c3:3ʼIfo 24:12; Iel 31:33; Isi 36:26-27
e3:7ʼIfo 34:29
f3:9Luve 27:26; Lom 1:17
g3:13ʼIfo 34:33
h3:16ʼIfo 34:34

2 Corinthians 3

a  Nage egu vona diavona adi noqola kavona imaʼa tovaletuyana taumega ada gigivaneyema? Ta gebu! Vonahaqiaqi, omiʼa nuanuami vaidi tomotau leta ina miedi ʼimia emi ʼebeʼawahaqiaqi ʼidia weaqina, ta wese nuanuami omiʼa vaidi tomotau edi leta ona ʼwayavidi edi ʼebeʼawahaqiaqi weaqina. Ta imaʼa tovaletuyana ge daluaqiaqiema be taha leta ana neimi emi ʼebeʼawahaqiaqi ʼimaya weaqina. b  Ta ʼesi omiʼa tovetumaqana taumina kavona ema leta ʼwayaʼwayavina giwalimaya, mana me Kolinita qabudi iʼiteʼitemi, e ʼinega ema fewa aqiaqina nuanimia ialamani aqiaqiea. c  Vonahaqiaqi, omiʼa taumiega oveveʼitayemi kavona taha leta ʼwayaʼwayavina Keliso ʼinega, ta imaʼa aʼivaʼavaʼaia. Ta baʼe ʼwayavi nana ge daʼifoqe ʼebeʼwayavi ʼinega, ta ʼesi Yaubada mayawaina Niboanina ʼinega. Ta wese ʼwayavi nana ge daʼifoqe dabo beabeana ʼinaya, ta ʼesi tomotau giwalidia.

Yani qabuna weaqina niʼa avonemi, ta ahalamani aqiaqiea vona diavona vonahaqiaqi, mana ema vetumaqana qiduana niʼa ahaʼuya Yaubada ʼinaya Keliso ena viaqayavo ʼidiega. Ta imaʼa ge ada vonavona vonigo tauma ema waiwai ʼinega yani ʼenoʼeno vatayadi ada viaqidi. Ta vonahaqiaqi, yani diavona aviaviaqidi, mana ema waiwai Yaubada ʼinega aʼeweʼewea. d  Tauna ena nuenuega givewaiwaiema be ʼinega ama fata ana vetofewa ena luvine vauvauna weaqina tomotau ʼidia. Baʼe luvine nana gebu Mosese ena luvine ʼwayaʼwayavidi ʼidewani, ta ʼesi Yaubada Niboanina ʼinega. Mana luvine nugwenugweina ana ʼebeluʼovoa ʼaliga, ta ʼesi Yaubada yawai vataya niʼa neida Niboanina ʼinega ena luvine vauvauna ʼinaya.

Luvine vauvauna ena simatala waiwai otaqina

e  Luvine nugwenugweina ana luvineavo Yaubada ʼwayavidi dabo beabeadi ʼidia. Ta omoʼe luvine nana ʼinega tomotau ʼaliga ilobea. Vonahaqiaqi, tuta nana Mosese luvine diavona ʼewedi, e ʼinega simatala waiwaina ʼifoqe ʼinaya. Ta me Isileli ge adi fata be Mosese ʼiawana ina ʼitei, mana Yaubada ena simatala waiwaina Mosese ʼiawana ʼafwalia. Tuta goyona ʼinaya be simatala nana nahawala, ta tua me Isileli nawale ʼiawana ge adi fata be ina ʼitei. E baʼe ʼinega kana alamani aqiaqiea tuta nana Niboana Gwalagwalana yawai vataya luvine vauvauna ʼinega neineida, e ʼinega wese simatala waiwai otaqina ʼifoʼifoqe. f  ʼEguma luvine nugwenugweina simasimatalina, ta tua ʼaliga miea. E ʼinega kana alamani aqiaqiea luvine vauvauna ena simatala simasimatala otaqina, mana baʼe luvine nana ʼinega niʼa kavetunutunuqa Yaubada matanaya. 10 Vonahaqiaqi, ʼeguma luvine magilafudina edi simatala kana giveleleqedi ʼinega kana alamania luvine nugwenugweina ena simatala ge ʼidewani luvine vauvauna ena simatala, mana luvine vauvauna ena simatala simasimatala otaqina. 11 ʼEguma luvine nugwenugweina simasimatalina, ta tua Yaubada aʼusiʼiea mana awahawalina, e ʼinega kana alamani aqiaqiea luvine vauvauna ena simatala simasimatala otaqina, mana tauna ge ena awalamo.

12 Luvine vauvauna ena simatala naʼeno vataya, ʼinega me ema giwalifatu Yaubada ena vona alulugaihiea. 13  g  Imaʼa ge Mosese ʼidewani, mana tuta nana luvine ʼewedi ʼinega ʼiawana simatala, ta taunega ʼiawana ʼafwalia be yaqisa me Isileli ge adi fata be simatala nana ena vegoyo ina ʼitei. 14 Ta me Isileli nuadi ʼeluatufa, ta wese baʼitagana ʼidewani tuta nana luvine nugwenugweina iavoavoya. Kavona be ʼafwala nana nuadi daʼafwali ʼinega nuadi nawale ge daʼeqaʼuya ta ge adi fata be Yaubada ena vonahaqiaqi ina alamania. Ta baʼe ʼafwala nana ge taunega ana fata be naʼewa yavulei, ta ʼesi vetumaqana Keliso namo ʼinaya ʼinega ana fata naʼewa yavulea. 15 Vonahaqiaqi, baʼitagana wese ʼidewani tuta nana Mosese ena ʼwayaviavo iavoavoya, ʼinega kavona ʼafwala nana giwalidi nawale ʼafwaʼafwalia, ʼinega nuadi nawale ge daʼeqaʼuya.

16  h  Ta ʼeguma taha toga nanuagivila be eda Kaiwabu navetumaqanea, e ʼinega Yaubada ʼafwala nana naʼewa yavulea. 17  i  Vonahaqiaqi, eda Kaiwabu tauna Niboana, ta maʼinaya Kaiwabu Niboanina toatoa, e omoʼe ʼinaya wese toa yavuyavuina ʼenoʼeno. 18 ʼInega itaʼa tovetumaqana qabuda ʼafwala nana niʼa awala ʼidega, ʼinega eda Kaiwabu ena simatala aqiaqi otaqina niʼa kaʼitea ta wese kahalamani aqiaqiea. Niboana Gwalagwalana ʼidaya toatoa, ta tuta qabuna gigiveʼevaunida be yaqisa eda Kaiwabu ena simatala ʼinega itaʼa wese kana simatala, ta baʼe simatala nana tuta qabuna naveveʼenaʼi ʼimia.

Copyright information for `MOX