Ephesians 6

Ina be tama ta wese gogama adi luvine

a  Omiʼa gogama, inamiavo ta tamamiavo ona matayagedi, mana Kaiwabu ena nuanua ʼidewani. Baʼe ilivu nana luaqiaqiemi be ona viaqia. b  Buki Nugwenugweina simana vonaya, “Tamau ta inau una ʼamayabedi.” Baʼe luvine vefaibina Yaubada ena luvineavo teni ʼidiega. Ta luvine nana gamonaya vona fofofola taha ʼenoʼeno ana tomatayaga weaqidi. Ta vona fofofola nana ana noqola baʼe ʼidewani: ʼEguma tamau be inau una ʼamayabedi, “ʼinega me eu qaiawa tuta kuena una toa bwaʼobwaʼoya.”

c  Ta wese omiʼa tama yavonevonemi, emi ilivu ʼinega natumiavo ge ona vediavileviledi. Ta ʼesi edi veʼenaʼi nuaninaya eda Kaiwabu ena luvineavo ta ena nuanuayavo ona veʼitedi.

Kaiwabu ta tofewa kavovo adi luvine

d  Omiʼa tofewa kavovo emi kaiwabuyavo bwaʼobwaʼoya ona ʼamayabedi, ta me emi gwavubiga edi nuanua ona viaqia, kavona Keliso weaqina oda fewafewa. Tuta qabuna ona vetafeʼwa waiwai emi kaiwabuyavo weaqidi. Ge taha tolaʼai ʼeguma ivevekovemi, nage ge ida vevekovemi, ta tua tuta qabuna me emi gwavubiga ona vetafeʼwa ʼidia, mana baʼe Yaubada ena nuanua. Ta wese me emi qaiawa aqiaqi ona fewa ʼidia, kavonaya Keliso weaqina oda fewafewa ta ge tomotau weaqidi. e  Ona nuaveʼavinia nawale eda Kaiwabu ʼinega tomotau ʼaidega ʼaidega, taudi tofewa kavovo ta wese taudi yavuyavuidi adi veʼia ina ʼewea edi fewa aqiaqidi ʼidiega.

f  Ta omiʼa kaiwabuyavo emi tofewa kavovo ona veilivu aqiaqiedi, ta gebu ona awavedidigedi. Ta ge ona nuafania vonigo omiʼa be wese emi tofewayavo qabumi emi Kaiwabu mahalaya toatoa, ta tauna tomotau qabuda luvine ʼaideganega luluvineda.

Yaubada ena kulufa ʼebevedavi weaqina

10 Egwavo, egu veʼita ana ʼebeluʼovoa baʼe: Eda Kaiwabu ena waiwai qiduana ʼinega ona vewaiwai. 11  g  Ta Yaubada ena kulufa ʼebevedavi qabudi ona veaqedi be yaqisa tuta qabuna ami fata ona tovoloʼiʼita Seitani ena uʼavayavo ʼidiega. 12  h  Mana eda vedavi gebu tomotau otaqa maega, ta ʼesi toluvine luveifadi be, tovewaiwai be, yani qabudi bwaʼobwaʼo velovelovaninaya itoatoa maega, ta wese bwaʼobwaʼo be mahala nuaninaya ana niboanayavo luveifadi maega kavevedavi. 13 Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada ena ʼebevedavi qabuna ona veaqedi be yaqisa tuta luveifana ʼinaya Seitani ge ana fata navunuqimi, ta vedavi nana ʼabibodanaya nawale me emi waiwai ona tovoloʼiʼita.

14  i  ʼInega ona ʼivaʼavaʼaimi ta vonahaqiaqi ʼinega ona vegadiʼwana, ta lumalumami ona ʼaubodebodedi ilivu tunutunuqina ʼinega. 15  j  Ta ami ʼaqeyafayafa Vale Aqiaqina daumwalina ona veaqea, be yaqisa me emi ʼivaʼavaʼata ona tovolo Vale nana ana yawala dadana weaqina. 16 Ta wese emi vetumaqana ona veʼetonugwetea tauna emi ʼebevebaba be yaqisa Seitani ena gita soʼusoʼudi nalutuhuyedi ta naʼebaidi ʼinega ge ana fata ina ʼidawemi. 17  k  Ta ʼetoyavua ʼinega debami ona ʼaubwaea, ta wese Niboana Gwalagwalana ena kefata ona ʼewea, e benaʼe Yaubada ena vona. 18  l  Tuta qabuna Niboana Gwalagwalana ena iula ʼinega ona venoqi baʼe yani diavona weaqidi. Ta ge matami nadune, ta ʼesi taumi ma emiavo ona ʼitamakimi. Ta me emi bibitaqo ge ona luaʼu venoqi tovetumaqana qabudi weaqidi. 19  m  Ta wese yaʼa weaqigu ona venoqi, be yaqisa me egu giwalifatu Vale Aqiaqina ana alamani ʼwaiʼwaivina agu fata ena vona ʼifoqeyea. 20  n  Baʼe Vale nana weaqina vanue ʼebeyoqona ʼinaya iaʼuluguyegu. ʼInega ona venoqi Yaubada ʼinaya, be yaqisa ge ena mwaniniva tuta nana Vale nana ena simana ʼifoqeyea, mana baʼe agu veyoveyoa.

Faulo ena lukafoi

21  o  Ta Tikiosi yavevetunea ʼimia, be yaqisa yani qabuna ona alamania yaʼa egu toa weaqina ta wese tolaʼai yaviaviaqia. Tauna ia otaqigu, ta wese eda Kaiwabu ena tofewa gwavubiga ʼavana. 22 Ta egu vetune ʼiuna mana nuanuagu ona alamani aqiaqiea maʼoda atoatoa ʼaiqa, ta wese Tikiosi ena vona iula ʼinega nagivewaiwaiemi.

23 Egwavo, egu nuanua Yaubada Tamada be wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso edi nuadaumwala be veyoluba vetumaqana maega omiʼa toʼekalesia ʼimia. 24 Ta wese nuanuagu Yaubada ena nuakolokolo nawebui omiʼa tomeqabu eda Kaiwabu Ieisu Keliso tuta qabuna oveveyolubea ʼimia, ta veyoluba nana gebu ena awalamo.

Copyright information for `MOX