2 Peter 1

Lukaiwa

Leta baʼe yaʼa Saimoni Fita ʼiguyega, yaʼa Ieisu Keliso ena tofewa kavovo be wese ena tovaletuyana. Ta yaʼwayavia omiʼa niʼa ovetunutunuqa eda Yaubada ta wese ada Toʼetoyavua Ieisu Keliso matadia. Ta baʼe vetunutunuqa nana ʼinega vetumaqana ʼaidegana niʼa ineida.

Yavevenoqi weaqimi nuanuagu emi alamani Yaubada ta wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso weaqidi naveʼenaʼi ʼimia, ʼinega veyoluba ta wese toadaumwala ina neimi.

Alamani ʼinega ilivu naveaqiaqi

Ieisu ena waiwaiega yani qabuna niʼa neida be yaqisa ada fata kana toa Yaubada ena nuanua ʼidewani. Baʼe toa nana ada fata mana itaʼa Yaubada niʼa kahalamania. Tauna venuaʼivineda ena tomotauyavo ʼidewani ʼinega ena aqiaqina ta wese ena ilivu tunutunuqina niʼa vewilaʼayea ʼidaya. Ta wese baʼe waiwai nana ʼinega ena vona fofofola aqiaqi otaqidi neida, be yaqisa vona fofofola diavona ʼidiega nuanua luveifadi be ilivu luveifadi qabudi kana nogedi ta kana veilivu Yaubada ena ilivu ʼidewani.

Vonahaqiaqi, Yaubada yani qabuna niʼa viaqia weaqida ena veyolubega, e ʼinega ona toho waiwai be emi vetumaqana ona luvetomanea ilivu aqiaqina ʼinega, ta ilivu nana ʼinega alamani aqiaqi Yaubada weaqina navuaqa yawaimi ʼinaya, a  ta alamani nana ʼinega taumiega ami fata ona ʼitamakimi, ta ʼeguma ami fata taumiega ona ʼitamakimi, e ʼinega taumiega ami fata ona bibitaqomi, ta bibitaqo nana ʼinega ami fata be emi ilivu navevunavunaqa ʼidewani Yaubada ena ilivu, ta vevunavunaqa nana ʼinega ami fata ona veiaiana aqiaqi tovetumaqana qabudi maega, ta veiaiana nana ʼinega ami fata tomotau qabudi ona veyolubedi. ʼEguma baʼe ilivu diavona ʼimia ina veʼenaʼi otaqa, ʼinega emi alamani eda Kaiwabu Ieisu Keliso weaqina wese naveʼenaʼi, ta baʼe alamani nana ʼinega vuaqa aqiaqina ina ʼifoqe, ta ona veʼebeiula tomotau ʼidia adi ʼetoyavua weaqina. Ta ʼeguma baʼe ilivu diavona ge ʼimia ida ʼenoʼeno, e ʼinega omiʼa kavonaya matami kwayakwayadi, ta wese kavona be oda venuafania lova Yaubada givevunavunaqimi emi luveifanayavo ʼidiega.

10 ʼInega egwavo, ona vetafeʼwa waiwai be ilivu aqiaqidi ona viaqidi ʼinega tomotau ina ʼitemi ta ina vonaya vonigo omiʼa vonahaqiaqi Yaubada niʼa venuaʼivinemi be ena qabu gamonaya otoatoa. Ta ʼeguma egu vonayavo baʼe ona matayagedi e nawale ge wese ona beʼu. 11 ʼInega ʼabibodanaya Yaubada me ena qaiawa naʼebeʼewemi ona lugu eda Kaiwabu be ada Toʼetoyavua Ieisu Keliso ena ʼEbeluvine ʼenoʼeno vatayana gamonaya.

12 Omiʼa vona diavona lova oʼewedi niʼau oalahalamanidi ta nawale okafiʼiʼihidi, ta tua nuanuagu tuta qabuna ena vematamagilafuyemi baʼe yani diavona weaqidi. 13 Vonahaqiaqi, yanuaia luaqiaqiegu be tuta qabuna baʼe yani diavona weaqidi nuami ena luluqaʼudi ana laba bwaʼobwaʼo baʼe ena nogea, 14  b  mana yahalamania tuta goyona be yawaigu nagumwala, ʼidewani eda Kaiwabu Ieisu Keliso niʼa veʼitegu. 15 ʼInega ena vetafeʼwa waiwai be yani diavona baʼe ge ona nuafanidi, ta wese nuanuagu egu ʼaliga ʼabibodanaya ona nuaveʼavinidi be ona kafiʼiʼihidi.

Yaubada ena vona yani aqiaqi otaqina

16  c  Lova eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena waiwai be wese ena ʼevivi mai weaqidi asimana ʼimia. Ta ema simana diavona ge tomotau edi veluluʼuya ʼidiega ada vonayedi, ta ʼesi Keliso ena waiwai matamega aʼitea, ta weaqina asimana aqiaqiea ʼimia. 17  d  Lova tuta nana Ieisu maega bwanagaya atoatoa, ʼinega Yaubada bonana mahalega taumega anoqolia, vonaya, “Baʼe Natu Otaqigu, tauna yaveveyolubea qiduana be weaqina yaqaiqaiawa agona.” Ta baʼe vona diavona ʼinega Tamada Yaubada Natuna awatuboya ta wese ʼamayabea.

19 Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada ena tovesimasimanayavo edi simana Ieisu Valena weaqina avetumaqana aqiaqiea. Ta Vale nana kavonea odamu simatalina velovelovana gamonaya. ʼInega luaqiaqiemi be tovesimasimana diavona edi vonayavo iʼwayavidi ona nuanua aqiaqi weaqidi ana laba Keliso ena ʼevivi mai ana ʼaubena ʼinaya. Tauna ena simatala qidua otaqina ʼinega nuami nagivesimatalidi kavona be ʼubwana ʼawaʼawai otaqaya vanevane ta bwaʼobwaʼo guguvesimatalia. 20 Ta yani qidua otaqina nuanuagu ona alamani aqiaqiea, vonigo Yaubada ena tovesimasimanayavo edi vonayavo qabudi Buki Nugwenugweina gamonaya, ge taudi ʼidiega ida veviʼoni, 21  e  mana Yaubada ena vona tovesimasimana ʼidiega ge taha tuta daʼifoqe taudi edi nuenuega, ta ʼesi Niboana Gwalagwalana tosimana diavona venuahaʼuyedi ʼinega Yaubada ena vona isimana ʼifoqeyedi.

Copyright information for `MOX