Acts 6

Toiula adi yau seveni ivenuaʼivinidi

a  ʼAubena ʼaidega ʼaidega ʼidia Ieisu ana toʼabibodayavo iveveʼeala. Ta tuta omoʼe ʼinaya vita ʼifoqe ʼekalesia gamonaya, ʼinega taudi tovona Guliki ivetalabudabuda tovona Ibeliu ʼidia, mana edi wadaʼeavo ge adi wilaʼamo, ʼinega ibotabotana. ʼInega Tuwelo dina toʼabiboda qabudi igaba vaʼauqidi ta ivonedi ivonaya, “Imaʼa tovaletuyana luaqiaqiema be Yaubada ena vona ana lugaihi, ʼinega ge daluaqiaqiema ʼeguma wese ʼabwaga ana vewilaʼayei. ʼInega taimavo, omiʼa ʼimiega ʼoloto seveni ona venuaʼivinedi taudi edi ilivu aqiaqina. Ta taudi me edi alamani ta wese Niboana Gwalagwalana ʼidia niʼau luveagatunaʼidi ona venuaʼivinedi. ʼInega fewa baʼe ana neidi be ina ʼitamakia. ʼInega imaʼa tuta qabuna ama fata ana venoqi ta Yaubada ena vona tomotau ana veʼitedi.”

Ta toʼabiboda qabudi tovaletuyana edi nuanua iʼawahaqiaqiea, ʼinega ʼoloto adi yau seveni ivenuaʼivinedi, adi wawa baʼe ʼidewana: Sitibeni, tauna ena vetumaqana qiduana ta Niboana Gwalagwalana niʼa luveagatunaʼia, ta Filifi be, Filikolo be, Nikanoli be, Taimoni be, Falimina ta wese Nikola tauna lova ge Diu, mana tauna ʼabaga Anitioki ʼolotona. Ta ʼabiboda me Diu edi tafwalolo ʼinaya lugu, ta baʼe ʼitaga wese Ieisu vevetumaqanea. ʼInega seveni dina ivetovolodi tovaletuyanayavo matadia ta nimadi iaʼui ʼidia ta weaqidi ivenoqi Yaubada ʼinaya.

b  ʼInega Yaubada ena vona yawala tomotau qabudi ʼidia. Ta tovetumaqana Ielusalema gamonaya adi qabu veqidua vaʼine. Ta wese me Diu edi tovegubayavo tufwana qabudi Yaubada ena vona imatayagea ta Ieisu ivetumaqanea.

Sitibeni ikafia

Yaubada ena nuakolokoloyega Sitibeni veyolubea qiduana ta wese ena waiwai neia. ʼInega fewa waiwaidi viaqidi ʼidewana ʼebenuavoqana be wese ʼebeʼita tomotau matadia. Ta vaina tomotau imai ta Sitibeni maega iveʼaeʼaetoga. Taudi me Diu ta edi vanue tafwalolo igabea “Tofewa Yavuyavuidi Edi Vanue Tafwalolo”. Ta vaina Sailini ʼinega ta vaina Alekisanidela ʼinega, ta wese vaina diʼwe Silisia be Eisia ʼidiega imai Sitibeni ʼinaya. 10  c  Ta Niboana Gwalagwalana alamani aqiaqi otaqina Sitibeni neia ʼinega ena vona vewaiwai, ta taudi me Diu ge adi fata ena vona ina veʼiei. 11 ʼInega inogea ta ʼwaivega itauya vaina tomotau ʼidia ta ivemaisidi vonigo nuanuadi Sitibeni ina veʼewea ta ivonedia, “Ona vonaya, ‘Sitibeni anoqolia Mosese be Yaubada ʼawaluveifedi.’”

12 Ta touʼava dina edi vona baʼe ʼinega ʼabaga ana tovanugwetayavo be luvine ana toveʼitayavo ta wese tomotau qabudi idivemaninidi. ʼInega Sitibeni ikafia ta itauyea edi kaniselayavo matadia.

13 ʼInega kaniselayavo touʼava dina igabedi ilugu ta isimana ivonaya, “ʼOloto baʼe tuta qabuna Vanue Gwalagwalana be Mosese ena luvineavo weaqidi ʼawaʼawa luveifedi. 14 Ta ena vona niʼa anoqolia vonaya, ‘Ieisu Nasaleta ʼolotona nawale Vanue Gwalagwalana baʼe naqeu yavulea, be wese Mosese ena luvineavo lova neida nagivedumedumedi.’”

15 Ta tomotau qabudi niʼa itoatoa me Diu edi kaniselayavo edi vanue ʼebetoavaʼauta gamonaya Sitibeni ivevekovea. Ta ʼiawana iʼitea ana ʼita kavonaya Yaubada ena tovaleʼewa ʼiawana ʼidewani.

Copyright information for `MOX