Galatians 3

Ieisu ʼinega kana vetunutunuqa Yaubada matanaya

Omiʼa me Galetia, kwavakwavami! Mana lova Ieisu Keliso ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya yaveʼita aqiaqiemi, ʼinega nuami ʼeqaʼuya ta yani qabuna ʼetoyavua weaqina simasimatalina ʼimia. Ta baʼitagana maʼoda? Nage taha toga nuami givekwavea, waisa? ʼInega yani ʼaidegana weaqina nuanuagu ena vetalaʼaiemi. Toʼedega Niboana Gwalagwalana oʼewei? Nage Mosese ena luvineavo ana ʼabiboda ʼinega? Nage Ieisu Valena Aqiaqina ana noqola be ana vetumaqana ʼinega? Maʼoda ʼinega ovekwavakwava? Lova emi tafwalolo oveʼalea Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega, ʼinega tolaʼai weaqina baʼitagana nuanuami ona veaqiaqi Yaubada matanaya taumi emi waiwaiega, a? Yahalamania omiʼa visiqa be vita niʼau olobedi emi vetumaqana Keliso ʼinaya weaqina. Ta ge nuanuagu emi vetumaqana ona nogei, mana yanuaia vita diavona ʼidiega wese veʼia aqiaqina niʼa olobea!

ʼInega wese ena vetalaʼaiemi, nage Yaubada Niboana Gwalagwalana neimi ta wese vaina yani ʼebenuavoqana viaqidi nuanimia Mosese ena luvine ana ʼabiboda ʼinega? Gebuʼe otaqa! Ta ʼesi Yaubada baʼe yani diavona neimi mana omiʼa Ieisu Valena onoqolia ta ovetumaqanea. a  Kana nuaia Ebelamo weaqina, mana Buki Nugweta simanea vonaya, “Ebelamo Yaubada matayagea, ʼinega Yaubada ʼawahaqiaqiea tauna ʼoloto tunutunuqina matanaya.” ʼInega ona alamani aqiaqiea aiqabu Yaubada ivevetumaqanea ta imatamatayagea, e taudi Ebelamo natunavo. Buki Nugwenugweina madusimana ʼifoqeyea vonigo taudi ge me Diu ina vetunutunuqa Yaubada matanaya edi vetumaqana ʼinega. Ta vale aqiaqina baʼe yani nana weaqina lova Yaubada maduvona fofofolayea Ebelamo ʼinaya tuta nana voneaya, “Tomotau qabudi veyoluba ina lobea ʼiuyega.” Ebelamo tovetumaqana taha, ta ena vetumaqana ʼinega veyoluba lobea, e ʼinega tovetumaqana qabudi wese veyoluba nana ina lobea tauna ʼidewani.

10 Ta tomeqabu ivonaya be Mosese ena luvine ina matayagedi ʼinega ina vetunutunuqa Yaubada matanaya, taudina nawale vematasabu qiduana ina lobea, mana Buki Nugwenugweina simanea vonaya, “Tomeqabu luvine qabudi ge ida ʼabibodedi Yaubada ena luvine ʼwayaʼwayavina ana Buki ʼinega nawale navona veʼalatedi.” 11 Vonahaqiaqi, ge taha toga ana fata navetunutunuqa Yaubada matanaya Mosese ena luvine ana ʼabiboda ʼinega, mana Buki Nugwenugweina vonaya, “Tomeqabu niʼau ivetunutunuqa Yaubada matanaya edi vetumaqana ʼinega, e taudina yawai vataya ina lobea.” 12 Luvine ana ʼeda ge wese ana fata be naveiaiana vetumaqana ana ʼeda maega. Luvine ana ʼeda Buki Nugwenugweina ʼinaya simanea vonaya, “ʼEguma nuanuau luvine ana ʼabiboda ʼinega yawai vataya una lobea, e ʼinega luvine qabudi una matayagedi.” 13 Ta ge taha toga ana fata be luvine qabudi naʼabibodedi. ʼInega Yaubada ena luvine ʼinega vona veʼalateda, ʼinega ge wese ada fata be ena ʼEbeluvine kana ʼitei. Ta tuta nana ʼetoluai ʼinaya Ieisu itutuveʼewea ʼinega tauna ilafeda ta wese gubaufeda, ta itaʼa weaqida vona veʼalata nana lobea, mana Buki Nugwenugweina ʼinaya iʼwayavia vonaya, “Tomeqabu itutuveʼewedi ʼetoluai ʼinaya vona veʼalata niʼa ilobea.” 14 Ieisu Keliso ena viaqa baʼe ʼinega taudi ge me Diu veyoluba ilobea ʼidewani Yaubada lova vona fofofolayea veyoluba nana weaqina Ebelamo ʼinaya. ʼInega itaʼa wese eda vetumaqana ʼinega Niboana Gwalagwalana kana ʼewea Yaubada ena vona fofofola ʼinega.

Luvine ta wese vona fofofola weaqina

15 Egwavo, ʼebevetalatutula taha eda ilivu ʼinega ena neimi, e baʼe ʼidewani: ʼEguma ʼoloto magilafudi edi nuanua naveʼaidega ta ina vona fofofola taha yani weaqina ta adi wawa ina ʼwayavidi tomotau matadia fefwai ʼinaya, e ʼinega ge taha toga ana fata vona ʼaidegana goyosikwana naʼewa yavulei leta nana ʼinega, nage mali yani ʼinega naluvetubei. Wese Yaubada ʼidewana, mana tauna gebu ana fata ena vona fofofola ʼinega taha yani naqeuni. 16 Wese ʼidewani Yaubada vona fofofola Ebelamo ta natuna ʼidia. Ta Yaubada vona fofofola nana ʼinaya ge davona, “Ebelamo natunavo ʼidia”, ta ʼesi natuna ana ʼaidega weaqina vonavona, e taunana Keliso. 17 Egu vona ana alamani baʼe ʼidewani: Yaubada ena vona fofofola maduaʼuya Ebelamo ʼinaya, ʼinega yaʼwala 430 ʼabibodanaya Mosese ena luvine ʼifoqe. Ta luvine nana ge ana fata Yaubada ena vona fofofola naʼweuni nage nagivedumedumei. 18  b  Yaubada ena veyoluba ge daneida luvine ana ʼabiboda ʼinega, ta ʼesi ada veyolubayavo neineida mana lova ena vona fofofola ʼidewani. ʼInega wese Ebelamo ʼidewani veyoluba qiduana ʼewea Yaubada ena vona fofofola ʼinega.

Luvine ena mai ʼiuna weaqina

19 ʼInega tolaʼai weaqina luvine ʼifoqe? Ana alamani baʼe: Luvine nana Yaubada veʼifoqeyea ʼidaya nuanuana naveʼiteda eda luveifanayavo weaqidi. Ta tomotau ivefewea ana laba Ebelamo ʼaqegigina ʼifoqe, lova ena vona fofofola ʼidewani. Ta luvine nana Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼidiega Mosese ʼewea, ta ʼinega Mosese veʼineiea tomotau ʼidia. 20 Ta Yaubada ena vona fofofola ana nei dumadumana, mana Yaubada ena vona fofofola ge taha toga daneia be ʼinega Ebelamo daʼewei, ta ʼesi Yaubada taunega Ebelamo neia.

21  c  Ge kana vonaya be Mosese ena luvine Yaubada ena vona fofofola davevoalanei. Gebuʼe otaqa! Mana ʼeguma tomotau luvine taha ʼinega adi fata yawai vataya ida lobea, e ʼinega tomotau qabudi wese adi fata ida vetunutunuqa Yaubada matanaya luvine nana ana ʼabiboda ʼinega. 22 Ta ʼesi Buki Nugwenugweina simana ʼifoqeyea vonigo tomotau qabuda eda ilivu luveifana kafiʼiʼihida. ʼInega Ieisu Keliso ana tovetumaqana dimo Yaubada ena vona fofofola nagiveʼifoqeyea ʼidia ta ina lobea.

23  d  Lova tuta nana vetumaqana nawale ge kada alamania ʼinega Mosese ena luvine yoqonida, ʼinega toa vitadi kalobedi ana laba Yaubada vetumaqana nana veʼifoqeyea ʼidaya. 24 ʼInega luvine nana kavona ada toʼitamaki be wese eda toveʼita ʼidewana sabi vanugweteda Ieisu Keliso ʼinaya ana laba namai bwaʼobwaʼoya. Niʼa maia ta kavetumaqanea, ʼinega niʼa kavetunutunuqa Yaubada matanaya. 25 ʼInega baʼitagana vetumaqana ana tuta niʼa ʼifoqe, ta luvine ana ʼitamaki niʼa ʼidega awala.

Eda vetumaqana ʼinega Yaubada ʼawanatuneda

26 Omiʼa Keliso Ieisu ovetumaqanea, ta emi vetumaqana ʼinega Yaubada niʼau ʼawanatunemi. 27 Ta tomeqabu babitaiso iʼewea Ieisu Keliso ana wawega niʼa iveʼaidega maega, ta kavona be Keliso yawaina ida veaqei. 28 E baʼe ʼinega ge taha vetoatoasiʼi nuanidaya daʼenoʼeno. ʼInega me Diu ta taudi ge me Diu qabu ʼaidegana, ta tofewa kavovo be tomotau qiduqiduadi ʼaidegadi, ta wese ʼoloto be vivine ʼaidegada, mana qabuda Ieisu Keliso ʼinega kaveʼaidega. 29  e  ʼEguma omiʼa Ieisu Keliso maega otoatoa, ʼinega omiʼa wese Ebelamo tubunavo ʼidewana, ta Yaubada ena vona fofofola Ebelamo ʼinaya ona ʼewea.

Copyright information for `MOX