Acts 12

Tuta omoʼe ʼinaya kini Elodi Akalifa veʼale toʼekalesiayavo kafidi sabi giveluveifadi. ʼInega Iemesa, tauna Ioni taina, Elodi ena luvineyega kefatega iluveʼaligia. Ta Elodi me Diu edi qaiawa Iemesa ena ʼaliga weaqina ʼitea, ʼinega ena luvineyega wese Fita ikafia iyoqonia Beledi ge ana isitimo Sagalina ʼinaya. Elodi ena luvineyega Fita niʼau ikafia ta ʼabibodanaya iveʼineiea toluaviayavo qabu foa ʼidia. Ta qabu ʼaidega ʼaidega gamonaya toluavia adi yau foa itoatoa, ʼinega qabudi adi yau 16. Taudi Fita vanue ʼebeyoqona taha sifaufa ʼinaya iaʼuluguyea. Ta Elodi nuanuana Fita navetalaʼaiea tomotau qabudi matadia ʼAuvivia Sagalina ʼabibodanaya. Ta tutana Fita nawale vanue ʼebeyoqona gamonaya toatoa, ʼinega toʼekalesiayavo ivevenoqi waiwai Yaubada ʼinaya weaqina.

Yaubada ena tovaleʼewa taha Fita ʼetoyavuia

Elodi taha ʼaubena niʼau venuaʼivinea Fita ana vetalaʼai weaqina. Ta Fita nimana seni taha noyana iyoqonia ta foqena ʼinega toluavia magilafudi nimadia iyoqonidi sabi ʼitamakina, ta nuanidia nawale ʼenoʼeno. Ta wese vaina toluavia vanue ana ʼebelugu iʼitaʼitamakia. Ta velovelovana gamonaya lukwayavonega Kaiwabu ena tovaleʼewa mahalega ʼifoqe tovotovolo, ta simatala qiduana sifaufa namo gamona guvesimatalia. ʼInega tovaleʼewa nana Fita gitonovia ta divanoya voneaya, “Ulukwayavoni uyaʼitoto!” ʼInega yaʼitoto ta nimanega seni magilafudina taudiega ʼeliʼamidi ta iavuta. ʼInega tovaleʼewa nana Fita ʼinaya voneaya, “Uvekaleko ta au ʼaqeyafayafa uveʼaqei ta una ʼabibodegu!” Ta Fita ena vona matayagea. ʼInega tovaleʼewa nana vanuega ʼifoqe ta Fita ʼabibodea. Ta Fita nuaia yani qabuna niʼa ʼifoqe ʼinaya kavonea be daveʼwayoqa, ʼinega yani nana ge davetumaqanei ena ʼifoqe ʼinaya weaqina. 10  a  Iwebui ʼinega toʼitamaki nugwenugweidi inogedi ta wese vemagilafuna inogedi. ʼInega iʼifoqe taha ʼawa kainumu ʼinaya, ta taunega ʼeyavuia, ʼabo iʼifoqe ʼabagaya. ʼEdega itautauya ʼinega lukwayavonega tovaleʼewa nana Fita nogea.

11 ʼInega Fita nuana ʼeqaʼuya ta nuanega vonaya, “Vonahaqiaqi, niʼa yahalamania Kaiwabu ena tovaleʼewa vetunei mai ʼiguya ta Elodi nimanega ʼetoyavuigu ena luvine waiwaina ʼinega, ta wese ʼetoyavuigu me Diu ʼidiega tolaʼai nuanuadi ina viaqia ʼiguya.”

12 Tutana Fita nuana niʼa ʼeqaʼuya, ʼinega tauya Meli edi vanuea, taudi Ioni inana, ta tauna wese igabea Maki. Ta omoʼe ʼinaya tomotau qabudi niʼa ivaʼauta, ta nawale ivevenoqi Yaubada ʼinaya Fita weaqina. 13 ʼInega Fita ʼifoqe vanue masuʼedanaya ta ʼawa ʼinaya ʼaubutubutu. ʼInega taha tofewa kavovo mevavinena ana wawa Loda mai ʼawa ʼinaya sabi siwaʼana. 14 Ta tuta nana Loda Fita bonana noqolia, ʼinega ʼinanea ta qaiawa qiduana, ʼinega nuana voqana ta ʼawa ge dasiʼwaei, ta ʼesi vihila lugu totoa vaʼauta ʼidia vonedia, “Fita ʼawaya tovotovolo!”

15 Ta ivoneaya, “Kwavakwavau!” Ta tofewa nana veʼaetogedi ʼinega totoa vaʼauta ivoneaya, “Tauna ge Fita, ta ʼesi ena tovaleʼewa.”

16 Ta Fita nawale ʼauʼauveidaʼa ʼawaya. Ta tuta nana ʼawa isiwaʼea ʼinega Fita iʼitea ta nuadi voqana qiduana. 17 Ta Fita nimanega lutaqodi ge ina veqae. ʼInega simana ʼidia maʼoda Kaiwabu vanue ʼebeyoqona ʼinega ʼebeʼewa ʼifoqeyea ʼabagaya. ʼInega vonedi vonaya, “Ta omiʼa Iemesa be tovetumaqana qabudi ona simana ʼidia tolaʼai ʼifoqe ʼiguya weaqina.” ʼInega Fita nogedi ta tauya mali ʼabaga ʼinaya.

18  b  Ta mahala vulihia ʼinega toluaviayavo inuavoqana ta wese giwalidi aʼala ta taudiega iveqae ivonaya, “Maʼoda Fita ʼifoqe ʼaiqa?” 19 Ta ʼinega Elodi luvine waiwaina aʼuya be Fita ina sali aqiaqiea, ta ge ida lobei. ʼInega Elodi toluavia dina 16 adi yau vetalaʼaiedi ta luvine neidi ina ʼaliga.

Ta ʼabibodanaya Elodi diʼwe Iudia nogei ta webui ʼabaga Sisalia ʼinaya ta omoʼe ʼinaya toa.

Elodi ena ʼaliga

20 Ta Elodi lova me Taia be me Saidoni ʼidia diana vilea. ʼInega ʼabaga magilafudina ʼidiega tomotau itoavaʼauta iveʼaidega ta taha qabu iluvetunedi Elodi ʼinaya nuanuadi maega ina veguba. Mana taudi tuta qabuna adi ʼabwaga iʼeweʼewea Elodi ena diʼwe ʼinega. ʼInega nugweta Elodi ena tofewa qiduana Balasito nuana iʼwamilia ta maega iveiaiana.

21 ʼInega Elodi taha ʼaubena neidi maega ina vaʼauta. Ta ʼaubena nana ʼinaya ana vaiqavu kaikaiwabuna ʼidiega vekaleko ta toabui ana galiva kaikaiwabuna debanaya. Ta tomotau qabudi matadia vonavona. 22 Ta qabudi ivekolukolua ivonaya, “Baʼe vona nana ge taha ʼoloto ena vona, ta ʼesi yaubada taha ena vona.” 23  c  ʼInega omoʼe ʼinaya Kaiwabu ena tovaleʼewa taha Elodi vunuqia, mana Yaubada ge dagivaneyea ta ʼesi taunega ana wawa givaneyea, tuata vevihiqa ta mwatamwata iʼainia ʼabo ʼaliga.

24  d  Ta Yaubada ena vona veveʼenaʼi diʼwe qabuna ʼidia ta tomotau qabudi Vale Aqiaqina inoqolia.

25  e  Ta Banaba be Saulo nei kavovo nana iveʼineiea Ielusalema ʼekalesia ana tovanugwetayavo ʼidia. Ta ʼinega Ioni Maki iʼebeʼewei ta maega iʼevivi itauya Anitioki ʼinaya.

Copyright information for `MOX