Colossians 4

a  Omiʼa kaiwabuyavo emi tofewa kavovo ona veilivu aqiaqiedi ta luvine ʼaideganega ona luvinedi. Ta ona nuaveʼavinia omiʼa wese emi Kaiwabu mahalaya toatoa.

Venoqi ta wese Ieisu Valena ana simana weaqina

b  Tuta qabuna ona awafelemi venoqi ʼinaya. Ta tuta nana ovevenoqi ona ʼitamakimi be yaqisa ge emi nuanua ina tautauya yani kavokavovo ʼidia. Ta wese ona lukaiwa Yaubada ʼinaya. c  Ta tuta nana ovevenoqi ʼinega wese imaʼa weaqima ona venoqi, be yaqisa Yaubada tuta aqiaqidi naneima ʼinega ana fata Ieisu Valena ana lugaihiea tomotau ʼidia. Lova Vale nana kavona ʼwaiʼwaivina ta baʼitagana Yaubada niʼa giveʼifoqeyea. E baʼe Vale nana ana lugaihi weaqina iaʼuluguyegu vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ta nawale yoqoyoqonigu yatoatoa. Luaqiaqiegu be Keliso weaqina ena lugaihi. ʼInega nuanuagu ona venoqi weaqigu, be yaqisa agu fata Ieisu Valena ena givesimatala aqiaqiea tomotau ʼidia, ʼinega nuadi naʼeqaʼuya. d  Tomotau ge ida vetumaqana Keliso ʼinaya maega otoatoa, ʼinega omiʼa me emi alamani aqiaqi emi ilivu taumiega ona ʼitamakia. Ta ʼeguma tuta aqiaqina ona luʼawaiea, e ʼinega Keliso Valena ona vonayea ʼidia, ta emi tuta ge ona mudali yani kavokavovo ʼidia. e  Ta ʼesi tuta nana Keliso Valena oveveqaeyea, e ʼinega emi vona bigana ta nuaʼewaʼewana ʼinega ona simana ʼidia. Ta luaqiaqiemi be edi vetalaʼai Keliso weaqina ʼimia ami fata vona tunutunuqina ʼidiega ona vona ʼeviviedi.

Faulo ena lukafoi

f  Iada Tikiosi nawale nawai ta valegu qabuna naveqaeyea ʼimia. Tauna ia aqiaqida ta gwavubiga ʼavana, ta maega afewafewa eda Kaiwabu Keliso weaqina. g  Iada nana yavetunei waiwai ʼimia, mana nuanuagu omiʼa ema toa weaqina ona alamani aqiaqiea. Ta ena vona ʼinega naiulemi ta wese nagiveqaiawemi. h  Ta Tikiosi ma iana Onesimo yavetunedi iwaiwai. Onesimo nana niʼa oalamani aqiaqiea, mana tauna emi ʼabaga ʼolotona. Wese tauna ia aqiaqida ta gwavubiga ʼavana. Ta yani qabuna iʼifoʼifoqe ʼimaya ina simana aqiaqiedi ʼimia.

10  i  Ma iagu Alisitako vanue ʼebeyoqona baʼe ʼinaya atoatoa. Ta Banaba nibaina Maki be wese Iosua tauna wese igabea Iusito maega atoatoa. Taudi edi lukaiwa ʼimia. Me Diu tovetumaqana qabudi ʼidiega toidimo yaʼa maega afewafewa Yaubada ena ʼEbeluvine ana giveqidua weaqina. Ta toidina egu toa vitana ʼinaya ihiulegu ta igivewaiwaiegu. (Lova niʼa yavematamagilafuyemi Maki weaqina ʼeguma nawai ʼimia, e ʼinega me emi qaiawa ona ʼebeʼewei ona tauyea emi vanuea.)

12  j  Ta Keliso ena tofewa taha emi qabu gamonega ana wawa Efafasi ena lukaiwa ʼimia. Tauna tuta qabuna vevenoqi waiwai weaqimi, nuanuana Yaubada nagivewaiwaiemi ta ona tovoloʼiʼita. ʼInega Yaubada ena nuanua qabudi ona alamani aqiaqiedi, ta ge ona venuana magilafu emi vetumaqana Keliso ʼinaya weaqina. 13 Yavona aqiaqiemi, iada Efafasi ena fewa qiduana weaqimi yahalamani aqiaqiea, ta wese ʼabagadiavo Lodisia be Ilafolisi ana totoayavo weaqidi. 14 Ta tovevihiqa adi togiveaqiaqi iada Luke be wese Dimasi magilafudi edi lukaiwa ʼimia. 15 Nuanuama ema vekaiwa edavo ʼabaga Lodisia ʼinaya itoatoa ona simanea ʼidia, ta wese ona lukaiwa toʼekalesia qabudi ʼidia itoatoa vaʼauta vavine Nimifa ena vanuea.

16 Emi leta baʼe ona avo nugwetea, ta ʼabibodanaya ona vetunei natauya toʼekalesia Lodisia ʼidia. Ta taha wese leta niʼa yavetunei me Lodisia ʼidia, ta taudi leta nana nugweta ina avoya, ta ʼabibodanaya ina vetunei nawai ʼimia be omiʼa wese ona avoya.

17  k  Ta wese nuanuagu Akifasi ona voneaya, “Lova Keliso fewa neiu, ʼinegana fewa nana weaqina una vetafeʼwa waiwai ta una luʼovoia.”

18  l  Egu lukafoi baʼe yaʼa Faulo taugu nimaguyega yaʼwayaʼwayavia. Ta ona nuaveʼavinigu yaʼa vanue ʼebeyoqona ʼinaya yatoatoa ʼinega weaqigu ona venoqi. Ta yaʼa wese yavevenoqi Yaubada ʼinaya ena veyoluba qiduana naneimi.

Copyright information for `MOX