Ephesians 5

Toa simasimatalina

a  Yaubada ena veyolubega niʼa ʼawanatuna aqiaqiemi, ʼinega ena ilivu ona vetutumea. b  Ta taumiega ona veyolubemi ʼedewana Keliso veyoluba ʼaiqeda tuta nana yawaina awafelea, ta taunega vegubayea Yaubada ʼinaya weaqida. Baʼe veguba nana kavona egaga taha meilana aqiaqi otaqina, ta Yaubada nuana ʼonea.

ʼInega ilivu luveifana ʼidewani velamoʼeno kavokavovo be, vemanuguba ta wese yubai edi ilivu ʼidewani ge ona viaqidi, mana ilivu diavona ge taha wese Yaubada ena tomotauyavo daluaqiaqiedi. Ta ge wese ona tuyeqa nage ona vona kavokavovo, nage ona veʼawafaifaila, mana vona diavona gebu daluaqiaqiemi. Ta ʼesi emi vonega ona lukaiwa Yaubada ʼinaya. c  Yavona aqiaqiemi, tovelamoʼeno kavokavovo be taudi edi ilivu kavona yubai ʼidewani ta wese tovemanuguba ge adi fata ina lugu Keliso be Yaubada edi ʼEbeluvine ʼinaya. (Vonahaqiaqi, tovemanuguba ge taha tuta Yaubada dahawatuboi, ta ʼesi yani qabuna ʼinaya ʼenoʼeno ʼidia iwaiwaʼodu.)

Simatala weaqina

d  Ta wese ʼeguma taha toga baʼe ilivu diavona weaqidi nauʼavemi navonemia, “Ami fata ona viaqidi.” e ʼinega vona diavona ge ona vetumaqanedi, mana nawale ilivu diavona adi toviaqayavo Yaubada ana diavilavila ina lobea. ʼInegana touʼava diavona edi viaqayavo ge wese ona viaqidi. e  Omiʼa lova velovelovana ʼinaya otoatoa, ta baʼitagana niʼau ovaukamana Yaubada ena simatala ʼinaya, e ʼinega emi ilivu ʼidiega tomotau ona veʼitayedi simatala ʼinaya otoatoa. Mana ilivu aqiaqidi be tunutunuqidi ta wese vonahaqiaqi iʼifoʼifoqe simatala nana ʼinega. 10 Ta wese ona sali aqiaqi be yaqisa eda Kaiwabu ena nuanua ona alamani aqiaqiea, ta wese ona viaqia. 11 Velovelovana ana viaqa kavokavovo ge taha wese ʼidiega ona viaqidi, ta ʼesi ona simana ʼifoqeyedi ʼatamanaya. 12 Tomeqabu Yaubada ge ida vetumaqanea baʼe ilivu diavona ʼebeiniyauyau iviaviaqidi. Ta itaʼa tovetumaqana ʼeguma ilivu diavona kana veqaeyedi ada lutonova ge aqiaqina, ta ʼesi kana iniyauyau. 13  f  Ta ʼeguma simatala nana ilivu diavona guguvesimatalidi, e ʼinega ada fata edi luveifana kana alamani aqiaqiedi, 14  g  mana ʼeguma simatala nana ilivu luveifana naguvesimatalia, ʼinega luveifa nana ge ana fata naoukwaiva, ta ʼesi simatala nana ʼinega kana ʼita aqiaqiea. Baʼe ʼiuna ʼinega Buki Nugwenugweina vonaya,

“Oʼa toʼeno motaiva uʼenovila!
ʼAligega uyaʼitoto,
ta Keliso naguvesimataliu.”
15  h  ʼInega emi ilivu ona ʼitamaki aqiaqiedi, ta taudi ge edi nuaʼeqaʼumo edi ilivu ge ona ʼabibodedi, ta ʼesi taudi tonuaʼeqaʼu aqiaqi ona ʼabibodedi. 16 Ta ʼeguma tuta aqiaqina ona luʼawaiea viaqa aqiaqina weaqina, e ʼinega yani nana ona viaqia, mana baʼitagana tuta luveifana ʼinaya katoatoa. 17 ʼInega gebu ona vekwavakwava, ta ʼesi eda Kaiwabu ena nuanua weaqimi ona alamani aqiaqiea.

18  i  Ta goʼila waiwaina ge ona numa ʼodaʼodaqa, mana benaʼe yani ʼebeveilaqe, ta ʼesi ona awafelemi Niboana Gwalagwalana ʼinaya ta tauna naluveagatunaʼimi be wese naʼabiluvinemi. 19  j  ʼInega ma emiavo ona ʼevosi Buki Same ʼinega be, Buki ʼEvosi ʼinega ta wese ʼevosi vauvaudi tafwalolo weaqina ʼidiega, ta ma emi qaiawa giwalimiega ona ʼevosi eda Kaiwabu ʼinaya. 20  k  Ta tuta qabuna Yaubada Tamada ʼinaya ona lukaiwa yani qabuna weaqidi eda Kaiwabu Ieisu Keliso ana wawega.

Vaqivaqidi adi luvine

21  l  Ta omiʼa vaqivaqimi ona veawahawafelayemi ma moqanemiavo nuanimia, ta baʼe ʼinega emi ʼamayaba ona veʼitayea eda Kaiwabu ʼinaya.

22  m  Omiʼa vivine vaqivaqimi ona awafelemi moqanemiavo ʼidia kavona emi awafela Keliso ʼinaya ʼidewani 23  n  mana ʼoloto tauna moqanena debadi, ʼidewani Keliso tauna ʼekalesia debana, ta ʼekalesia tauna Keliso ʼwafina, ta Keliso tauna ʼekalesia ana Toʼetoyavua. 24 Ta itaʼa toʼekalesiayavo kahawafeleda Keliso ʼinaya, e ʼinega wese ʼedewanina vivine ina awafeledi moqanediavo ʼidia.

25  o  Ta omiʼa vaqivaqimi meʼolotomi moqanemiavo ona veyolubedi, ʼedewana Keliso ena ʼekalesia veyoluba aqiaqiea, ta weaqina awafela ʼaliga ʼinaya. 26  p  Tauna ʼekalesia nana givegwalea be givevunavunaqia babitaiso be wese Yaubada ena vona ʼidiega. 27  q  Baʼe yani nana Keliso viaqia, mana nuanuana ena qabuyavo toʼekalesia nawale naʼiteda ge bwavubwavuda ta ge wese yani luveifana ʼidaya, ta ʼesi vunavunaqida be gwalagwalada, ta wese ge taha ada ʼebeveʼewamo. 28 Ta wese ʼidewana itaʼa meʼolotoda luaqiaqieda be moqanedavo kana veyolubedi ʼedewana tauda ʼwafida kaveyolubea. Mana ʼeguma taha ʼoloto moqanena veveyolubedi, e ʼinega wese taunega veveyolubea. 29 Mana ge taha toga taunega ʼwafina davevoalanea, ta ʼesi tuta qabuna ʼitaʼitamakia ta veveʼainia ana iula weaqina. Ta wese ʼedewana Keliso itaʼa toʼekalesiayavo tuta qabuna ʼitaʼitamakida, 30 mana itaʼa tauna ʼwafina duʼunavo. 31  r  “Baʼe ʼiuna ʼinega ʼoloto tamana be inana nanogedi, ta ʼesi moqanena maega ina luvetuba, ʼinega magilafudi ina veʼwafi ʼaidega.” 32  s  Egu vona baʼe kavona vona sesebai ʼwaiʼwaivina, ta vona nana ana alamani Keliso be wese itaʼa toʼekalesiayavo weaqida yavonavona. 33 ʼInega wese yavona ʼeviviemi, omiʼa ʼoloto moqanemiavo ona veyolubedi ʼidewani taumiega oveveyolubemi, ta omiʼa vivine moqanemiavo ona ʼamayabedi.

Copyright information for `MOX