Acts 25

Faulo tovotovolo gavana Fesito matanaya

Fesito niʼa mai vegavana ʼabaga Sisalia ʼinaya. Ta ʼaubena toi ʼabibodanaya ʼwatovu Ielusalema ʼinaya. a  Ta omoʼe ʼinaya toveguba qiduqiduadi ta wese me Diu edi tovanugwetayavo agoagodi edi veʼewa Faulo weaqina isimana ʼifoqeyea Fesito ʼinaya. b  ʼInega Fesito inoqiea ʼeguma ana fata Faulo naluvetunei naʼevivi Ielusalema ʼinaya. Ta baʼe ʼidewani ivona ʼaiqea, mana niʼa idima govaqa vonigo nawale Faulo ʼedaya ina kafia ta ina luveʼaligia. Ta Fesito vona ʼeviviedi vonaya, “Gebu, Faulo nawale Sisalia ʼinaya natoa ta ina ʼitamaki aqiaqiea, ta yaʼa wese nawale ena ʼevivi ena tauya ʼabaga nana ʼinaya! Ta ʼeguma nuanuami e ʼinega omiʼa tovanugweta qiduqiduami maega kana webui Sisalia ʼinaya. Ta omode emi veʼewa Faulo ena luveifana weaqina ona simana mataguya.”

Ta Fesito ʼaubena ʼeita (8) nage teni ʼidia nawale Ielusalema ʼinaya toatoa, ta ʼabibodanaya ʼevivi tauya Sisalia ʼinaya. Mahala vulihia ʼinega Fesito vanue ʼebevekotu ana ʼebetoa ʼinaya toabui, ta Faulo imiea vetalaʼai weaqina. c  Ta tuta nana Faulo lugu ena vetalaʼai weaqina, ʼinega taudi me Diu Ielusalemega imai Faulo itovolo vivilia, ta edi veʼewayavo isimanedi. Ta ge adi fata veʼewa diavona adi aqiaqi ina simana ʼifoqe aqiaqiea, mana veʼewa qabudi ge taha adi ʼawahaqiaqimo. ʼInega Faulo edi veʼewayavo vegeqedi ta vonaya, “Yaʼa ge taha luvine eda bwegei, gebu me Diu edi luvine nage Vanue Gwalagwalana ana luvine nage Sisa ena luvine.”

Ta Fesito nuanuana me Diu nagiveqaiawedi ʼinega Faulo vetalaʼaiea voneaya, “Nage nuanuau una tauya Ielusalema ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya una tovolo mataguya ta au veʼewayavo baʼe weaqidi eu vetalaʼai kana viaqia?”

10 Ta Faulo vona ʼeviviea voneaya, “Gebu, niʼau yatovotovolo me Loma edi vetalaʼai ʼinaya, ʼinega tolaʼai weaqina vetalaʼai taha wese kana viaqi? Niʼa ualamania aqiaqiea yaʼa ge taha egu luveifana me Diu ʼidia. 11 Vonahaqiaqi, ʼeguma luvine taha eda qeunia luaqiaqiegu be eda ʼaliga, e ʼinega ʼaliga ʼinaya yahawafelegu. Ta ʼeguma ge taha egu luveifana una lobei edi veʼewa ʼidiega, ʼinega ge daluaqiaqiea be una veʼineiegu me Diu ʼidia. E ʼinega Sisa matanaya nuanuagu ena tovolo vetalaʼai weaqina.”

12 ʼInega Fesito webui ta enavo taudi kotu ana toalamani maega iveqae, ʼinega ʼevivi lugu ta veʼiea vonaya, “Aqiaqina, ʼeguma nuanuau Sisa ʼinaya una tovolo vetalaʼai weaqina, e ʼinega Sisa ʼinaya ena vetuneu!”

Gavana Fesito simana kini Akalifa ʼinaya Faulo weaqina

13 Ta ʼaubena vaina ʼabibodanaya kini Akalifa novuna Belisi maega iʼifoqe ʼabaga Sisalia ʼinaya gavana Fesito sabi vayausina. 14  d  Ta tufwana tuta kuena magilafudi itoatoa Sisalia ʼinaya, ta ʼinega Fesito simana kini Akalifa ʼinaya Faulo ana veʼewayavo weaqina voneaya, “Taha ʼoloto ana wawa Faulo nawale vanue ʼebeyoqona gamonaya toatoa tauna lova Feliki aʼuluguyea. 15 Lova yatauya Ielusalema ʼinaya, ʼinega toveguba qiduqiduadi ta wese me Diu edi ʼabaga ana tovanugwetayavo maega ʼoloto nana ana ʼebeveʼewayavo isimanedi ʼiguya. Ta nuanuadi eda luvinei be daʼaliga. 16 Ta yavonedia, ‘Imaʼa me Loma ema ilivu ge ʼidewana ada viaqia, ge ana fata taha tomotau yoqoyoqonina ana veʼineiei ana toveʼewayavo ʼidia. Ta ʼesi nugweta vetalaʼai ana viaqia, e ʼinega taunega ana fata ana toveʼewayavo navegeqedi.’ 17 Ta tuta nana Ielusalemega imai baʼidia vetalaʼai weaqina ʼinega lukwayavonega yaʼivaʼavaʼata. Mahala vulihia ʼinega vanue ʼebevekotu ana ʼebetoa ʼinaya yatoabui, ta toluaviayavo yaluvinedi Faulo ina lugu miea. 18 Ta ana toveʼewa diavona itovolo ta isimana, ta yavonaya be yani taha luveifa otaqina weaqina ida veʼewei, ta gebu. 19 Ta ʼesi taudi ivona edi tafwalolo ana luvine weaqina, ta wese taha ʼoloto ana wawa Ieisu lova ʼaliga weaqina. Ta Faulo nana vonaya vonigo Ieisu nana mayawaina toatoa. 20 Ta yavenuana magilafu baʼe yani nana weaqina maʼoda ena luvine ʼaiqa. ʼInega Faulo yavetalaʼaiea ʼeguma nuanuana natauya Ielusalema ʼinaya vetalaʼai weaqina mataguya, ta noga. 21 Ta ʼesi noqiegu ʼeguma ana fata ena kotu naviaqia Sisa matanaya. ʼInega yahawafela ta yaluvinei ina ʼitamaki aqiaqiea natoatoa vanuea ana laba tuta aqiaqina ena lobea ʼabo ena vetunea Sisa ʼinaya.”

22 ʼInega kini Akalifa gavana Fesito ʼinaya voneaya, “Yaʼa wese nuanuagu Faulo ena vona ena noqolia!”

Ta Fesito voneaya, “E aqiaqina, ʼibe maega ona veqae.”

Faulo tovotovolo kini Akalifa ʼiawanaya

23 Mahala vulihia ʼinega kini Akalifa ma novuna Belisi imai ma adi ʼivala kaikaiwabuna ta ilugu vanue ʼebevaʼauta qiduana ʼinaya. Ta toluaviayavo edi tovamatana qiduqiduadi be wese ʼabaga ana kaiwabuyavo me edi ʼamayaba idamwabodedi. ʼInega gavana Fesito toluavia luvinedi be Faulo ina miea. 24 ʼInega Fesito vonaya, “Oʼa kini Akalifa ta wese omiʼa tovaʼauta qabumi, ʼoloto baʼe ona ʼitea! Tauna weaqina me Diu qabudi Ielusalema ʼinaya ta wese taudi baʼidia itoatoa ikolukolua qiduana vonigo ʼoloto nana ge daluaqiaqiea be mayawaina natoa. 25 Ta yaʼa ge taha luveifana eda lobei be weaqina naʼaliga. Ta tauna nuanuana Sisa matanaya natovolo vetalaʼai weaqina. ʼInega yaluvine be ena vetunei Sisa ʼinaya. 26 Ta maʼoda ena ʼwayavi ʼaiqa Sisa ena leta ʼinaya? Mana ʼoloto baʼe ge agu fata eda veʼewei taha yani luveifana weaqina. Baʼe ʼinega ʼoloto nana yamiea oʼa kini Akalifa matauya ta wese omiʼa qabumi ʼimia. Ta ena kotu ʼabibodanaya nage ena luveifana taha kana lobea, be weaqina ena ʼwayavia Sisa ʼinaya. 27 Mana nawale Sisa nadagiegu ʼeguma taha yoqoyoqonina ena vetunei ʼinaya, ta ge agu fata ena simana aqiaqi ana veʼewa ʼiuna weaqina.”

Copyright information for `MOX