2 Corinthians 6

Imaʼa afewafewa Yaubada maega, ʼinega avevenoqiemi waiwaina Yaubada ena nuakolokolo valena ge ona nogei. a  Mana Yaubada Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya,

“Egu wai sabi nuakolokolomi weaqina
ana tuta tauguyega yavenuaʼivinea,
ta ʼaubena nana ʼinaya emi noqi yanoqolia.
Ta wese ʼaubeni nana ʼinaya yawai ta yaiulemi ami ʼetoyavua weaqina.”
Vonahaqiaqi, baʼitagana Yaubada nuanuana naiulemi, mana baʼitagana ʼetoyavua ana ʼaubena!

Faulo vita taha taha lobedi

Imaʼa tovaletuyana taumega aʼitamaki aqiaqiema luveifana ʼidiega ema toa be wese ema fewa ʼidia. Mana ge nuanuama tomotau ina vetalabudabuda weaqima ta ina vonaya, “Ana ʼita Faulo ʼelavidi taudi gebu Ieisu ena tovaletuyana aqiaqi, mana edi ilivu luveifana weaqina niʼa kanoqolia.” Vonahaqiaqi, ge aqiaqina ʼeguma tomotau ina venuana magilafu ema viaqayavo weaqidi. Ta ʼesi nuanuama qiduana tomotau ina ʼitema ta ina ʼawahaqiaqiema imaʼa vonahaqiaqi Yaubada ena tofewayavo. ʼInega vita be, vevoalana ta wese nuavita qabudi abibitaqodi. b  Ta vita diavona adi alamani baʼe: Tomotau ivunuvunuqima be, vanue ʼebeyoqona ʼinaya iaʼuaʼuluguyema be, togamosoala qabudi ivevevoalanema. Ta wese ema fewa qiduana ʼinega tuta goyona be ada tafefwai be, ge ada ʼeno aqiaqi ta wese ma botanima. c  Imaʼa Yaubada niʼa ʼawahaqiaqiema ema ilivu vunavunaqidi ʼidiega, be wese ʼawahaqiaqiema ema alamani Keliso Valena Aqiaqina weaqina. Imaʼa voalamavo edi ilivu luveifana ʼimaya ʼidiega abibitaqoma, ta wese tomotau qabudi anuakolokoloyedi. Imaʼa tuta qabuna Niboana Gwalagwalana ena iula ʼinega afewafewa, ta wese tomotau qabudi aveveyolubedi. Ta wese me ema gwavubiga vonahaqiaqi alulugaihiea. Ta tuta qabuna Yaubada ena waiwai ʼinega afewafewa. Imaʼa ema ʼebeluavia ema ilivu tunutunuqina, ta ilivu diavona ʼidiega voalamavo atalatalaʼavudi ta wese ʼidiega avabodebodema. Imaʼa tuta qabuna Yaubada weaqina afewafewa. Ta ge taha tolaʼai ʼeguma tomotau ina awatuboma nage ina ʼawaluveifema, tua ta Yaubada weaqina afewafewa. Ta wese ge taha tolaʼai ʼeguma ina vegilema nage ina ʼawahaqiaqiema. Imaʼa tuta qabuna avonavona aqiaqi, ta taudi ivonaya be imaʼa toʼeuʼauʼava. d  Tomotau niʼa ialamani aqiaqiema, ta tua iveilivuyema kavona be ge ida alamanima. Imaʼa ʼaliga diʼwenaya atoatoa, ta tua nawale mayawaima. Ta wese tomotau ivunuvunuqima ta tua ge ada ʼaliga. 10 Imaʼa ʼebenuavita tuta qabuna alobelobedi, ta tua nawale me ema qaiawa. Imaʼa lukwalukwama, ta tua tomotau agivekaikaiwabuyedi. Imaʼa ge ema kulufamo, ta tua Yaubada ena nuakolokolo ʼinega yani aqiaqi otaqina niʼa alobea.

11 Emavo me Kolinita ye, imaʼa ema nuanua qabuna niʼa asimana ʼifoqeyedi ʼimia, ta giwalimega aveveyolubemi qiduana. 12 Vonahaqiaqi, imaʼa ema veyoluba ʼimia ge ada luaʼuya, ta ʼesi omiʼa emi veyoluba ʼimaya niʼa ogiveluaʼudi. 13  e  Nuanuagu ena vona ʼimia kavona omiʼa natugwavo. Imaʼa giwalima qabuna niʼa aneimi, ʼinega nuanuagu omiʼa wese giwalimi ona neima. Vonahaqiaqi, giwalimi ge ona vegagaledi!

Ge kana luvetuba taudi ge ida vetumaqana maega

14  f  Ge ona luvetuba taudi ge ida vetumaqana maega. Nage toveilivu aqiaqi be toveilivu veifa edi nuanua ʼaidegana? Gebu! Ta wese ʼidewani simatala be velovelovana ge ida veʼaidega, waisa? 15 Nage toadaumwala kana ʼitea Keliso be Seitani nuanidia? Gebu! Ta wese ʼidewani tovetumaqana be taudi ge ida vetumaqana edi ilivu be wese edi nuanua ge daveʼaidega. 16  g  Ta wese ge ana fata be Yaubada otaqa be yaubada kavokavovo ina veʼaidega Vanue Gwalagwalana ʼinaya. Nage ge oda alamania itaʼa Yaubada mayawaina ena vanue gwalagwalana? Mana baʼe ʼidewani Yaubada vonaya,

“Yaʼa taudi maega ana toa,
ta ena luyaba dadana nuanidia.
ʼInega yaʼa edi Yaubada,
ta taudi egu tomotauyavo.
17  h  ʼInega Kaiwabu vonemi omiʼa
ona ʼifoqe mai toveilivu veifa ʼidiega
ta ona vetoasiʼiemi taudi ʼidiega.
Ta edi kulufa luveifadi ge ona gitonovidi,
ta wese edi ilivu bwavubwavuna
ge ona viaqidi.
ʼInega ena ʼebeʼewemi egu ʼabaga ʼinaya.
18  i  E ʼinega yaʼa Tamami,
ta omiʼa natugwavo.
Baʼe ʼidewani
yaʼa Kaiwabu Tovewaiwai yavonavona ʼaiqa.”
Copyright information for `MOX