2 Corinthians 12

Faulo mahala ʼitea

Wese nuanuagu vaina yani weaqidi ena vonavane. Vonahaqiaqi, nuavane ilivuna ge yani aqiaqina, ta nuanuagu ena vematamagilafuyemi vaina yani weaqidi, ta baʼe yani diavona eda Kaiwabu taunega veʼifoqeyea, ta wese ena nuanua simana ʼifoqeyea ʼiguya. Taha ʼoloto yahalamani aqiaqiea, tauna Keliso ena tomotau. Ta baʼe ʼoloto nana yaʼwala 14 gumwala ʼinaya Yaubada ena waiwaiega mahala deba otaqinaya givaneyea. Ta ge eda alamania ʼeguma ma ʼwafina vaneqa nage niboaninega, ta ʼesi Yaubada ana ʼaidegamo alamani aqiaqiea. Ta yaʼa yahalamani aqiaqiea ʼoloto nana Yaubada givaneyea Faladaisi ʼinaya, ta ge eda alamania ʼeguma ma ʼwafina nage niboaninega vaneqa, ta ʼesi Yaubada ana ʼaidega alahalamania. Ta oaʼe ʼinaya vaina yani ʼebenuavoqana noqolidi. Ta Yaubada ʼetobodea ge taha yani weaqina ana fata naveqaeyedi. Ta tolaʼai ʼifoqe baʼe ʼoloto nana ʼinaya weaqina nuanuagu ena vonavane, ta ge nuanuagu tauguyega ena nuavane. Ta ʼesi ʼeguma ena vonavane taugu weaqigu ʼinega nuanuagu egu dawalili namo weaqina ena nuavane.

Vonahaqiaqi, yani koya weaqidi agu fata be ena vonavane. Ta ge taha toga ana fata be nagabegu tokwava ʼeguma yani diavona weaqidi yavonavonavane, mana yani diavona niʼa iʼifoqe aqiaqi mataguya. Ta ge nuanuagu ena vonavane baʼe yani diavona weaqidi, mana ge nuagu tomotau ina givaneyegu baʼe ʼita nana weaqina ta ina ʼawahaqiaqiegu, ta ʼesi nuanuagu egu fewa be wese egu lugaihi ʼidiega ina givaneyegu. a  Vonahaqiaqi, yani aqiaqi otaqina Yaubada ena veʼita ʼinega niʼa iʼifoqe ʼiawaguya. Ta Yaubada ge nuanuana be yaʼa taugu ena givaneyegu baʼe yani diavona weaqina, ʼinega Yaubada Seitani awafelea taha niboana luveifana luvetunei ʼiguya ta visiqa neigu be yaqisa ge taugu weaqigu ena nuavane.

Ta yaʼa tuta toi ʼidia niʼa Yaubada yavenoqiea be visiqa nana naʼewa yavulea ʼiguyega. b  Ta Yaubada vona veʼiegu vonaya, “Yani ʼaideganamo luaqiaqieu, ta baʼe yani nana egu nuakolokolo. Mana yaʼa egu waiwai ana fata ena vefewea oʼa ʼiuya tuta nana dawalili ulobelobea.” E ʼinega yaqaiqaiawa ta yanuavane egu dawalili weaqina, mana dawalili nana ʼinega Keliso ena waiwai ana fata be navefewea ʼiguyega. 10 Vonahaqiaqi, yaqaiqaiawa qiduana dawalili ʼinaya be, awagila ʼinaya be, veilivu veifa ʼinaya be, vevoalana ʼinaya ta wese vita be visiqa taha taha ʼidia, ʼeguma baʼe yani diavona Keliso weaqina yavevebaedi. Mana tuta nana yadawadawalili, e ʼinega wese Keliso gigivewaiwaiegu.

Faulo ena nuanua Kolinita ana toʼekalesia weaqidi

11  c  Egu nuavane ʼinega yaveilivu kavona tokwava taha ʼidewani, ta omiʼa emi viaqa ʼinega baʼe ʼidewani yaveilivu ʼaiqa. Yaʼa kavona tomotau kavokavovo, ta omiʼa luaqiaqiemi be oda ʼawahaqiaqiegu, mana emi tovaletuyana ʼeuʼauʼavidi ge ida veqidua vaʼinegu. 12  d  Lova tuta nana omiʼa maega katoatoa ʼinega yani taha taha ʼidiega taugu yaveʼita ʼifoqeyegu yaʼa tovaletuyana aqiaqi ta Yaubada taunega ena nuanua ʼinega vetunegu yawai ʼimia. ʼInega me egu bibitaqo ʼebeʼita be, viaqa waiwaidi ta wese yani ʼebenuavoqana yaviaqidi omiʼa ʼekalesia nuanimia. 13  e  Egu luvivila ʼinaya ʼekalesia ʼaidega ʼaidega ʼidia tuta qabuna ilivu ʼaidegana ʼinega yaveilivu ʼaiqedi. Ta omiʼa wese ilivu nana niʼa olobea ʼiguyega. Ta yani ʼaideganamo ge eda viaqi nuanimia, mana ge taha tuta emi toa eda givevitei ʼidewani mali ʼekalesia edi toa yagivevitea, mana taudi ʼidiega iula taha taha yaʼewea. Ta baʼe egu luveifana ʼimia weaqina ona nuataqogu, waisa?

14 Egwavo, tuta baʼe ʼinaya nuanuagu egu vayausa vetoina ena viaqia ʼimia. Ta vayausa nana ʼinaya emi toa ge nuanuagu ena givevitei iula taha taha ʼidiega. Mana ge nuanuagu emi mane nage emi kulufa, ta ʼesi nuanuagu omiʼa. Baʼe egu vona ena givesimatalia vona sesebai baʼe ʼinega. Gogama goyogoyodi ge daluaqiaqiedi be ʼabwaga ina gimwane inadiavo be tamadiavo weaqidi, ta ʼesi ina be tama luaqiaqiedi be natudiavo adi ʼabwaga ina nei kavovodi. 15 ʼInega egu vayausa ʼimia ʼinaya me egu qaiawa yani qabuna ʼiguya iʼenoʼeno ena vefewedi omiʼa ami iula weaqina, ta wese tauguyega ena awafelegu ʼimia niboanimi edi veaqiaqi weaqina. Ta ʼeguma yaʼa egu awafela ʼinega egu veyoluba qiduana yaveʼifoqeyea ʼimia, e ʼinega omiʼa emi veyoluba ʼiguya ge ona givegoyoi, waisa?

16 Omiʼa niʼa oalamani aqiaqiea lova egu wai ʼinaya ge eda givevitemi egu toa weaqina. Ta vaina ʼimiega nawale inuaia be uʼavega yani taha taha eda ʼewedi ʼimiega taugu weaqigu. 17 Ta wese lova taidavo yavetunedi iwai sabi iulami. Ta ona nuaia, nage taudi vaina yani iʼewedi ʼimiega yaʼa taugu weaqigu? 18  f  Ta wese lova taida Taitusi yavenoqiea be navayausimi, ʼinega tovetumaqana taha maega yavetunedi iwai. Ta ona nuaveʼavinia Taitusi weaqina, nage tauna ena wai ʼinega taunega weaqina vaina yani ʼimiega uʼavega ʼewedi ta vefewedi tauna ena veaqiaqi weaqina? Vonahaqiaqi, gebu! Mana taida nana be yaʼa ema ilivu be wese ema viaqayavo ge ida vedumaduma.

19 Ta nage ovonaya be imaʼa ema vona diavona baʼe ʼidewanina, mana nuanuama taumega ana vataʼitaʼiema. Gebuʼe otaqa! Ta ʼesi imaʼa baʼe ʼidewani avonavona ʼaiqemi, mana imaʼa Keliso ena tofewayavo, ta ahalamani aqiaqiea Yaubada ema vona noqolia ta ʼawahaqiaqiea. Egwavo, ema viaqayavo qabudi aviaviaqidi sabi givewaiwaiemi. 20 Tuta qabuna yanuanua qiduana weaqimi, mana yanuaia nawale egu wai ʼinaya vaina ilivu luveifadi ena lobedi omiʼa ʼekalesia nuanimia, ʼidewani veʼaeʼaetoga be, veʼifiʼifi be, diavilavila be, vemanuguba be, ʼawaluveifa be, vevonavona be, nuavane ta wese vaina ilivu luveluveifadi. Ta ʼeguma baʼe ilivu diavona ena lobedi nuanimia ʼinega adi veʼia ʼiguyega weaqidi ge wese ona qaiawa. 21  g  Vonahaqiaqi, giwaligu tufwana visiqa egu wai ʼevivi weaqina, ta yanuaia Yaubada matanaya ena iniyauyau omiʼa emi ilivu weaqidi, mana wai nana ʼinaya ena lobemi lova ʼidewani, ta ge oda nuagivila ilivu luveifa diavona ʼidiega ʼidewani ilivu bwavubwavudi be velamoʼeno kavokavovo. Ta wese yanuanua be ʼwafi ena nuanua ilivu luveifana weaqina nawale me emi qaiawa oviaviaqidi, ta ge oda nogedi.

Copyright information for `MOX