2 Corinthians 10

Faulo taunega vataʼitaʼiea

a  Egwavo, Keliso ena ilivu nuvana ta wese me ena nuawebui, ʼinega yaʼa tauguna wese ilivu diavona ʼidiega yavenoqiemi egu vona baʼe leta nana ʼinaya ona noqola aqiaqiedi. Niʼa yahalamania vaina ʼimiega ovonaya, “Faulo ena letayavo ʼidiega vona falafaladi ʼinega vonavona ʼidaya, ta ʼeguma taunega namai ʼidaya, e nawale namwaniniva.” b  Ta nawale ena wai sabi vayausimi. ʼInega yavenoqiemi, ona awafelegu be me egu nuawebui ena wai kana toa. Ta ʼeguma vaina ʼimiega ona veʼewema ona vonaya vonigo imaʼa tovaletuyana ema viaqayavo aviaviaqidi kavona Yaubada ana tovemwage edi viaqa ʼidewani, ta ge kavona tovetumaqana edi ilivu ʼidewani. E ʼinega vona waiwaidi ʼidiega ena lugaihimi.

Vonahaqiaqi, imaʼa tovaletuyana wese bwaʼobwaʼoya atoatoa omiʼa ʼidewani. Imaʼa avevedavi toluveifana maega, ta gebu totoa bwaʼobwaʼo edi nuanua ʼinega be edi ilivu ʼinega ada vevedavi. c  Imaʼa ge tomotau edi ʼebevedavi ada vefewedi ema vedavi ʼinaya Seitani maega, ta ʼesi imaʼa Yaubada ena ʼebevedavi waiwaidi avevefewedi Seitani ena waiwai sabi bwega yavulina. Imaʼa Yaubada ena nuanua ahalamani aqiaqiea. Ta vaidi tomotau baʼe alamani nana weaqina iveʼaeʼaetoga ta taudi edi nuanua weaqina inuavane. Ta imaʼa Yaubada ena ʼebevedavi ʼinega baʼe tomotau diavona edi nuanuayavo luveifadi agiveluaʼudi, ta ʼinega aveveʼitedi be edi nuanua ʼinaya Keliso namo ina matayagea. Emi ʼekalesia gamonega tomotau koyadi ema veʼita Keliso weaqina niʼa ivelumatamatayagea ta iʼawahaqiaqiea. Ta vaidi nawale ge Keliso ida matayagea, e ʼinega tomotau diavona ana luvematasabudi.

Omiʼa tomotau adi ʼita ʼinega oveveqaeyedi. ʼInega vaina ʼimiega ivonaya be taudi vonahaqiaqi Keliso ena tomotauyavo, ta imaʼa gebu. Ta yavona aqiaqiemi, nuanuagu nuadi naʼeqaʼuya ta ina alamania imaʼa wese Keliso ena tomotauyavo ʼidewani taudi. d  Baʼe egu vona diavona nage adi noqola kavona tufwana eda nuavane imaʼa tovaletuyana ema ʼabiluvine Keliso neima weaqina. Ta baʼe ʼabiluvine nana neima sabi givewaiwaiemi, ta gebu sabi giwebuiemi. E ʼinega yaʼa ge eda ʼwamomo egu vona diavona weaqidi.

Ge ona vonaya be yaʼa egu leta adi ʼwayavi ʼiuna vonigo nuanuagu ena givemwaninivemi, 10 mana vaidi tomotau ivonaya, “Ge kana nuanua Faulo weaqina. Tauna ena leta ʼidiega vona waiwaidi neineida ta wese vona diavona ʼidiega luviluvineda. Ta ʼesi ʼeguma taunega namai ʼidaya, e ʼinega kana ʼitea ge ena waiwaimo be wese ena lugaihi ge ana aqiaqimo!” 11 Ta yavona aqiaqiemi, nuanuagu baʼe tomotau diavona ina alamani aqiaqiea tolaʼai ilulutonovia ema leta ʼinega, e baʼe lutonova nana ge wese navedumaduma ʼeguma imaʼa omiʼa maega kana toatoa ta ana tovolo nuanidia sabi lugaihidi. Mana ema vona be wese ema ilivu ge davedumaduma ema leta ʼidiega ʼeguma omiʼa maega kana toatoa.

12 Imaʼa ge nuanuama ana giveleleqema tonuavane maega, mana taudiega ivonaya be taudi adi ʼaidega aqiaqi otaqidi, ta taudiega ma ediavo igiveleleqedi. Ta wese adi qabu gamonaya taudiega ma ediavo edi luvine iaʼudi ta iʼabiʼabibodedi, ta ge ida nuanua mali tomotau edi luvine weaqidi. Ta baʼe viaqa diavona viaqa kwavakwava.

13  e  Vonahaqiaqi, imaʼa tovaletuyana wese anuanua vane, ta ge ama ʼetofwafwa ema nuavane weaqina ada nogei. Ta ʼesi Yaubada ena ʼetofwafwa ʼinega anuanua vane ema fewa nana neima weaqina. ʼInega ama fata ana nuavane, mana Yaubada nuanuana baʼe fewa nana ana viaqia wese omiʼa weaqimi. 14 Imaʼa ge ama fata be ada vonavane ʼeguma lova ge ada wai ʼimia sabi fewa. Ta vonahaqiaqi, imaʼa tovaletuyana luluvaiega amaduwai ʼimia ta Keliso Valena Aqiaqina aneimi. 15 Imaʼa tauma ema fewa aqiaqina ʼimia weaqina avonavona vane, ta ge ada vonavane mali tomotau edi fewa weaqina. Ta ʼesi nuanuama qiduana emi vetumaqana naveʼenaʼi, ta wese nuanuama ema fewa nuanimia naveʼenaʼi, 16 be yaqisa ama fata emi diʼwe ʼinega ana ʼifoqe be ana tauya sabi lugaihi mali diʼwe ʼidia lova ge taha toga Vale Aqiaqina dalugaihiea ʼidia, mana ge daluaqiaqiema be taumega ana givaneyema ʼeguma taha toga Vale nana niʼa lugaihiea diʼwe nana ʼinaya. 17  f  Baʼe yani nana weaqina Buki Nugwenugweina simana vonaya, “ʼEguma taha toga nuanuana nanuavane, e ʼinega luaqiaqiea be eda Kaiwabu namo ena viaqayavo weaqidi nanuavane.” 18  g  Tomotau edi nuavane taudimo weaqidi ge taha ana aqiaqimo, ta ʼesi ʼeguma eda Kaiwabu taha toga naʼawahaqiaqiea, e ʼinega tauna aqiaqi otaqina.

Copyright information for `MOX