Galatians 4

Egu vona diavona adi alamani baʼe ʼidewani: ʼEguma taha toga ena tuta gwama ʼinaya tamana tuta nahaʼuya totuta ʼinaya ena ʼebeluvine nahaʼukamanei natuna ʼinaya, ta ge tuta kuena ʼabibodanaya tamana yawaina nagumwala, e ʼinega gwama nana ge ana fata ʼebeluvine nana naʼitamakia, mana nawale ana tuta ge dalobei. E ʼinega tauna nabaʼebaʼe ta natoatoa kavona tofewa kavovo ʼidewana, ta ana toʼitamakiavo namatayagedi ana laba lova tamana tuta nana aʼuya naʼifoqe, e ʼinega ʼebeluvine nana taunega naluvinedi, mana niʼa veago. a  Lova tuta nana Keliso nawale ge damai bwaʼobwaʼoya, ʼinega itaʼa wese eda toa kavona gwama nana ʼidewani, ta tubudavo edi ilivu be wese edi ʼebeiwaʼodu ʼidia kavetofewa. b  Ta wese Yaubada lova ena nuenuega taha tuta aʼuya Natu Otaqina navetunei bwaʼobwaʼo ʼinaya. Ta baʼe tuta nana ʼinaya Natuna vetunei mai viʼoi taha vavine ʼinega, ta vetomotau be luvine qabudi vetofewa ʼidia. E vetunei mai ʼidaya sabi gubaufada, mana luvine qabudi iyoqonida. Baʼe yani nana viaqia, mana nuanuana qiduana naʼawanatuneda.

c  Vonahaqiaqi, omiʼa Yaubada natunavo. Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada Natuna Niboanina vetunei giwalimia, ʼinega baʼitaga ami fata Yaubada ona ʼawa-Tamanea ona voneaya, “Tamagu ye, Tamagu!” ʼInega baʼitagana omiʼa ge wese tubudavo edi luvine ʼidia ona vetofewa, mana omiʼa Yaubada natunavo. ʼInega wese tolaʼai ʼinaya ʼenoʼeno nawale naneimi ena vona fofofola ʼidewani.

Faulo nuanua qiduana me Galetia weaqidi

Omiʼa ge me Diu lova Yaubada ge oda alamania, ta ovetofewa emi yaubada kavokavovo ʼidia, ta taudi ge ʼidewani Yaubada otaqa. Ta baʼitaga Yaubada aqiaqi niʼau oalamania — nage kana vona Yaubada alahalamanimi — ʼinega tolaʼai weaqina nuanuami ona ʼevivi niboana kavokavovo dawalilidi ʼidia, ta ina luvinemi? 10  d  ʼInega oʼoduʼodu vaina ʼaubena ʼidia be, vaina waiʼena ʼidia be, vaina yaʼwala ʼidia ta wese mali tuta be mali tuta ʼidia. 11 ʼInega yanuavita weaqimi, ta yanuaia nage egu fewa qiduana omiʼa weaqimi ʼinega ge taha ana aqiaqi naʼifoqe.

12 Egwavo, nuanuagu qiduana omiʼa ona toa ʼidewani yaʼa yatoatoa. Lova yaʼa omiʼa ʼidewani luvine taha ana toʼabiboda, ta baʼe ʼitaga yaʼa yavuyavuigu luvine nugwenugweidi ʼidiega, ʼinega yavenoqiemi egu ilivu ona ʼabibodei.

Lova egu lugaihi nugweta ʼimia ge oda veilivu veifegu.
13 Ta ona nuaia, lova yamaduwai ʼimia, ta wai nana ana ʼiu mana yavevihiqa, ta tua vihiqa nana ʼinega Ieisu Valena Aqiaqina yawiea ta yalugaihiea ʼimia. 14 Vonahaqiaqi, vihiqa qiduana ʼewegu, ta ge oda veilivu veifegu ta wese ge oda nogegu. Ta ʼesi me emi qaiawa oʼitamaki aqiaqiegu ta oʼebeʼewegu kavona yaʼa Yaubada ena tovaleʼewa taha ʼidewani, ta wese kavona Ieisu Keliso tau otaqina damai. 15 Vonahaqiaqi, oʼawaianegu ta qaiawa qiduana kalobea tutadiavo ʼidia. Omiʼa veyolubega yani qabuna oviaqia ʼiguya, ta yahalamania omiʼa ami fata wese matami oda ʼegiounidi ta oda neigu matagu adi ilafa weaqidi. Ta baʼitaga maʼinaya qaiawa nana oaʼuya? 16 Ana ʼita ovevoalanegu egu vonahaqiaqi ʼimia weaqina, waisa?

17 Ta toveʼita taudi tovemeahaqila ivetafeʼwa waiwai weaqimi nuanuadi ona vaukamana edi veʼita ʼinaya. Ta baʼe yani nana ge aqiaqina weaqimi, mana nuanuadi taudimo ona ʼabiboda aqiaqiedi, ta ge nuanuadi yaʼa egu veʼita ona ʼabibodei. 18 Lova yaʼa omiʼa maega katoatoa ta oawafelemi egu veʼita aqiaqina ʼinaya, waisa? Ta yaʼa egu nuanua qiduana omiʼa veʼita nana wese ona ʼabiboda aqiaqiea ʼeguma yaʼa yatoa luluvai ʼimiega. 19 Natugwavo, giwaligu visivisiqa tuta qabuna weaqimi emi vaukamana weaqina. Vonahaqiaqi, visiqa nana kavona taha vavine ma gamona ena tuta lobea be nauweta. Lova tuta nana yamaduwai ʼimia ta onuagivila ilivu nugwenugweina ʼidiega ta omai Ieisu ʼinaya, e ʼinega agu lutonova wese ʼidewana, mana kavona yavenatunemi yani aqiaqina ʼinaya. Ta venatuna nana ʼabibodanaya kavona qaiawa qiduana yalutonovia, ʼidewani wese ina taha taha adi lutonova edi venatuna ʼabibodanaya. Ta baʼitagana oʼevivi ilivu nugwenugweina ʼidia, ʼinega wese yuvaqa waiwaina ʼiguya yalulutonovia weaqimi ana laba Keliso yawaina navuaqa aqiaqi ʼimia, e ʼinega nuagu naveaqiaqi ʼevivi. 20 Nuanuagu qiduana ʼeguma yaʼa omiʼa maega baʼitaga kada toatoa, be ʼinega oda nuagivila, mana ge nuanuagu wese ena lugwaeyemi. Ta baʼitagana ge eda alamania maʼoda ena viaqa ʼaiqa ʼimia, mana yatoa luluvai ʼimiega.

Faulo ena vona sesebai vivine magilafudi Ega be Sela weaqidi

21 Vaina tomotau ʼimiega nawale nuanuami Mosese ena luvineavo ona ʼabibodedi, mana onuaia vonigo ona vetunutunuqa ʼidiega. Ana ʼita luvine dina adi alamani ge oda alamania, waisa? 22  e  Ta Buki Nugwenugweina simana vonigo Ebelamo ma natunavo meʼomeʼolotodi magilafudi itoatoa. Taha viʼoi ena tofewa kavovo adi wawa Ega ʼidiega, ta wese taha viʼoi vavine yavuyavuidi moqane aqiaqina adi wawa Sela ʼidiega. 23  f  Ta Ebelamo natuna ena tofewa Ega ʼidiega ena viʼoi kavona tomotau qabuda eda viʼoi ʼidewana. Ta natuna ana wawa Aisake viʼoi vavine yavuyavuidi Ebelamo moqane otaqina adi wawa Sela ʼidiega. Ta baʼe viʼoi nana Yaubada ena vona fofofola vuaqina ʼinega. 24 Baʼe yani diavona kavona vona sesebai. Vivine magilafudina iveʼebeʼita Yaubada ena vona fofofola magilafudi weaqidi, ta ana alamani baʼe: Ega vavine yoqoyoqonidi, taudi kavona bwanaga Sainai edi diʼwe Aleibia ʼinaya, mana bwanaga nana ʼinaya lova me Diu Mosese ena luvine iʼewea, ta luvine nana ana ʼabiboda ʼinega taudiega iyoqonidi. 25 Ta baʼitagana me Ielusalema taudi wese kavona bwanaga nana, mana Ielusalema ana totoayavo taudi wese Mosese ena luvine iʼabiʼabibodea, ʼinega taudi wese yoqoyoqonidi kavona Ega. 26  g  Ta Sela vavine yavuyavuidi kavona Ielusalema mahalaya, mana mahala ana Ielusalema ʼabaga yavuyavuina, ta Sela taudi inada. 27  h  Ta yani baʼe weaqina Buki Nugwenugweina simana vonaya,

“Oʼa vavine gagaliu,
una qaiawa qiduana,
ta bonau qiduanega una kolua.
Oʼa venatuna ana visiqa ge taha
ana tufwa uda lutonovia.
Ta nawale natumwavo
ina veʼeala otaqa,
ta ʼabiboda vivine qabudi natudiavo.”
28  i  ʼInega egwavo, omiʼa wese vona fofofola ana gogamayavo ʼidewana Aisake, mana inana gagalina, ta ʼabibodanaya Yaubada ena vona fofofola ʼinega Aisake ivenatunea. 29  j  Ta vavine yoqoyoqonidi natudi Isimeli taina Aisake vevoalanea. Baʼe wese taha ʼebeʼita weaqida, mana Isimeli ena viʼoi kavona tomotau qabuda eda viʼoi ʼidewani. Ta Isimeli taina vevoalanea, mana tauna Yaubada ena vona fofofola ʼinega viʼoi. Vonahaqiaqi, baʼitagana wese ʼidewani, mana itaʼa kaviʼoi Niboana Gwalagwalana ʼinega, ta eda vetumaqana ʼinega niʼa kavetunutunuqa Yaubada matanaya, ʼinega luvine nugwenugweina vetunutunuqa Yaubada matanaya weaqina ana toʼabibodayavo ivevoalaneda. 30 Ta Buki Nugwenugweina gamonaya simana vonaya, “Tofewa mevavinedi ma natudi ona ʼwavinidi ina ʼifoqe! Ta vavine yavuyavuidi natudi yani qabuna naʼewea tamana ʼinega, mana ge wese ana fata magilafudi ʼebeluvine nana ina ʼabiluvineyei.” 31 ʼInega egwavo, itaʼa ge Isimeli ʼidewana, mana tauna tofewa yoqoyoqonidi natudi. Ta ʼesi itaʼa kavona Aisake, mana itaʼa vavine yavuyavuidi natudiavo, ta Yaubada niʼa ʼawahaqiaqieda eda vetumaqana ʼinega.

Copyright information for `MOX