Galatians 2

Tovaletuyanayavo Faulo ena lugaihi iʼawahaqiaqiea

ʼInega yaʼwala 14 ʼabibodanaya wese yaʼevivi yatauya Ielusalema ʼinaya. Ta tuta nana ʼinaya Banaba maega atutuvila atauya, ta wese Taitusi yaʼebeʼewea ʼinega toima aʼwatovu ʼabaga nana weaqina. Ta egu tauya ʼiuna mana Yaubada taha veʼita ʼinega vematamagilafuyegu ena tauya Ielusalema ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya ʼekalesia ana tovanugweta dimo maega atoavaʼauta. ʼInega egu lugaihi Vale Aqiaqina taudi ge me Diu ʼidia weaqina yagivesimatalia ʼidia. Mana nuanuagu lugaihi nana ina alamania ta ina ʼawahaqiaqiea be yaqisa egu fewa ge ina ʼawa yani kavokavovoyei. Ta iʼawahaqiaqiegu! Agu toʼweabu nana Taitusi tauna Guliki ʼolotona, ta tovanugweta dina ge luvine waiwaina ida neia ʼwafi ana daʼa weaqina.

Ta ʼeguma vaina touʼava ge ida lugulugu ʼekalesia gamonaya, ʼinega ʼwafi ana daʼa ana luvine ge taha toga daveqae ʼeviviei. Ta touʼava diavona ivonaya be taudi Keliso ana toʼabibodayavo. Ta taudi gebu, mana edi uʼavega ilugu ʼekalesia gamonaya sabi lufonufonuyema, nuanuadi ema toa aqiaqina Keliso Ieisu ʼinega ina ʼitea. Ta edi nuanua qiduana vonigo ina yoqonima me Diu edi ilivuyavo ʼidiega. Ta edi luvineavo ʼidiega ge taha ana tufwa ada ʼawahaqiaqiedi ta ʼesi anogedi, mana ge nuanuama nawale ina mai ʼimia, ta Vale Aqiaqina ina givedumedumea weaqimi.

Ta vaʼauta nana ʼinaya ʼekalesia ana tovanugwetayavo egu lugaihi weaqina ge taha wese vona ida ʼinanei, mana egu lugaihi tunutunuqina. Vonahaqiaqi, tovanugweta diavona tomotau matadia adi wawa ʼenaʼenaʼidi, ta tua ge wese eda mwaninivedi, mana tomotau qabuda Yaubada matanaya ʼaidegada. Vonahaqiaqi, tuta nana tovanugweta dina iʼitegu ʼinega niʼa ialamania Yaubada venuaʼivinegu Vale Aqiaqina ana lugaihi taudi ge me Diu ʼidia, ʼidewani wese Fita Yaubada niʼau venuaʼivinea sabi lugaihi me Diu dimo ʼidia. Mana Yaubada ena nuenuega be ena waiwaiega yavetovaletuyana taudi ge me Diu weaqidi, ʼidewana wese Fita vetovaletuyana taudi me Diu weaqidi. ʼInega tuta nana ʼekalesia ana tovanugwetayavo ʼenaʼenaʼidi adi wawa Iemesa be, Fita ta wese Ioni Yaubada ena wilaʼa ʼiguya lugaihi weaqina iʼita lobea, inega Banaba be yaʼa iʼawahaqiaqiema ta taudi maega aveʼaidega Yaubada ena fewa weaqina. ʼInega ahawafela imaʼa ana fewa taudi ge me Diu weaqidi, ta taudi ina fewa me Diu weaqidi. 10 Ta yani ʼaideganamo weaqina ivenoqiema vonigo ge ana nuafanidi taudi lukwalukwadi adi iula weaqina. ʼInega tuta qabuna ʼidia baʼe yani nana weaqina yavevetafeʼwa waiwai.

Faulo Fita talamatea ʼabaga Anitioki ʼinaya

11 Lova ʼabaga qiduana Anitioki ʼinaya yatoatoa, ta ʼabibodanaya wese Fita mai. Ta ena mai ʼunu ʼinaya ena ilivu qabudi aqiaqidi, ta tovetumaqana taudi ge me Diu maega iʼaiʼai vegogona. Ta ʼabibodanaya wese Iemesa enavo vaina me Diu imai ʼabaga nana ʼinaya. Ta Fita mwaniniva me Diu weaqidi, ʼinega ge me Diu ʼidiega vasiʼi, mana niʼa alamania taudi me Diu ge nuanuadi ina veiaiana ge me Diu maega, mana taudi luvine ʼwafi ana daʼa weaqina ge ida ʼabibodei. Ta baʼe vasiʼi nana ʼinega Fita ilivu luveifana viaqia. 13 ʼInega wese vaina me Diu Fita ena ilivu luveifana iʼabibodea, ta ge nuanuadi taudi ge me Diu maega ina ʼai vegogona, ta wese Banaba ilivu nana ʼabibodea mana tauna wese mwaniniva me Diu weaqidi.

14 Ta tuta nana Fita be, Banaba ta wese me Diu qabudi yaʼitedi Keliso Valena Aqiaqina ana vonahaqiaqi ge ida ʼabibodei, ʼinega tomotau qabudi matadia Fita yatalamatea yavoneaya, “Iagu, oʼa Diu ʼolotou waisa? Ta me Diu edi ilivu niʼau unogedi, ta diʼwe taha taha ʼidia taudi ge me Diu edi ilivu uvevetutumedi. Ta tolaʼai weaqina taudi ge me Diu ululukeiedi nuanuau be me Diu edi ilivu ina ʼabibodedi? 15 Vonahaqiaqi, oʼa be yaʼa me Diu natudiavo, ta ge kada viʼoi mali tomotau ʼidiega, kavona taudi ge me Diu, mana Mosese ena luvine ge ida ʼabibodei. 16 Itaʼa me Diu niʼa kavetumaqana Ieisu ʼinaya kahalamani aqiaqiea Yaubada tomotau ge daʼawahaqiaqiedi Mosese ena luvine ʼinega, ta ʼesi eda vetumaqana Ieisu Keliso ʼinaya ʼinega. Mana itaʼa eda vetumaqana niʼa kahaʼuya Ieisu ʼinaya, be ʼinega Yaubada naʼawahaqiaqieda. Ta ge Mosese ena luvine ana ʼabiboda ʼinega, mana ge taha toga ana fata navetunutunuqa Yaubada matanaya luvine ana matayaga ʼinega.

17 “Itaʼa me Diu nuanuada kana veaqiaqi Yaubada matanaya eda vetumaqana Ieisu Keliso ʼinaya ʼinega. Ta tuta nana kamai ʼinaya, e ʼinega nuada ʼeqaʼuya itaʼa toluveifada. ʼInega maʼoda, nage Ieisu kana veʼewea vonigo tauna tauyeda luveifa nana ʼinaya? Gebuʼe otaqa! 18 Yaʼa ʼeguma Mosese ena luvineavo lova yanogedi ta baʼitagana ena vetumaqana ʼeviviedi, e ʼinega yaʼa Yaubada ena nuanua ana toqeu. 19 Lova nuanuagu Mosese ena luvineavo ena kafiʼiʼihidi, ta luvine dina adi ʼabiboda ʼidiega ge wese agu fata eda vetunutunuqa Yaubada matanaya, ta ʼesi kavona ʼaliʼaligigu luvine diavona adi ʼabiboda ʼidiega. Ta Keliso giyavuigu luvine diavona ʼidiega, ta baʼitagana mayawaigu Yaubada maega atoatoa. 20 Vonahaqiaqi, yaʼa Keliso maega itutuveʼewema ʼetoluai ʼinaya, ʼinega ge yawaiguyega eda toatoa, ta ʼesi Keliso yawaina ʼiguya ʼenoʼeno. ʼItaga baʼe yawai nana ʼinega ma ʼwafigu yatoatoa me egu vetumaqana Yaubada Natuna Ieisu Keliso ʼinaya, mana Ieisu ena veyolubega taunega yawaina awafelea ta weaqigu ʼaliga. 21 ʼInegana Yaubada ena veyoluba ge eda nogei. Mana ʼeguma ana fata Mosese ena luvineavo ʼidiega kada vetunutunuqa Yaubada matanaya, ʼinega Keliso ena ʼaliga kavona yani kavokavovo ge ʼiunamo.”

Copyright information for `MOX