2 Corinthians 11

Faulo ena vona tovaletuyana ʼeʼeuʼauʼavidi weaqidi

Egwavo, nage ovonaya be yaʼa egu vona kavona be tovekwavakwava edi vona. ʼInega nuanuagu ona bibitaqomi, ta egu vona baʼe ona noqolia. a  Yaʼa me egu veʼifiʼifi yatoatoa ʼidewani Yaubada ena veʼifiʼifi, mana omiʼa ʼekalesia kavona taha iaba matayauyona niʼa yagabuinoqia taha ʼoloto weaqina ta maega ina vaqi, ta baʼe ʼoloto nana tauna Keliso. b  Baʼe ʼiuna ʼinega giwaligu aʼala weaqimi, ta yanuaia nawale toveʼita luveifadi edi veʼita ʼinega emi awafela Keliso weaqina ona nogea, ta ona tauya gei ʼidewani lova taha mwata Ibi uʼavedi ʼinega itauya gei. c  Ana ʼita kavona omiʼa tomotau edi veʼita taha taha oʼawahaqiaqiedi, waisa? Taudi ge ida lugaihi Ieisu aqiaqi weaqina ʼidewani imaʼa ema lugaihi, ta ʼesi mali Ieisu weaqina ilulugaihi ta ovevetumaqanedi. Ta wese lova Niboana Gwalagwalana weaqina alugaihimi ta Yaubada ʼinega oʼewea. Ta baʼitagana mali niboana oʼawahaqiaqiea. Ta wese lova ema lugaihi Ieisu Valena Aqiaqina weaqina onoqolia ta oʼawahaqiaqiea, ta baʼitagana ana ʼita kavona mali vale ovevetumaqanea. d  Taudiega igabedi tovaletuyana aqiaqi otaqidi, ta yanuaia taudi edi veʼita be edi alamani ʼidiega ge ida veqidua vaʼinegu. e  Yaʼa lova ge eda sikulu veqae nage lugaihi weaqina, ta toyani weaqina yalulugaihi, e yani diavona yahalamani aqiaqiedi. Ta yanuaia omiʼa wese niʼa oalamani aqiaqiea yaʼa egu vonayavo vonahaqiaqi, mana ema veʼita ʼinega be wese ema viaqa taha taha ʼidiega niʼa aveʼita ʼifoqeyedi ʼimia.

f  Lova yawai ʼimia Ieisu Valena ana lugaihi weaqina, ta gebu maisa nage ʼabwaga ʼimiega weaqina eda nuanua. Ta ʼesi tauguyega yagiwebuiegu ta yavetofewa omiʼa weaqimi, mana nuanuagu ena givaneqemi be yaqisa ona alamania omiʼa yani qiduana. Ta ona nuaia nage luveifana yaviaqia baʼe viaqa nana ʼinega, waisa? g  ʼEkalesia taha taha edi nei kavovo ʼiguya yaʼawahaqiaqiea ta yaʼewea, ta mane nana yavefewea sabi iulami be yaqisa ge taha maisa weaqina eda venoqiemi. E baʼe ʼinega kavonaya eda vanawala ʼekalesia diavona ʼidiega. Lova tuta nana yaʼa omiʼa maega katoatoa yani qabuna ʼidiega yakusa, ta ge eda noqiemi iula weaqina. Ta ʼesi iula yalobea taigwavo ʼidiega tuta nana imai ʼiguya diʼwe Masidonia ʼinega. Vonahaqiaqi, lova ge taha tuta eda venoqiemi iula weaqina, ta wese baʼitagana nage tuta maimai ʼidia ge wese ena venoqiemi iula weaqina. 10 Yaʼa Keliso yahalamani aqiaqiea, mana niʼa maega aveʼaidega. ʼInega yavona aqiaqiemi, ge taha toga diʼwe Akaya gamonega ana fata naʼetobodegu egu nuavane baʼe yani diavona weaqidi. 11 Nage vaina ʼimiega ovonaya, “Faulo baʼe ʼidewani vona ʼaiqa, mana ge daveyolubeda!” Ta yavona aqiaqiemi, Yaubada niʼa alamani aqiaqiea yaʼa yaveveyoluba aqiaqiemi!

12 Lova ge eda venoqiemi iula weaqina ta wese baʼitagana ge nuanuagu ena venoqiemi iula weaqina. Ta egu noga ʼiuna mana ge nuagu tovaletuyana luveifadi ina nuavane ina vonaya taudi edi fewa be imaʼa ema fewa ʼaidegana. Ta yavona aqiaqiemi taudi be imaʼa ema fewa ge daveʼaidega, mana taudi tuta qabuna mane be iula taha taha weaqina ivevenoqiemi, waisa? 13 Vonahaqiaqi, taudi tovaletuyana ʼeuʼauʼavidi ta tofewa luveifadi! Ta nuanuadi edi fewa be wese edi ilivu ʼinega ona ʼita ʼinanedi vonigo taudi Keliso ena tovaletuyanayavo. Ta ʼesi iuʼauʼavemi. 14 Ta ge nuami navoqana edi ilivu weaqina, mana Seitani wese ana fata naveilivu kavonaya be Yaubada ena tovaleʼewa simasimatalina ʼidewani. 15 ʼInega ge kana nuavoqana ʼeguma Seitani ena tofewayavo wese ʼidewani ina veilivu ʼaiqa kavonaya be taudi Yaubada ena tofewayavo, ta adi ʼita kavona yani aqiaqina ida viaviaqidi. Ta nawale tuta maimai ʼinaya veʼia qiduana ina lobea edi ilivu luveifana ana ʼetofwafwa ʼinega.

Faulo ena nuavane ena toa vitana weaqina

16 Egwavo, nuanuagu wese ena vona ʼeviviemi, ge taha toga ʼimiega una vonaya be yaʼa kwavakwavagu. Ta tua ʼeguma ona nuaia vonigo yaʼa kwavakwavagu, e ʼinega egu vekwavakwava ona ʼawahaqiaqiea, ʼinega yaʼa wese nuanuagu tufwana ena nuavane weaqigu ʼidewani tovaletuyana ʼeʼeuʼauʼavidi taudiega inuanua vane. 17 Egu vonavane taugu weaqigu gebu eda Kaiwabu ena nuanua ʼinega, mana yaʼa egu vona kavona be tokwava taha ena vona. 18 Tomotau qabudi inuanua vane edi viaqayavo bwaʼobwaʼoya weaqidi, e ʼinega yaʼa wese nuanuagu ena nuavane ʼidewani taudi. 19 Baʼe ʼidewani yavona ʼaiqa ʼimia, mana omiʼa tovaletuyana kwavakwavadi me emi qaiawa edi veʼita onoqonoqolia ta oʼabiʼabibodea, ta taumiega ovonaya be omiʼa toalamani aqiaqi, ta ʼesi gebu! 20 Omiʼa tovaletuyana luveifadi ge oda giveluaʼudi tuta nana iveilivu veifemi kavona omiʼa edi tofewa kavovo be, emi kulufa qabudi iʼekilidi be, ivekaiwabu omiʼa weaqimi be, iawawebuiemi be wese iʼaunanavemi, ta omiʼa obibitaqomi. 21  h  ʼInega yaʼa me egu iniyauyau yavonevonemi imaʼa ge me ema giwalifatu be ilivu diavona ada viaqidi ʼidewani taudi iviaqia ʼimia, waisa?

Vonahaqiaqi, tovaletuyana luveifadi me edi giwalifatu inuavane edi viaqayavo weaqidi, ʼinega yaʼa wese kavona tokwava taha me egu giwalifatu vaina yani weaqina ena vonavane.
22 Taudiega igabedi me Ibeliu, waisa? Ta wese yaʼa ʼidewani. Taudiega igabedi me Isileli, waisa? Ta wese yaʼa ʼidewani. Ta wese taudi Ebelamo tubunavo, waisa? Ta wese yaʼa ʼidewani. 23  i  Ta wese ivonaya vonigo taudi Keliso weaqina ivetofewa, waisa? Ta yavonevonemi yaʼa egu vetofewa Keliso weaqina veqidua vaʼinedi. Nage egu vona ana noqola kavona tokwava taha ena vona, ta yavona aqiaqiemi, yaʼa egu lugu vanue ʼebeyoqona ʼinaya Keliso weaqina ʼeala wawasai, ta ʼabiboda taudi. Ta wese vunuqa ʼeala wawasai ge adi avomo niʼa yalobedi, ta ʼabiboda taudi. Ta wese tuta qabuna yaʼaliʼaliga ʼwaqi. 24  j  Ta wese me Diu tuta ana yau faibi ikafigu ta iluvematasabugu wayo metametanega. Ta luvematasabu dina ana alamani baʼe: Nugweta imaduvunuqa dadanegu ana yau 39. Ta wese ʼidewani tuta vemagilafuna be, vetoina be, vefoana ta wese ʼebeluʼovoa vunuqa 39 yalobedi. 25  k  Ta wese tuta toi ʼidia ʼaiweyega ivunuqigu. Ta wese taha tuta ʼinaya daboyega iludabogu. Ta wese tuta toi ʼidia veilaqe wagega yalobea mwadeʼwaya. Ta taha tuta ʼinaya velovana ʼaidegana be wese ʼaubena ʼaidegana ʼaluʼalua dadanegu malavetaya. 26  l  Ta wese ʼeda kuena yatautauyia egu luyaba dadana diʼwe taha taha ʼidia. Ta luyaba nana ʼinaya ʼebeveilaqe yalobedi ʼidewani seuseu be wese tovanawala ʼidiega. Ta wese vita taha taha yalobedi egu tomotauyavo me Diu ʼidiega, ta wese taudi ge me Diu ʼidiega. Ta wese ʼebeveilaqe yalobedi ʼabaga qiduqiduadi ta diʼwe ʼavaʼavana ʼidia, ta wese mwadeʼwa ʼinaya wedilia be nufula qiduqiduadi igiveluveifegu. Ta wese ʼebeveilaqe yalobedi tovaletuyana ʼeuʼauʼavidi ʼidiega.

27 Vonahaqiaqi, egu fewa vitana ʼinega visiqa be siniqaiqai yalobea, ta wese velovelovana vaina ʼidia ge eda ʼeno aqiaqi. Vaina tuta ge agu ʼabwagamo ʼinega yabotana, ta wese vaina tuta magagu kwavuqa mana ge agu goʼilamo. Ta wese vaina tuta gugaʼu vunuqigu, mana egu luyaba dadana ʼinaya ge egu bwahamo ta wese agu kaleko eabuabudi.

28 Vonahaqiaqi, toa vitana qabudi niʼa yalobedi, ta vita diavona adi luvetomana ʼekalesia taha taha, mana tuta qabuna yanuanua qiduana Yaubada ena tomotauyavo weaqidi maʼoda itoatoa ʼaiqa. 29 Ta tuta nana tovetumaqana taha nadawalili, ʼinega kavona yaʼa wese eda dawalili. Ta wese tuta nana tovetumaqana taha natauya gei ta nabeʼu, e ʼinega nuagu vita qiduana.

30 Ta ʼeguma yaʼa taugu weaqigu ena nuavane, ʼinega nuanuagu ena nuavane yani diavona igigivedawaliligu weaqidi. 31 Yaubada eda Kaiwabu Ieisu Tamana kana awatuboya tuta qabuna. Tauna niʼa alamania egu vona baʼe vonahaqiaqi. 32  m  Ta wese ʼebevetalatutula taha ena vonemi egu toa vitana weaqina. Lova tuta nana ʼabaga Damasiko ʼinaya yatoatoa ʼinega ʼabaga nana ana kini ana wawa Alitasi ena gavana ana toʼitamakiavo luvinedi be ʼabaga nana ana ʼawayavo ina ʼitamaki aqiaqiedi be yaqisa ina kafigu. 33 Ta ge adi fata, mana egwavo vaina iusegu kwalisi taha ʼinaya ta ʼabaga nana ana sifa debanega ana ʼebeluboʼe ʼinega wayoyega ivekaliligu yawebui bwaʼobwaʼoya ta ʼidiega yadena.

Copyright information for `MOX