2 Corinthians 8

Tovetumaqana edi nei kavovo weaqina

a  Egwavo, nuanuagu ena vonemi maʼoda ʼinega ʼekalesia taha taha diʼwe Masidonia gamonaya Yaubada ena nuakolokolo iveʼitayea totafwalolo itoatoa ʼabaga taha taha ʼidia. Vonahaqiaqi, taudi me Masidonia tuta vitana be wese vita taha taha ilobedi, ta wese lukwalukwadi, ta tua edi qaiawa qiduana ʼinega nuanuadi mali tomotau ina iuledi. ʼInega imai ʼimaya ta ivenoqiema ʼeguma ana fata be taudi wese edi nei kavovo ina viaqia Ielusalema ana tovetumaqanayavo weaqidi. Ta yavona aqiaqiemi, mataguyega yaʼitedi edi nei kavovo qiduana adi fata ʼinega iviaqia, ta wese ma ana luvetomana iaʼuya. Ta ge taha toga ena luvine ʼinega baʼe ʼidewani ida viaqi, ta ʼesi taudi edi nuenuega. Vonahaqiaqi, nei kavovo qiduana iaʼuya, ta wese nuama igivevoqania yani taha aqiaqi otaqina weaqina, mana nugweta taudiega iawafeledi eda Kaiwabu ʼinaya ta wese imaʼa ʼimaya, mana nuanuadi Yaubada ena nuanua weaqidi ina alamania ta ina viaqia.

Lova iada Taitusi wai ʼimia ta ena veʼita ʼinega givewaiwaiemi emi nei kavovo weaqina. E ʼinega Taitusi wese anoqiea avonaya, “Nuanuama oʼa me Kolinita una vayausa ʼeviviedi, ta una vona iuledi edi nei kavovo ana luʼovoa weaqina.” b  Omiʼa me Kolinita yani qabuna ami fata. Omiʼa emi vetumaqana waiwaina, ta wese emi vonayavo aqiaqi otaqidi. Omiʼa emi alamani qiduana, ta wese togwavubiga. Omiʼa emi veyoluba agona ʼimaya. ʼInega nuanuagu wese emi nuakolokolo ʼinega ona vewaiwai emi nei kavovo ana viaqa ʼinaya. Egwavo, niʼa yavematamagilafuyemi diʼwe Masidonia ana ʼekalesiayavo weaqidi maʼoda inei kavovo ʼaiqa. Ta ge eda luvinemi be omiʼa wese ʼidewani ona viaqia, ta ʼeguma emi nuanua be ona nei kavovo aqiaqi ʼidewani taudi, e ʼinega ena alamani aqiaqiea omiʼa emi veyoluba tomotau ʼidia wese yani aqiaqi otaqina, ta ge uʼava.

c  Omiʼa eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena veyoluba be wese ena nuakolokolo qiduana niʼa oalamani aqiaqiea. Tauna tovekaikaiwabu otaqa, ta tua omiʼa weaqimi ena kaikaiwabu nogea ta velukwalukwa. Ta ena velukwalukwa ʼinega niʼa ovekaikaiwabu.

10 Egu nuanua omiʼa nei kavovo nana yaʼwala gumwala niʼa oveʼalea e wese ona luʼovoia. Mana omiʼa baʼe nuanua nana ogiveviʼoinia, ta omiʼa wese ʼekalesia qabudi onugwetedi nei kavovo nana ana aʼu ʼinaya. 11 Vonahaqiaqi, mane nana ana lugwagwa weaqina me emi waiwai ta wese me emi qaiawa oveʼalea. ʼInega wese emi waiwaiega nei kavovo nana ona luʼovoia. Ta nuanuagu nei kavovo nana ona aʼuya emi mane ana ʼetofwafwa ʼinega. 12  d  Ta ge ona nuafania ʼeguma nuanuami qiduana ona nei kavovo tomotau sabi iuladi, e ʼinega Yaubada ona giveqaiawea ʼeguma mane oaʼuaʼuya ami fata ʼinega. Vonahaqiaqi, Yaubada ge daluvinemi be mane qiduana ona aʼuya ʼeguma ge mane qiduana ʼimia daʼenoʼeno, ta ʼesi nuanuana tolaʼai niʼa ʼimia ʼenoʼeno e ami ʼetofwafwa ʼinega ona nei kavovo.

13 Ta yahalahalamania baʼitagana omiʼa mane qiduana ʼimia, ʼinega luaqiaqiemi be me Ielusalema ona iuledi. Ge eda vonavona vonigo emi mane qabuna ona nei kavovoyea be taumiega ona givevitemi emi toa ʼinaya, ta ʼesi nuanuagu iula nana ʼinega toa aqiaqina ina lobea omiʼa emi toa ʼidewani. ʼInega mali tuta ʼinaya ʼeguma omiʼa toa vitana ona lobea, e taudi wese adi fata be ina iula ʼeviviemi. Ta baʼe ʼinega taudi maega ona veiuiula. 15  e  Baʼe yani nana weaqina Buki Nugwenugweina simana vonaya, “Tomeqabu ʼabwaga qiduana ilugwagwea ge taha wese tufwa ida lobei, ta ʼesi tomeqabu ʼabwaga goyona ilugwagwea, e taudi ge ida botana.”

Taitusi ma enavo edi fewa

16 Yalulukaiwa qiduana Yaubada ʼinaya Taitusi weaqina, mana Yaubada iada nana ena qaiawa ta wese ena waiwai neia ami iula weaqina, ʼidewani yaʼa wese yaqaiqaiawa ta yanuanua weaqimi. 17 Ta ema venoqi Taitusi ʼinaya ena vayausa ʼevivi ʼimia weaqina ʼawahaqiaqiea. Vonahaqiaqi, taunega wese ena nuanua qiduana be navayausimi. 18 Taha wese ʼoloto avevetunea Taitusi maega. Baʼe ʼoloto nana wese taha tovetumaqana. Tauna lugaihi ʼavana, ta ena lugaihi Ieisu Valena weaqina ʼekalesia ʼaidega ʼaidega iʼawahaqiaqiea. 19 Ta ʼekalesia qabudi ʼoloto nana ivenuaʼivinea be tauna maega ana tauya me Ielusalema ʼidia nei kavovo nana sabi neidi. Ta baʼe viaqa nana ʼinega eda Kaiwabu awatubo nalobea, ta wese viaqa nana ʼinega ina alamani aqiaqiea imaʼa nuanuama qiduana ana iuledi. 20 Ema vemataʼweabu ʼiuna mana ge nuanuama tomotau nei kavovo nana weaqina ina venuana magilafu nage ina veʼewema. 21 Ta ʼesi nuanuama eda Kaiwabu naqaiawa be wese naʼawahaqiaqiema ema ilivu tunutunuqina mane ana ʼitamaki weaqina, ta wese nuanuama tomotau ina ʼawahaqiaqiema baʼe weaqina.

22 Niʼa avonemi iada Taitusi be wese tolugaihi nana iwaiwai sabi vayausimi. Ta wese ʼoloto taha vetoidi avetunea taudi maega iwaiwai ʼimia. Tuta qabuna ena fewa be wese ena viaqa qabudi ʼidiega taunega veʼitayea tauna togwavubiga aqiaqi, ʼinega aʼawahaqiaqiea. Tauna lova ena nuanua be omiʼa me Kolinita naiulemi, ta baʼitagana ena nuanua baʼe weaqina veago vaʼine, mana valemi noqolia ta alamani aqiaqiea emi awafela weaqina. 23 Ta ʼeguma vaidi tomotau ina vetalaʼaiemi Taitusi weaqina, e ʼinega ona simana ʼidia yaʼa iada nana maega afewafewa ʼaidega ami iula weaqina. Ta ʼeguma wese ina vetalaʼaiemi magilafudina weaqidi, ʼinega ona vonedi taudi ʼekalesia edi tovaletuyanayavo Ieisu Valena weaqina. Ta edavo dina edi fewa ʼinega Keliso awatubo nalobea 24  f  Imaʼa ʼekalesia qabudi ʼidia weaqimi avonavona vane emi ilivu aqiaqidi weaqina. ʼInega toi dina ona ʼebeʼewedi be ona veyoluba aqiaqiedi. Ta baʼe ʼinega ʼekalesia qabudi ina alamani aqiaqiea imaʼa ema vonavane weaqimi ge wese uʼava, ta ʼesi vonahaqiaqi.

Copyright information for `MOX