2 Corinthians 1

Faulo ena lukaiwa

Leta baʼe yaʼa Faulo ta wese taida Timoti ʼimega. Lova Yaubada tauna ena nuenuega venuaʼivinegu ʼinega yavetovaletuyana Ieisu Keliso weaqina. Imaʼa leta nana aʼwayavia waiwai omiʼa ʼekalesia ʼabaga qiduana Kolinita ʼinaya otoatoa, ta wese Yaubada ena tomotauyavo gwalagwalami diʼwe Akaya ʼinaya otoatoa.

Nuanuagu Tamada Yaubada be wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso edi nuakolokolo be edi nuadaumwala ina neimi.

Yaubada ena iula ʼidaya

a  Eda Kaiwabu Ieisu Keliso Tamana Yaubada kana awatuboya. Tamada Yaubada tauna nuakolokolo ʼiuna, ta wese tauna ada Toiula aqiaqi. Tauna eda toa vitana qabudi ʼidiega iuiuleda be ʼinega itaʼa wese ada fata edavo kana iuledi baʼe iula nana ʼinega tuta nana taudi wese toa vitana ilobelobea. b  Ta ona alamani aqiaqiea ʼeguma Keliso weaqina yuvaqa kalobelobea, e ʼinega wese Yaubada iula qidua vaʼinena naneida Keliso ʼinega. ʼInega tuta nana vita qiduana alobelobea, e ʼinega nawale ana aqiaqina ta wese ʼetoyavua Keliso ʼinega ona lobea vita diavona ʼidiega. Mana Yaubada ena iula ʼimaya ʼinega ama fata vona iula ana neimi. E baʼe ʼinega omiʼa ami fata vita diavona ona bibitaqodi ʼidewani imaʼa abibitaqodi. Omiʼa be imaʼa eda toa vitana ʼaidegana kalobelobedi, ʼinega ahalamani aqiaqiea omiʼa wese iula nana ʼaidegana ona lobea ʼidewani imaʼa alobelobea Yaubada ʼinega.

c  Egwavo, nuanuagu be ona alamania lova vita qidua vaʼinena alobea tuta nana diʼwe Eisia ʼinaya atoatoa. Ta vita diavona ʼidiega avonaya be ge ama fata ana vewaiwai vaiʼnedi, ta ʼesi kavonaya be ada ʼaliga ʼidiega. Vonahaqiaqi, tuta goyona be ada ʼaliga, ta baʼe toa vita nana ʼifoqe ʼimaya yaqisa ge taumega ema waiwai ana vetumaqanei, ta ʼesi Yaubada ena waiwai ʼinaya ana vetumaqana, mana tauna ana fata be ʼaliʼaligidi nagiveyaʼitoto ʼeviviedi. 10  d  Ta vonahaqiaqi, Yaubada ʼetoyavuima veilaqe qidua otaqina ʼinega. E ʼinega ahalamani aqiaqiea wese tuta maimai ʼidia ʼidewani naʼetoyavuima. 11 Ta omiʼa ona iulema emi venoqi ʼinega Yaubada ʼinaya imaʼa weaqima. E baʼe ʼinega tomotau qabudi ina lukaiwa Yaubada ʼinaya, mana ina alamani aqiaqiea Yaubada omiʼa qabumi emi venoqiavo niʼa veʼiedi, e ʼinega iula qiduana alobea.

Faulo ena nuanua givilea ena vayausa weaqina

12 Imaʼa taumega agigivaneyema, mana ahalamani aqiaqiea ema ilivu be wese ema viaqayavo tomotau qabudi ʼidia tunutunuqina Yaubada matanaya. Ta vonahaqiaqi, ema veiaiana omiʼa maega tuta qabuna tunutunuqa otaqina ta ge wese ada uʼavemi nage ada veilivu veifemi. Yani qabuna aviaqidi Yaubada ena nuakolokolo ʼinega, ta gebu totoa bwaʼobwaʼo edi alamani ʼinega. 13  e  Ema letayavo ʼimia simasimatalidi ta vona diavona adi alamani meaqadi, ʼinega ema ʼwayavi qabuna ami fata be ona alamani aqiaqiedi. Lova nuami ge daʼeqaʼuya ema viaqayavo vaidi weaqidi, ta ana ʼita wese baʼitagana nawale ge oda alamani aqiaqiema. Ta nuanuagu qiduana nuami naʼeqaʼuya ʼinega nawale Ieisu ena ʼevivi mai ana ʼaubena ʼinaya ona vonavane imaʼa weaqima, ʼidewani wese imaʼa ana vonavane omiʼa weaqimi ʼaubena nana ʼinaya.

15 Baʼe yani diavona yaveveqaeyedi niʼa oalamanidi, ʼinega yavonaya be eda wai eda vayausimi, mana nuanuagu be tuta magilafuna ʼidia eda giveqaiawemi. 16  f  Mana lova egu tauya diʼwe Masidonia weaqina vonigo eda vayausimi tauya nana nuaninaya, ta wese yavonaya be eda vayausa ʼeviviemi egu tauya diʼwe Iudia ʼinaya. Ta baʼe vayausa nana ʼidiega ami fata be oda iulegu egu ʼeda weaqina. Ta ge eda wai.

17 ʼInega nage taumiega ovetalaʼaiemi ovonaya, “Tolaʼai weaqina Faulo ena nuanua givilea be ʼinega ge damai sabi vayausima?” Nage ovonaya be taugu egu nuanua ge eda alamani aqiaqiei? Ta wese nage ovonaya be yaʼa kavona bwaʼobwaʼo ana ilivu ana toʼabiboda taha, mana bwaʼobwaʼo ana tomotauyavo iawafela be ivonaya, “ʼAo”, ta edi nuenuega inoga be ivonaya, “Gebu.” 18 Yaubada ena vona tuta qabuna vonahaqiaqi, ta yaʼa wese egu vona qabuna vonahaqiaqi. ʼInega ʼeguma yaʼa ena vona “ʼAo”, e ʼinega vona nana wese vonahaqiaqi, 19  g  mana Yaubada Natuna Ieisu Keliso ge taha tuta “ʼAo” daʼinanea ta ʼabibodanaya ena nuanua dagivilei be davonaya “Gebu.” E baʼe Ieisu nana weaqina yaʼa Faulo, be Timoti ta wese Sailasa niʼa alugaihiea ʼimia. Mana baʼe Ieisu nana ʼinaya vonahaqiaqi namo ʼenoʼeno. 20  h  Vonahaqiaqi, Yaubada ena vona fofofolayavo qabudi adi aqiaqi niʼa giveʼifoqeyedi Natuna ʼinega. Ta baʼe ʼinega Keliso ana wawa ʼinega kavonavonaya, “ʼAo, vonahaqiaqi, ema nuanua ʼidewani!” tuta nana Yaubada kahawahawatuboya. 21 Kahalamani aqiaqiea omiʼa be imaʼa Yaubada ena nuanua ʼinega niʼa kaveʼaidega Keliso maega, mana tauna ena nuanua ʼinega venuaʼivineda ena tomotauyavo ʼidewani. 22  i  Ta Yaubada taunega ana ʼebeʼinana niʼa aʼuya giwalidaya, ta ʼebeʼinana nana ana alamani Niboanina Gwalagwalana. Ta baʼe Niboani nana maduneida, ʼinega kana alamani aqiaqiea be nawale wese yani qabuna aqiaqina naneida.

23 Yaubada giwaligu qabuna alamani aqiaqiea, ta wese alahalamania yaʼa tuta qabuna yavonavona aqiaqi. ʼInega ena vematamagilafuyemi tolaʼai weaqina ge eda vayausimi. ʼIuna mana ge nuanuagu lugwae waiwaina eda neimi. 24  j  Imaʼa ge nuanuama be ana luvinemi emi vetumaqana weaqina maʼoda ona vefewa ʼaiqei, mana niʼa ahalamania omiʼa emi vetumaqana ʼinega otovoloʼiʼita. Ta ʼesi nuanuama omiʼa maega kana fewa ʼaidega, ʼinega qaiawa qiduana ona lobea.

Copyright information for `MOX