2 Thessalonians 2

Luvine ana toqeu weaqina

Emavo, nuanuama ona alamani aqiaqiea eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena ʼevivi mai weaqina, ta wese maʼoda kana toavaʼauta ʼaiqa Ieisu maega. Ta ge ona nidoa nage giwalimi nahaʼala ʼeguma vaina tomotau niʼau ivonemi ivonaya, “Imaʼa kavona veʼwayoqega alamani niʼa aʼewea vonigo Kaiwabu ena ʼevivi ana tuta baʼe niʼau ʼifoqe.” Ta wese ʼeguma vaina tomotau niʼau ivonemi ivonaya, “Imaʼa ema vona asimasimana ʼifoqeyea ʼimia Yaubada ʼinega.” Ta wese ʼeguma vaina tomotau niʼau ivonemi ivonaya, “Imaʼa veʼita aʼewea Faulo ma enavo edi letayega.” E ʼinega ge ona vetumaqanedi, mana iʼeʼeuʼauʼava. a  Gebu taha tomotau edi ʼeuʼauʼava nuami naʼewei, mana Keliso ena tuta ʼevivi mai ge naʼifoqe ana laba tomotau qabudi Yaubada ina vevoalana aqiaqiea. Ta wese luvine ana toqeu nugweta naʼifoqe bwaʼobwaʼoya, ta ʼabibodanaya Ieisu naʼevivi namai mahalega. Tauna toqeu nana Yaubada ena luvine ʼinega nawale tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya veilaqe vataya ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya nalobea. b  Luvine ana toqeu taunega ana wawa nagivaneyea, ta Yaubada ana wawa be yani qabuna ʼebeiwaʼodu tauna adi avia. ʼInega Yaubada ena Vanue Gwalagwalana gamonaya natoabui navonaya, “Yaʼa baʼe taugu Yaubada.”

Nage niʼa onuafania lova tuta nana omiʼa yaʼa maega katoatoa baʼe yani diavona weaqidi niʼau yavonemi. Ta toqeu nana nawale ge daʼifoqe mai. Ta ena awataya ʼiuna niʼa oalamania, mana Yaubada toqeu nana ena tuta mai nawale ge dahawafelei ʼinaya. Vonahaqiaqi, toqeu nana ena viaqayavo waiwaidi ʼwaivega niʼau iʼifoqe bwaʼobwaʼoya. Ta viaqa diavona adi toawataya tauna nawale toatoa. Ta nawale tuta maimai ʼinaya toawataya nana navasiʼi, ʼinega viaqa diavona luveifadi ina ʼifoqe aqiaqi. c  Luvine ana toqeu naʼifoqe Seitani ena waiwaiega ta yani qabuna ʼebenuavoqana ta wese ʼebenuaʼewa naviaqidi be tomotau nauʼavedi. Toqeu nana mali yani be mali yani ʼidiega tomotau qabudi nauʼavedi, ʼinega veilaqe vataya ana ʼeda ʼinaya ina tauya, mana tomotau diavona Vale Aqiaqina ana vonahaqiaqi ilugwavuʼaiea ʼinega ʼetoyavua ge ina lobei. Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada nuadi nagivevoqania be uʼava diavona ina vetumaqanedi. ʼInega toqeu nana ana toʼabibodayavo veilaqe vataya ana luvine ina lobea, mana vonahaqiaqi ge ida vetumaqanei, ta ʼesi ilivu luveifana ana viaqa nuadi naʼewea ta ina qaiawa weaqina. Ta ʼabiboda eda Kaiwabu Ieisu ena simatala diayainega naʼevivi namai mahalega. Ta Ieisu ʼawana yaququlinega ta wese simatala nana ʼinega toqeu nana naluveawalia.

Yaubada me Tesalonaika venuaʼivinedi

13  d  Emavo, eda Kaiwabu veyolubemi ʼinega ama luaqiaqi be tuta qabuna ana lulukaiwa Yaubada ʼinaya weaqimi, mana lova tuta ana ʼebeveʼale ʼinaya venuaʼivinemi ʼetoyavua weaqina. ʼInega yani magilafuna ʼidiega ʼetoyavua ona lobea, e baʼe: ʼEguma Yaubada ena vonahaqiaqi ona vetumaqanea, ta wese ʼeguma ona awafelemi Niboana Gwalagwalana ena givevunavunaqa ʼinaya. 14 Yaubada ema lugaihi Vale Aqiaqina ʼinega gabemi, e ʼinega omiʼa eda Kaiwabu Ieisu Keliso ena aqiaqi otaqa navewilaʼayea ʼimia. 15 Emavo, yani diavona niʼa yasimanedi weaqidi ona nuanua. ʼInega ona tovoloʼiʼita ta tolaʼai niʼau aveʼitemi ema vonega be wese ema letayega ona kafiʼiʼihia.

16 Egu nuanua qiduana eda Kaiwabu Ieisu Keliso ta wese Tamada Yaubada giwalimi ina givefatuya ta ina givewaiwaiemi emi vonayavo be wese emi viaqayavo ʼidia. Yaubada tauna Toveyoluba ta ena nuakolokolo ʼinega vona ʼebeiula vataya neida, ta wese ʼebeluʼita vane aqiaqina neida.

Copyright information for `MOX