2 Timothy 4

Yaubada ena vona ana lugaihi weaqina

Nawale Ieisu Keliso ena ʼevivi mai ʼinaya tomotau ʼaliʼaligidi ta wese mayawaidi ina tovolo ʼiawanaya ta naluvinedi. Tauna maimai naluvineda kavona Kini. ʼInega Yaubada be Ieisu Keliso matadia yavematamagilafuyeu, Yaubada ena vona una lugaihiea! Tuta qabuna una lulugaihi, tuta vitana ʼidia ta wese tuta ʼebeqaiawa ʼidia. Ta vona diavona ʼidiega tomotau una givetunuqidi be una lugwaeyedi ta wese una vona iuledi. Baʼe yani diavona una veʼita aqiaqiedi me eu bibitaqo. a  Mana tuta maimai ʼidia tomotau ge nuanuadi veʼita aqiaqina ina noqoli, ta ʼesi taudi edi nuanuayavo ina ʼabibodedi. ʼInega taudiega edi toveʼitayavo ina salidi, mana toveʼita diavona tomotau edi nuanua ʼinega ina lugaihi ʼidia, e ʼinega lugaihi nana ina noqolia ta ina ʼawahaqiaqiea. Tomotau diavona veʼita tunutunuqina ina nogei, ta ʼesi nuanuadi qiduana tubudiavo edi veluluʼuyayavo ina noqolidi be ina ʼabibodedi. Ta oʼa tuta qabuna eu nuanua simasimatalinega una toatoa. ʼEguma vita una lobea tomotau ʼidiega Ieisu weaqina ʼinega ge una luaʼu fewa tauna weaqina, ta ʼesi una tovoloʼiʼita. Ta luaqiaqieu be una vetafeʼwa waiwai Ieisu Valena weaqina. Yaubada eu fewa neiu, ʼinega fewa nana una luʼovoia.

b  Vonahaqiaqi, oʼa una fewa Keliso weaqina, ta yaʼa egu ʼaubena niʼa vadiʼwediʼwea be bwaʼobwaʼo baʼe ena nogea. ʼInega yawaigu niʼa yavegubayea Yaubada ʼinaya. c  Lova Yaubada egu fewa neigu ta baʼe fewa nana niʼa yaluʼovoia. Keliso Valena weaqina yavetoluavia ta vita taha taha yavewaiwai vaʼinedi. Ta egu vetumaqana Ieisu ʼinaya ge eda nogei, ta ʼesi yakafiʼiʼihia. d  Yaʼa niʼa yavetunutunuqa Yaubada matanaya, ʼinega ilivu tunutunuqina ana veʼia ʼivaʼavaʼaina nawale ena ʼewea eda Kaiwabu ena ʼaubena ʼinaya. Tauna Toluvine tunutunuqina, ʼinega ge agu ʼaidegamo veʼia naneigu, ta ʼesi tomotau qabudi ibaʼebaʼe ena ʼifoqe mai weaqina wese veʼia nana ina lobea.

Vematamagilafu Timoti ʼinaya

Timoti, nuanuagu qiduana una lukwayavoni una mai, 10  e  mana Dimasi niʼa beʼu bwaʼobwaʼo ilivuna ʼinaya ta nogegu tauya Tesalonaika ʼinaya. Ta wese agu toiulayavo magilafudi niʼa inogegu, mana Keleseni tauya diʼwe Galetia ʼinaya, ta wese Taitusi tauya diʼwe Dalematia ʼinaya. 11 Ta Luke namo maega atoatoa. ʼInega eu mai ʼinaya Maki una ʼebeʼewei ona mai, mana tauna toiula aqiaqina egu fewa ʼinaya. 12 Ta Tikiosi niʼa yavetunei tauya Efeso ʼinaya. 13  f  Ta eu mai nana ʼinaya agu kwakwalufai una ʼewei una miea. Kwakwalufai nana lova yahaʼuya iagu Kalifo ena vanuea ʼabaga Tiloasi ʼinaya. Ta wese nuanuagu egu bukiavo una miedi, ta yani ʼenaʼina egu ʼwayaviavo yubai ʼwafidi ʼinaya ge una venuafanidi.

14  g  Taha ʼoloto kainumu ana tovefewa ana wawa Alekisana lova vita qiduana neigu. ʼInega nawale Yaubada naveʼiea ena viaqa veifana weaqina. 15 Itaʼa Yaubada Valena kalulugaihiea, ta baʼe ʼoloto nana Vale nana vevoalanea, ʼinega tauna weaqina una ʼitamaki aqiaqieu.

16 Agu vekotu nugwenugweina ʼinaya toluvine matadia ge taha toga daiulegu, ta ʼesi tauguyega yavataʼitaʼiegu, mana tomotau qabudi imwaniniva ʼinega inogegu. Ta ge nuanuagu Yaubada vita ʼinega naveʼiedi edi noga weaqina. 17 Ta ʼesi kotu nana ʼinaya eda Kaiwabu ana ʼaidega iulegu ta givewaiwaiegu, be yaqisa Ieisu Valena ana fata yalugaihiea taudi ge me Diu ʼidia. Tauna ʼetoyavuigu yubai laioni manimaninidi ʼawadiega. 18 Ta wese naʼetoyavuigu toluveifana qabudi ʼidiega, ʼinega me egu aqiaqi naʼebeʼewegu naluguyegu ena ʼEbeluvine mahala ʼinaya. Luaqiaqieda be eda Kaiwabu kana awatuboya tuta vataya ʼinaya. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani!

Lukafoi

19  h  Egu lukaiwa yavetunea Filisila ma moqanedi Akwila ʼidia, be wese Onesifolo me ena gadeavo ʼidia. 20  i  Elasitasi nawale ʼabaga Kolinita ʼinaya toatoa. Ta Tilofimo yanogea ʼabaga Milito ʼinaya, mana vevihiqa. 21 Ta egu nuanua ʼenaʼina una lukwayavoni una mai ta ʼabiboda ibwaloʼo ana tuta naveʼale. Edavo Ebulusi be, Fudenesi be, Linusi be novuda Kalodi ta wese tovetumaqana qabudi edi lukaiwa ivetunei waiwai ʼiuya.

22 Nuanuagu eda Kaiwabu niboaniu maega ina veʼaidega. Yaubada ena veyoluba qabumi ʼimia.

Copyright information for `MOX