2 Corinthians 13

Faulo ena vematamagilafu ʼebeluʼovoa

a  Niʼa yavonemi tuta vetoina ena wai sabi vayausimi. ʼIdewani Buki Nugwenugweina simana vonaya, “ʼEguma taha toga nuanuana mali tomotau natauyea toluvine matadia taha luveifana weaqina, e ʼinega luaqiaqiea be wese luveifa nana ana toʼita adi yau magilafudi nage toidi naʼewedi, ta edi simana ʼifoqe ʼinega tomotau nana luvine nalobea.” Lova egu vayausa vemagilafuna ʼinaya ilivu luveifana ana toviaqayavo vona waiwaina niʼa yaneidi. Ta wese baʼitagana toluveifadi be tomotau qabudi egu vona waiwaina yaluluʼeviviea ʼidia: Baʼe egu vayausa vetoina ʼinaya ge wese ena nuakolokoloyedi, ta ʼesi luvematasabu ina lobea. Omiʼa nuanuami ona alamani aqiaqiea ʼeguma Keliso veveqae yaʼa ʼiguyega. Ta yavona aqiaqiemi, vayausa nana ʼinaya egu viaqayavo ona ʼitedi, ta ʼidiega ona alamania yaʼa Keliso ena tovona. Ta wese Keliso nana ge dawalilina emi viaqa luveifadi weaqidi, ta ʼesi ʼiguyega ena waiwai naveʼitemi sabi givetunuqimi. b  Vonahaqiaqi, lova Keliso me ena dawalili ʼaliga ʼetoluai ʼinaya, ta baʼitagana Yaubada ena waiwaiega mayawaina toatoa. Imaʼa niʼa aveʼaidega Keliso maega, ʼinega wese dawalilima, ta tauna maega atoatoa ʼinega Yaubada ena waiwai niʼa aʼewea, ta baʼe waiwai nana ana vefewea ami givetunuqa weaqina.

c  Taumiega luaqiaqiemi be ona ʼita aqiaqiemi ʼeguma ovetumaqana aqiaqi Keliso ʼinaya, nage gebu. Ta ʼeguma ge ami fata ona vonaya, “Ieisu Keliso itaʼa maega!” e ʼinega ge wese me emi vetumaqana aqiaqi Keliso ʼinaya. Ta nuanuagu ona alamani aqiaqiea imaʼa taumega niʼa aʼita aqiaqiema ema vetumaqana weaqina, ta Yaubada vetumaqana nana niʼa alamania ʼinega ʼawahaqiaqiema Keliso ena tofewayavo.

Imaʼa avevenoqi Yaubada ʼinaya weaqimi be ge taha luveifana ona viaqi. Ta baʼe venoqi nana ge ada ʼinanea sabi veʼita ʼifoqeyema vonigo imaʼa ema fewa nuanimia aqiaqi otaqina Yaubada matanaya. Nage ana ʼita kavona imaʼa fewa ge aqiaqina ada viaqia nuanimia, ta ʼesi baʼe ʼidewani avevenoqi ʼaiqa weaqimi, mana nuanuama viaqa aqiaqidi ona viaqidi. Imaʼa tovaletuyana ge ama luaqiaqi be ema waiwai ana aʼuya Yaubada ena vonahaqiaqi adi ʼetoboda weaqina, ta ʼesi luaqiaqiema be tuta qabuna vona diavona ana simasimanedi be yaqisa tomotau ina noqolidi. Ge taha tolaʼai ʼeguma imaʼa dawalilima, ta ʼesi yani qiduana ʼimaya ʼeguma omiʼa ona vewaiwai. ʼInega avevenoqi weaqimi Yaubada ʼinaya be omiʼa ona veilivu aqiaqi. 10  d  ʼAbiboda be ena wai, ta nugweta leta baʼe ʼinega yalulugaihimi, mana wai nana ʼinaya ge nuanuagu vona waiwaina ʼinega ena lugwaeyemi. Lova eda Kaiwabu ʼabiluvine neigu, ta egu wai ʼinaya nuanuagu ʼabiluvine nana ʼinega ena givewaiwaiemi, ta ge nuanuagu ʼabiluvine nana ʼinega emi vetumaqana ena qeuni.

Faulo ena lukafoi ʼekalesia ʼidia

11 Egwavo, egu vona ana ʼebeluʼovoa baʼe: Nuanuagu qiduana me emi qaiawa ona toatoa. Emi ilivu luveifadi ona nogedi ta ona veilivu aqiaqi. Ma emiavo vona ʼinega ona veiuiula. Ta wese nuadaumwalega ona toa ʼaideganaya. Ta baʼe ʼinega veyoluba be daumwala ana Yaubada nuanimia natoatoa.

12 Omiʼa ʼekalesia ma emiavo ona lukaiwa venima sibutu ʼinega itaʼa eda ilivu ʼinega. Tovetumaqana qabudi baʼidia itoatoa wese edi lukaiwa ʼimia. 13 Yavevenoqi weaqimi be eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena nuakolokolo be, Yaubada ena veyoluba ta wese Niboana Gwalagwalana ena veiaiana omiʼa qabumi ona lutonovia.

Copyright information for `MOX