2 Corinthians 2

a  ʼInega tauguyega yavonaya, “Ana ʼita ge ena tauya me Kolinita ʼidia sabi vayausa ʼeviviedi, mana ge nuanuagu wese ena givenuavitedi.” Mana ʼeguma yaʼa egu vayausa ʼinega eda givenuavitemi, e ʼinega omiʼa ge ami fata be oda giveqaiawegu, waisa? Lova egu leta ʼinaya me egu nuavita ta wese ma mataelugu vona waiwaina yaneimi. Ta egu leta ʼiuna, mana ge nuagu tauguyega eda wai be oda givenuavitegu egu vona waiwaina ʼimia weaqina, mana omiʼa luaqiaqiemi be ona giveqaiawegu. Ta yahalamani aqiaqiea ʼeguma yaʼa me egu qaiawa qiduana, e ʼinega omiʼa wese oqaiqaiawa. b  Vonahaqiaqi, me egu nuavita ta wese me egu dou lova leta nana yaʼwayavia ʼimia. Ta leta nana ge eda ʼwayavi sabi givenuavitami, ta ʼesi nuanuagu ona alamania yaʼa yaveveyolubemi qiduana.

Taha ʼoloto ena luveifana ana nuataqo weaqina

Lova taha ʼoloto emi ʼekalesia gamonega luveifana viaqia. Ta yavona aqiaqiemi ʼoloto nana ena viaqa veifa ʼinega qabumi givenuavitemi, ta wese yaʼa tufwana lutonova nana ʼewegu. Ta ʼeala ʼimiega emi nuanua ʼaideganega oveʼaidega ana luvine weaqina. Ta wese luvine nana niʼa ogiveʼifoqeyea ʼinaya, e ʼinega yavonemi, taʼiwa, ge wese ona luvematasabu ʼeviviei. Ta ʼesi baʼitagana ona nuataqoya ta wese ona vona iulea, mana ʼeguma ge ona ʼewa ʼeviviei ʼekalesia gamonaya nawale nanuavita qiduana ʼinega ge ana fata be naveaqiaqi ʼevivi. ʼInega nuanuagu qiduana emi veyoluba qiduana ona veʼita aqiaqiea ʼoloto nana ʼinaya.

Vonahaqiaqi, lova leta nana ʼinaya yavonemi ʼoloto nana ana luvematasabu weaqina. Ta vona nana ʼinega tufwana yasitonovimi, mana nuanuagu ena alamani aqiaqiea ʼeguma egu vona qabuna nawale omatamatayagedi. 10 ʼInega ʼeguma omiʼa ena luveifana weaqina ona nuataqoya, e ʼinega yaʼa wese ena nuataqoya. Vonahaqiaqi, ʼoloto nana luveifa nana wese viaqia ʼiguya, ta yaʼa wese niʼa yanuataqoya. Ta wese Keliso niʼa alamania yaʼa ʼoloto nana niʼa yanuataqoya. Baʼe ʼidewani yaviaqia omiʼa ami iula weaqina, 11  c  mana ʼeguma nuataqo ilivuna ge nuada kada viaqi ʼekalesia gamonaya, e ʼinega nawale Seitani nalugu gamonaya, ta vita nana nakafia ta nagiveqiduea. Vonahaqiaqi, Seitani ena nuanua govaqa luveifadi weaqida niʼa kahalamania.

Faulo ena simana ena toa kukusana ʼabaga Tiloasi ʼinaya weaqina

12  d  Lova egu luvivila ʼinaya Keliso Valena sabi lugaihina yaʼifoqe ʼabaga Tiloasi ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya eda Kaiwabu ʼawa siwaʼea Vale nana ana lugaihi weaqina. 13  e  Ta yaʼa gebu me egu nuadaumwala eda toatoa, mana ʼabaga nana ʼinaya taida Taitusi ge eda lobei. ʼInega me Tiloasi yalukafoiedi ta yatutuvila yatauya diʼwe Masidonia weaqina iada nana sabi salina.

Yaubada ena tovaletuyanayavo givewaiwaiedi

14 Alulukaiwa Yaubada ʼinaya, mana ema veʼaidega Keliso maega Yaubada tuta qabuna vavanugwetema ta gigivewaiwaiema Valena ana vedavi weaqina. Ta Keliso nana ʼinega ema viaqayavo qabudi ʼidia avewaiwai. Ta maʼinaya atautauya Yaubada vevefewema eda Kaiwabu Valena Aqiaqina ana yawala dadana weaqina, ʼinega Vale nana kavona kemwata meilana aqiaqina tomotau ida yaoyaoqia. 15  f  Tomotau vaidi ʼetoyavua ana ʼeda ʼinaya itautauya, ta wese vaidi veilaqe vataya ana ʼeda ʼinaya itautauya. Imaʼa Keliso weaqina alulugaihi tomotau matadia, ʼinega yawaima kavona bunama meilana aqiaqi otaqina ta Keliso vevegubayea Yaubada ʼinaya. E baʼe ʼinega imaʼa kavona bunama meilana aqiaqi otaqina tomeqabu Vale nana iʼawahaqiaqiea ʼidia. Ta tomeqabu Vale nana inogenogea, e taudi ʼidia imaʼa kavona ʼuluma meilana ʼidewani. Vonahaqiaqi, ʼeguma kana nuaia ge taha toga ana fata be lugaihi ana fewa naviaqa aqiaqiei, mana fewa vita otaqina. 17 Tomotau ʼeala Yaubada ena vona ilulugaihiea, ta edi lugaihi ʼiuna ge tomotau adi ʼetoyavua weaqina, ta ʼesi nuanuadi mane ina lobea lugaihi nana ʼinega. Ta imaʼa ema ilivu gebu touʼava diavona ʼidewani, mana Yaubada ena vona alulugaihiea tomotau adi ʼetoyavua weaqina, ta ge taha mali ʼiuna weaqina. Imaʼa niʼa aveʼaidega Keliso maega, e ʼinega yani qabuna aviaviaqidi ama Toluvetune Yaubada matanaya.

Copyright information for `MOX