Ephesians 4

Keliso ʼinega kaveʼaidega

a  Yaʼa yoqoyoqonigu yatoatoa Vale Aqiaqina ana lugaihi weaqina. Vona aqiaqi, Yaubada ana luaqiaqi be awatubo nalobea ʼidega, ʼinegana yavevenoqiemi emi ilivu ona ʼitamaki aqiaqiedi, mana ami gaba ge damai taha tomotau kavokavovo ʼinega, ta ʼesi Yaubada gabemi ta venuaʼivinemi ena tomotauyavo ʼidewani. ʼInega ge taha toga naveʼewemi emi ilivu weaqina, mana tuta qabuna emi ilivu tunutunuqina. b  Me emi nuawebui ta me emi ilivu nuvana ona toatoa. Ta wese tomotau ge ona nogedi tuta nana luveifana iviaviaqia ʼimia, ta ʼesi veyolubega ona bibitaqomi. c  Ta tuta qabuna Niboana Gwalagwalana ʼinega ona veʼaidega, ta toadaumwala ʼinega taumiega ma emiavo ona luvetuba. Itaʼa toʼekalesia niʼau kaveʼwafi ʼaidega, ta qabuda Niboana Gwalagwalana ʼaidega nana kaʼewea. ʼIdewani wese yani ʼaidegana weaqina me eda vetumaqana kaluluʼita vane, ta baʼe yani nana weaqina Yaubada gabeda. Ta eda Kaiwabu ana ʼaidega otaqa, ta eda vetumaqana ʼaigedana ta wese eda babitaiso ʼaidegana. d  Ta wese Yaubada Tamada ana ʼaidega otaqa, be tauna ada Toluvine, ta ena fewa viaviaqidi ʼidega, ta wese itaʼa tomotau qabuda Yaubada maega katoatoa Niboanina ʼinega.

e  Itaʼa tovetumaqana qabuda Keliso waiwai neida fewa taha taha weaqina, ta tauna ena nuanua ʼinega wilaʼa taha taha vewilaʼayea toʼekalesia ʼaidega ʼaidega ʼidaya. f  Baʼe weaqina Buki Nugwenugweina vonaya,

“Tuta nana vaneqa debanaya
ʼinega voalanavo yoqoyoqonidi
ʼebeʼewedi tauyedi,
ta ena tomotauyavo
wilaʼa taha taha neidi.”
g  Ta Buki nana ena vona “vaneqa debanaya” tolaʼai ana alamani? E ana alamani baʼe: Keliso nugweta webui mai bwaʼobwaʼo gamo otaqinaya. 10 Ta towebui nana wese vane mahala deba otaqinaya, be yaqisa tauna Yaubada ena ʼivaʼavaʼata qabudi naluvinedi diʼwe qabuna ʼidia. 11  h  Ta Keliso ʼekalesia ana tomotauyavo ʼidiega venuaʼivinidi be vaina ivetovaletuyana, ta vaina ivetosimana, ta vaina Vale Aqiaqina iyawala dadanea, ta vaina ivemesinale ta wese vaina ivetoveʼita. 12 Baʼe tofewa diavona Keliso veyoedi be Yaubada ena tomotauyavo ina ʼivaʼavaʼaidi ena fewa weaqina, be yaqisa Keliso ʼwafina taudi ʼekalesia ina tabo waiwai. 13  i  Ta edi fewa baʼena ge naluaʼu ana laba toʼekalesia qabuda vetumaqana ʼaidegana ʼinaya kana veʼaidega, ta wese edi fewa ge naluaʼu ana laba eda alamani naveʼaidega Yaubada Natuna weaqina. Baʼe yani magilafudi ʼidiega kana tabo waiwai Keliso ʼinaya, ta kana veilivu aqiaqi kavona tauna ena ilivu ʼidewani.

14 Baʼe ʼinega itaʼa eda ilivu ge wese gogama edi ilivu ʼidewani. Mana lova eda alamani dawalilina ʼinaya veʼita dumadumadi be dumadumadi nidoeda, mana vaidi toʼeuʼauʼava edi veʼita nuaʼewaʼewana, ta gamonaya luveifana ʼenoʼeno. 15  j  Ta ʼesi luaqiaqieda be veyolubega vonahaqiaqi kana veqaeyea, ʼinega eda ilivu qabuna ina veaqiaqi Keliso ena ilivu ʼidewani. Itaʼa ʼekalesia Keliso ʼwafina, ta tauna ʼwafi nana debana. 16 Keliso ena nuanua ʼinega duʼu qabudi walowaloqega iluvetuba aqiaqi. Ta ʼeguma duʼu ʼaidega ʼaidega edi fewa iviaviaqi ta iveveiuiula, e ʼinega ʼwafi nana qabuna taunega veyolubega tabotabo.

Ilivu ʼituʼituwaina ta vauvauna

17  k  ʼInega wese Kaiwabu ana wawega yavona aqiaqiemi, ilivu luveifadi ona luaʼudi, ta tomeqabu Yaubada ge ida vetumaqanea edi ilivuyavo ge ona ʼabibodedi, mana taudi edi nuanua kavokavovo ʼidiega ge taha vuaqa aqiaqina daʼifoqe. 18 Ta edi nuanua qabudi velovelovanidi, ta gebu Yaubada yawaina ʼidia daʼenoʼeno, mana edi vedeba ʼiʼwana ʼinega niʼau ivekwavakwava. 19 ʼInegana taudi ge ida alamania tolaʼai aqiaqina nage tolaʼai luveifana, ta ʼesi taudiega iveʼineiedi ilivu bwavubwavuna ʼidia. Ta tuta qabuna ilivu luveifadi nuadi ʼewea, ta nuanuadi ilivu diavona ina luvetomanidi.

20 Ta niʼa yahalamania lova veʼita oʼewea Keliso ena ilivu aqiaqina weaqina, ʼinega ge wese ilivu luveifadi ona viaqidi. 21 Omiʼa yani qabuna Ieisu weaqina niʼau onoqolia, ta wese oalamani aqiaqiea ge taha uʼava ʼinaya daʼenoʼeno. 22  l  ʼInega ilivu luveifana lova oviaqidi ona nogedi, mana omoʼe ilivu diavona igiveluveifa otaqimi ta taumiega ouʼavemi. 23  m  Ta ʼesi luaqiaqiemi be emi nuanuayavo ta wese giwalimi ina vevauvau ʼevivi. 24  n  Ta wese luaqiaqiemi be ona veilivu aqiaqi ta Yaubada ena ilivu ona vetutumedi, mana tauna ena nuanua ʼinega niʼa giveʼevaunimi, ta omiʼa ʼivaʼavaʼaimi kavona tauna ʼidewani. ʼInega ona vetunutunuqa be ona vevunavunaqa ta wese tuta qabuna vonahaqiaqi ʼawamiega naʼifoʼifoqe.

Toa vauvauna ta aqiaqina

25  o  ʼInega ʼeuʼauʼava ona nogei ta ʼesi ma emiavo ona vonahaqiaqi taumiega nuanimia, mana itaʼa qabuda Keliso ʼwafina duʼunavo. 26  p  Ta ʼeguma diami navilea ge ona awafelemi ilivu luveifana ʼinaya, ta ʼesi ami diavilavila ona givetunuqia, ta ʼabiboda ona ʼeno, 27 mana diavilavila nana ʼinega Seitani ana fata navetoluvine ʼimia. 28 Ta tovanawalayavo ina luaʼu vanawala! Ta ʼesi fewa aqiaqidi nimadiega ina viaqidi, ta fewa diavona adi veʼia ʼidiega tovelukwalukwa ina iuledi. 29  q  Ta ge wese sofamiega vona luveifadi ona ʼinanedi, ta ʼesi vonahaqiaqi otaqina tomotau adi givewaiwai weaqina ona vonayedi, be yaqisa emi vonayavo ina veʼebeiula tovineneqa ʼidia. 30  r  Ta ge Niboana Gwalagwalana ona givenuavitei emi ilivu ʼinega, mana tauna ami ʼebeʼinana. Ta nawale taunana ʼinega Yaubada naʼetoyavuida tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya. 31  s  ʼInega nualuveifa be, diavilavila be, gamohoqala be, vetalafululu be, veʼaeʼaetoga, ta wese ilivu luveifana qabudi ona nogedi. 32  t  Ta ʼesi taumiega ma emiavo ona veyolubemi nuakolokoloyega, ta tomotau ʼekalesia gamonaya edi luveifana ona nuataqodi, ʼedewana Yaubada emi luveifayavo Keliso ʼinega niʼau nuataqodi.

Copyright information for `MOX