Galatians 1

Lukaiwa

Leta baʼe yaʼa tovaletuyana Faulo ʼiguyega. Ta yaʼa ge tomotau edi venuaʼivina nage edi luvine ʼinega eda vetovaletuyana. Yaubada Tamada Ieisu Keliso ʼaligega niʼa giveyaʼitotoya, ta taudina edi gabega yavetovaletuyana. Yaʼa ta wese edavo qabudi baʼidia atoatoa ema lukaiwa toʼekalesia qabumi ʼimia otoatoa diʼwe Galetia ʼinaya.

Nuanuagu nuakolokolo be nuadaumwala ona ʼewea Tamada Yaubada ta wese Ieisu Keliso ʼidiega. a  Baʼe Ieisu nana Yaubada Tamada ena nuenuega awafelea ʼaliga ʼinaya sabi ʼetoyavuida bwaʼobwaʼo ena ilivu luveifana qabudi ʼidiega. Baʼe ʼiuna ʼinega awatubo qabuna Yaubada kana neineia tuta vataya ʼidia. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

Vale Aqiaqina ʼaideganamo

Yaʼa yoʼaligu qiduana weaqimi! Mana Yaubada Natuna Keliso ena veyolubega be wese ena nuakolokoloyega venuaʼivinemi, ta omiʼa ge tuta kuena ʼabibodanaya Yaubada onogea ta vale dumadumana oʼawahaqiaqiea. b  Vonahaqiaqi, Vale Aqiaqina ʼaideganamo ʼenoʼeno, ta ge taha wese! Baʼe ʼidewani yavona ʼaiqa ʼimia, mana vaina tomotau iuʼavemi nuanuadi Vale Aqiaqi Otaqina Keliso weaqina ina givedumedumea. Ta ʼeguma taha toga nage yaʼa, nage Yaubada ena tovaleʼewa mahalega vale dumadumana ana lugaihiea ami ʼetoyavua weaqina, ta lugaihi nana ge davelelelea lova Vale nana yasimanea ʼimia, e ʼinega tauna luaqiaqiea nalugu ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya. Lova avonemi, ta baʼitaga wese ena vona ʼeviviemi: ʼEguma taha toga vale dumadumana nasimanea ta ge davelelelea Vale nana lova yasimanea ʼimia maega, e ʼinega tauna nalugu ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya.

10 Oʼitei, egu vona ʼinega ge eda nuanua ʼeguma tomotau ina ʼawahaqiaqiegu. Gebuʼe otaqa! Ta ʼesi egu nuanua qiduana Yaubada naʼawahaqiaqiegu! Mana ʼeguma nuanuagu tomotau ina ʼawahaqiaqiegu ʼinega ge wese ana fata ena vetofewa Keliso weaqina.

Maʼoda ʼinega Faulo vetovaletuyana

11  c  Egwavo, yavona aqiaqiemi, Vale Aqiaqina yalulugaihiea ʼimia ge tomotau edi nuenuega. 12 Ta ʼesi Ieisu Keliso taunega Vale nana veʼitegu, ta ge tomotau ʼidiega.

13  d  Niʼa oalamania lova yaʼa me Diu edi ilivu tuta qabuna yaʼabibodea, ta Yaubada ena tomotauyavo yavevoalanedi ta nuanuagu ena fofola ʼovoidi. 14 Yaʼa egu lagata gamonaya me Diu edi ilivu be wese luvine adi ʼabiboda yahalamani aqiaqiedi ta wese tuta qabuna yaviaqidi, mana nuanuagu qiduana tubudavo edi ilivu ena matayaga aqiaqiedi.

15 Lova tuta nana nawale ge eda viʼoi ta Yaubada ena nuakolokoloyega venuaʼivinegu ta gabegu ena vetofewa weaqina. 16 Ta ena nuenuega Natuna giveʼifoqeyea ʼiguya be yaqisa yaʼa Valena Aqiaqina ena simanea taudi ge me Diu ʼidia. Ta tuta nana ʼinaya ge eda tauya tomotau ʼidia sabi vetalaʼaiedi Vale baʼe weaqina. 17 Ta ge wese eda tauya Ielusalema ʼinaya taudi imaduvetovaletuyana ʼidia, ta ʼesi yatauya vavava diʼwe Aleibia ʼinaya. Ta ʼabibodanaya yaʼevivi ʼabaga Damasiko ʼinaya. 18  e  ʼInega yaʼwala toi ʼabibodanaya yaʼwatovu Ielusalema ʼinaya Fita sabi vayausina ta wese nuanuagu ena alamani aqiaqiea be ʼinega tauna maega ana vetaina Keliso ana wawa ʼinega. Ta omode ʼaubena ana yau 15 maega atoa. 19 Ta wese eda Kaiwabu Ieisu taina Iemesa
1:19Baʼe Iemesa nana Ieisu taina, be inana Meli ta tamana Iosefa.
yalobea, ta ge taha wese tovaletuyana eda ʼitedi.

20 Yaubada matanaya yavona aqiaqiemi egu ʼwayavi ge wese uʼava, ta ʼesi yani qabuna vonahaqiaqi.

21 Egu vayausa iagu Fita ʼinaya ʼabibodanaya yaʼwatovu yatauya diʼwe Silia be wese Silisia ʼidia. 22 Ta tuta nana ʼinaya Keliso ena toʼekalesiayavo diʼwe Iudia gamonaya nawale ge ida alamanigu. 23 Ta yani ʼaideganamo weaqigu inoqolia tomotau edi veqae ʼidiega ivonaya, “Tauna lova vevoalaneda niʼa nuagivila, ta Vale Aqiaqina lova nuanuana nahawatayea tuta baʼe ʼinaya taunega lulugaihiea tomotau ʼidia.” 24 ʼInega toʼekalesiayavo Yaubada iawatuboya yaʼa egu nuagivila weaqina.

Copyright information for `MOX