Acts 26

Faulo taunega weaqina simana kini Akalifa matanaya

Gavana Fesito ena vona gumwala, ʼinega kini Akalifa vona Faulo ʼinaya vonaya, “Yahawafeleu be tauʼu weaqiu una simana.”

ʼInega Faulo nimana silagaia ta baʼe ʼidewana vonedi vonaya,
“Kini Akalifa, baʼitagana yaqaiawa agona mana oʼa matauya yatovotovolo ta egu vegeqa me Diu edi veʼewayavo ʼiguya weaqina ena voneu, mana imaʼa me Diu ema ilivu be ema nuanua taha taha niʼau ualamani aqiaqiedi. ʼInegana yanoqieu be me eu bibitaqo egu vona baʼe una noqolia.

“Egu tuta gwama ʼinega ana laba baʼitagana me Diu qabudi egu ilivu ialahalamania egu diʼwe ʼinaya. Ta wese tuta nana yamai Ielusalema ʼinaya e ʼinega ilivu diavona wese yaʼabiboda aqiaqiedi. a  Tuta kuena ʼinega niʼa ialamanigu yaʼa wese taha Falisi ta edi qabu gamonaya yatoatoa, ta yaʼa qabu Falisi ema luvineavo yaʼamayabedi ta yaʼabiboda aqiaqiedi. Ta ʼeguma una vetalaʼaiedi taudi wese ana fata ʼidewani ina simana ʼifoqe weaqigu. b  Ta egu kotu baʼe ʼiuna mana yaluluʼita vane Yaubada ena vona fofofola tubudavo ʼidia weaqina. Vonahaqiaqi, baʼe vona fofofola nana weaqina me Isileli ema gade tuwelo Yaubada ʼinaya iluluʼita vane velovelovana be ʼaubena qabudi ʼidia, mana taudi wese nuanuadi ana aqiaqi naʼifoqe ina ʼita aqiaqiea. Ta kini uʼitei, baʼe luʼita vane nana weaqina me Diu iveveʼewegu. Ta omiʼa tovaʼauta, tolaʼai weaqina onuaia vonigo Yaubada ge ana fata toʼaliga nagiveyaʼitoto ʼeviviedi?

c  “Vonahaqiaqi, yaʼa lova egu nuanua ʼaidegana vonigo Ieisu Nasaleta ʼolotona ana wawa ena giveluaʼuya. 10 ʼInega nuanua nana yaviaqia, mana toveguba qiduqiduadi luvine be waiwai ineigu, ʼinega Ieisu ana toʼabiboda ʼeala Ielusalema ʼinaya yakafidi ta vanue ʼebeyoqona ʼinaya yahaʼuluguyedi. Ta tuta nana luvine ilobea ʼaliga weaqina, e ʼinega yaʼa wese yaʼawahaqiaqiea. 11 Ta wese tuta qabuna tovetumaqanayavo vanue tafwalolo qabuna ʼidia yafofofolidi ta wese yavonedi vonigo Ieisu ana wawa ida ʼawaluveifea ta ida vegeqea. Ta weaqidi diagu vilei, ʼinega wese yatauya ʼabaga taha taha ʼidia ta yavevoalanedi.

12 “ʼInega toveguba qiduqiduadi luvine be waiwai ineigu ta yatauya ʼabaga qiduana Damasiko ʼinaya sabi kafidi. 13 Ta kini unoqoli, babaʼauya Damasiko ana ʼedaya yatautauya, ʼinega simatala qiduana mahalega ʼifoqe yaʼitea. Ta ana ʼita ge babaʼau ʼidewani, ta ʼesi simatala nana waiwai otaqina, ta agu mata ʼweabuyavo maega diayaima. 14 ʼInega ma egwavo abeʼu bwaʼobwaʼoya ta taha vona me Diu bonamega yanoqolia vonaya, ‘Saulo, Saulo, tolaʼai weaqina uvevevoalanegu? ʼEguma benaʼe ʼidewana uviaviaqa ʼaiqa nawale tauʼuyega una veilaqe.’

15 “Ta yavoneaya, ‘Kaiwabu, oʼa togama?’

“ʼInega Kaiwabu nana voneguya, ‘Yaʼa Ieisu, baʼe taugu uvevevoalanegu.
16 Ta uyaʼitoto, mana niʼa yavenuaʼivineu be weaqigu una vetofewa. ʼInega baʼitagana niʼa yaʼifoqe ʼiuya ta yaluvineu be tolaʼai baʼitagana niʼa uʼitedi ta wese tolaʼai nawale ena veʼiteu weaqidi una simana ʼifoqeyedi tomotau ʼidia. 17  d  Ta yavevetuneu una tauya eu tomotauyavo me Diu be wese taudi ge me Diu ʼidia. Ta matadi una giaei be velovelovana ʼinega ina givila ta ina lugu simatala ʼinaya, ta wese Seitani ena waiwai ʼinega ina ʼifoqe ta ina mai Yaubada ʼinaya. E ʼinega Yaubada edi luveifayavo nanuataqodi ta ʼinega ina lugu taudi ivevetumaqanegu edi qabu gamonaya, taudi lova Yaubada venuaʼivinedi. Ta taudi ina vevoalaneu, ta yaʼa ena ʼetoyavuiu nimadiega.’

19 “Kini Akalifa, baʼe veʼita nana mahalega yaʼa ge eda nogei ta ʼesi yani qabuna yamatamatayagea. 20 ʼInega nugweta me Damasiko yalugaihidi, ta ʼabiboda me Ielusalema ta wese tomotau diʼwe Iudia ʼabaganavo ʼidia. Ta wese taudi ge me Diu yalugaihidi. Ta qabudi yasimana ʼidia be ina nuagivila ta giwalidi ina awafelea Yaubada ʼinaya. ʼInega tomotau edi ilivu tunutunuqina ina ʼitedi ta ina ʼawahaqiaqiedi vonigo niʼa inuagivila. 21 Egu fewa baʼe weaqina me Diu ikafigu Vanue Gwalagwalana gamonaya vonigo ida luveʼaligigu. 22 Ta Yaubada tuta omoʼe ʼinega iulegu ta tuta baʼe ʼinaya nawale wese iuiulegu. ʼInega Yaubada ena iula ʼinega baʼitagana yatovotovolo tomotau kaikaiwabumi be tomotau kavokavovo qabumi matamia. Ta tolaʼai niʼau yaʼitea yasimasimanea ʼimia, ta egu simana qabudi ʼidewani Mosese be tovesimasimanayavo imaduvonayea ivonaya, 23  e  ‘Toʼetoyavua nawale naʼaliga ta tauna ʼaligega namaduyaʼitoto ʼevivi.’ Ta wese ivonaya, ‘Toʼetoyavua Keliso simatala namiea me Diu, ta wese taudi ge me Diu ʼidia.’”

24 Faulo nawale vonavona, ʼinega Fesito bonana qiduanega sieqalia vonaya, “Faulo oʼa kwavakwavau! Ana ʼita eu sikulu qiduana ʼinega niʼa ukwava.”

25 Ta Faulo voneaya, “Fesito, oʼa toluvine qiduau, yaʼa ge eda vekwavakwava. Ta tolaʼai yavonavonayea yani qabuna vonahaqiaqi. 26 Ta yahalamania egu vonayavo qabudi weaqidi kini Akalifa niʼa alamania. ʼInega me egu giwalifatu yavonavona ʼinaya, mana niʼa noqolia Ieisu ena ʼaliga be ena yaʼitoto ʼevivi weaqidi. Ta yani qabuna niʼa alamania, mana yani diavona niʼa iʼifoqe vunavunaqaya. 27 Kini Akalifa, nage tovesimasimana edi vona uvetumaqanea, waisa? Ta niʼau yahalamania oʼa vona diavona uvetumaqanedi!”

28 ʼInega Akalifa vona Faulo ʼinaya vonaya, “Nage unuaia vonigo tuta kukusana ʼinaya eu vona ʼinega nuagu una givilea ta ena veʼale vetumaqana Ieisu ʼinaya, waisa?”

29 Ta Faulo veʼiea vonaya, “Nage tuta kukusana nage kuena, ta yavevenoqi Yaubada ʼinaya oʼa ta wese tomotau qabumi ʼetoyavua ona lobea yaʼa ʼidewani, ta ʼesi ge nuanuagu seniega ina yoqonimi kavona yaʼa baʼitagana yoqoyoqonigu yatoatoa.”

30 Ta Faulo ena vona luʼovoia, ʼinega kini Akalifa be gavana Fesito be Belisi ta wese tomotau qabudi iyaʼitoto 31 iʼifoqe ta taudi iveveqae ivonaya, “Baʼe ʼoloto nana ge daluaqiaqiei be naʼaliga nage vanue ʼebeyoqona ʼinaya natoatoa, mana ge taha luveifana daviaqi.”

32 ʼInega Akalifa gavana Fesito voneaya, “ʼOloto baʼena ʼeguma lova ge danoqi ena kotu Sisa matanaya weaqina, e ʼinega baʼitagana ana fata kada yavuia.”

Copyright information for `MOX