobei fewa nana weaqina, e luaqiaqiedi be edi kaiwabuyavo ina ʼamayabedi ta ina matayagedi. ʼEguma gebu ʼidewani nawale vaina tomotau eda veʼitayavo ina ʼawaluveifedi, ta wese Yaubada ana wawa ina ʼawaluveifea. b  Ta ʼeguma tofewa diavona edi kaiwabuyavo wese ivetumaqana Keliso ʼinaya, e ʼinega ge ina vonaya, “Kana vegwavuʼai, mana itaʼa ta eda kaiwabuyavo maega eda vetumaqana ʼaidegana, ʼinega ge adi fata ina talamateda.” Ta ge wese ʼidewana ina nuanua ʼaiqa, ta ʼesi ina fewa waiwai, mana kaiwabu diavona edi aqiaqina ilobelobea tofewa diavona ʼidiega, e taudi wese tovetumaqana ta iʼawatainedi. E baʼe ilivuna ʼinega tofewa edi toa naveaqiaqi. ʼInega nuanuagu baʼe yani diavona weaqidi una veʼitedi ta wese una noqi waiwai ʼidia be ina viaqia.

Toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi weaqidi

c  Veʼita baʼena una lugaihiea tomotau ʼidia. Ta ʼeguma vaidi tomotau edi veʼita dumadumana, nage eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena vona tunutunuqidi ilivu aqiaqina ana ʼabiboda weaqina ge ida ʼabibodedi, e ʼinega veʼita nana ge ona matayagei. Ta tomeqabu baʼe ʼidewani iveveʼita e taudiega inuavane ta wese Yaubada ena vona ana avutugu gebu ida alamani aqiaqiea. Taudi edi nuanua qiduana vaina vona weaqidi ina veʼaeʼaetoga. Ta veʼaeʼaetoga nana ʼinega vuaqina kana ʼitea ʼidewani veʼifiʼifi be, gamohoqala be, suluva ta wese vevoalana. d  Ta tuta qabuna vita ʼifoʼifoqe tomotau diavona ʼidiega, mana veʼita aqiaqina ge ida alamania. Ta taudiega ivonaya be tafwalolo ana fewa ʼinega bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu ina lobei.

e  Ta itaʼa tovetumaqana eda vekaikaiwabu dumadumana. ʼEguma taha toga naveʼale vetumaqana aqiaqi ʼinega tauna ge nanuanua qiduana bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu weaqina, mana tauna Yaubada ena tomotau. Ta togama Yaubada maega niʼa iveiaiana e baʼe yani qiduana ta wese yani ʼebeqaiawa, ta kulufa nage mane agona yani kavokavovo. f  Mana itaʼa lova nima ʼavaʼavada kaviʼoi bwaʼobwaʼoya, ta wese nawale ʼaliga ana tuta ʼinaya nima ʼavaʼavada bwaʼobwaʼo baʼe kana nogea. Ta ʼesi ʼeguma ada ʼabwaga ta ada kaleko, e baʼe taʼiwa ada luaqiaqi. ʼInega mali yani weaqidi gebu kana nuanua qiduana. Ta tomeqabu vekaikaiwabu nuadi ʼeweʼewea nawale sitonova qiduana ina lutonovia, ta taudiega iyoqoyoqonidi be nawale veilaqe qiduana ina lobea ta edi toa taudiega ina giveluveifea. 10 Mana mane ana nuaʼewa yani qabuna luveifadi ʼiuna, ta wese mane ana sali waiwai ʼinega vaidi tomotau edi vetumaqana inogea, ta vita taha taha ilobedi.

Vebibina ʼebeluʼovoa Timoti ʼinaya

11  g  Timoti ye, oʼa Yaubada ena tomotau, ʼinega ilivu diavona luveifadi niʼa yavonayedi ge una viaqidi, ta ʼesi ilivu aqiaqina be tunutunuqina ana ʼeda una ʼabibodea. ʼInega tuta qabuna una nuanua waiwai eu toa aqiaqina weaqina be, wese eu vetumaqana Keliso ʼinaya navewaiwai be, eu veyoluba tomotau ʼidia naveʼenaʼi be, eu bibitaqo navewaiwai, ta wese eu ilivu bigana ʼinega una toatoa. 12  h  Oʼa Keliso niʼa uvetumaqanea, ta vetumaqana nana ʼinega vaina tuta nage vita una lobedi. Ta vita diavona una vewaiwai vaʼinedi be yaqisa yawai vataya una lobea, e baʼe au veʼia. Mana toa nana weaqina tawa Yaubada venuaʼivineu tuta nana eu vetumaqana Keliso ʼinaya usimana ʼifoqeyea tomotau qabudi matadia. 13  i  Nuanuagu luvine taha ena neiu Yaubada matanaya, tauna yani qabuna mayawaidi adi Tonei, ta wese Keliso matanaya, tauna lova tovolo Fonitio Failato ʼiawanaya tuta nana vetalaʼaiea ʼinega simana aqiaqiea ena mai bwaʼobwaʼoya weaqina, ta wese vonea vonigo tauna Yaubada Natuna. 14 Ta luvine nana ana alamani baʼe: Nuanuagu yani qabudi niʼa yaveʼiteu una kafiʼiʼihidi ta una matayagedi, ʼinega ge taha toga ana fata naveʼeweu tuta baʼe ʼinega be ana laba Ieisu Keliso naʼevivi namai. 15  j  Mana nawale Yaubada taha ʼaubena vevenuaʼivinina ʼinaya Ieisu nagiveʼifoqeyea. Ta Yaubada nana aqiaqi otaqina be Toluvine Qiduana, ta wese tauna kiniavo edi Kini be kaiwabuyavo edi Kaiwabu. 16 Yaubada ge ena ʼaligamo. Ta ena diʼwe ge taha toga ana fata naʼitei, mana diʼwe nana ena simatala qiduana. Lova ge taha toga ana fata Yaubada daʼitei, ta wese nawale ge taha toga naʼitei. Tauna kana ʼamayabea ta ena waiwai ge nahawala ta ʼesi naʼeno vataya. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

17  k  Ta bwaʼobwaʼo ana tovekaikaiwabuyavo una vematamagilafuyedi ge ina nuavane edi kaikaiwabu weaqidi. Ta wese ge ina vetumaqana vonigo nawale ʼebeiula qiduana ina lobei edi kaikaiwabu ʼidiega, mana kaikaiwabu diavona ina awala. Ta ʼesi luaqiaqiedi be Yaubada ana ʼaidega ʼinaya ina luʼita vane, mana Yaubada tauna Tonei aqiaqi, ta tuta qabuna iula neineida eda ʼebeqaiawa weaqina. 18 Ta wese tovekaikaiwabu dina una luvinedi edi kaikaiwabuyavo ge ina vemanugubayedi, ta ʼesi luaqiaqiedi be me edi qaiawa ina vewilaʼayedi tomotau ʼidia adi iula weaqina. 19  l  Baʼe ilivu diavona ʼidiega taudi adi veʼia aqiaqina ina luveaqea mahalaya tuta maimai weaqina, be yaqisa toa aqiaqi otaqina ina lobea.

20 Timoti, Yaubada vetumaqaneu eu fewa ʼekalesia gamonaya una viaqa aqiaqiedi, ʼinega yani diavona Yaubada niʼa aʼuya ʼiuya una ʼitamaki aqiaqiedi. Ta yani kavokavovo adi veqae weaqidi be wese alamani kavokavovo weaqidi ge ona veʼaeʼaetogayedi Yaubada ana tovemwageavo maega. Taudiega ivonaya be baʼe alamani diavona vonahaqiaqi, ta Yaubada ena nuanua ge ida alamania. 21  m  Vaina tomotau alamani kavokavovo ana ʼeda iʼabiʼabibodea. Ta baʼe ʼinega edi vetumaqana Keliso ʼinaya niʼa inogea.

Yaubada ena veyoluba qabumi ʼimia.

Copyright information for `MOX