d1:5Same 2:7; Via 13:33; 2Sam 7:14; 1Yani 17:13
e1:6Luve 32:43; Lom 8:29
f1:7Same 104:4
g1:8-9Same 45:6-7
h1:10-12Same 102:25-27
i1:13Same 110:1
j1:14Same 34:7; 91:11

Hebrews 1

Ieisu Keliso tauna Yaubada Natuna

Tuta lova ʼinaya Yaubada ʼeda taha taha ʼidiega ta wese yani qabudi ʼidiega ena vona tubudavo neidi ena tovesimasimanayavo ʼidiega. a  Ta baʼitaga tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya Natuna ʼinega simasimana ʼidaya. Lova baʼe Natuna nana ʼinega yani qabudi mahalaya be wese bwaʼobwaʼoya ʼivaʼavaʼaidi, ʼinega venuaʼivinea be ena kuyavata qabudi naʼewedi. b  Ta toyani Yaubada ʼinaya iʼenoʼeno baʼitagana wese kana ʼitea Natuna ʼinaya, mana yani qabuna aʼukamanedi ʼinaya ʼidewani ena ilivu be, ena aqiaqina be wese ena kaikaiwabu simasimatalina. Tauna wese ena vona waiwaina ʼinega kuyavata qabudi nawale ʼitaʼitamakidi ta kafikafidi. Tauna eda luveifanayavo ʼewa yavuledi ena ʼaliga ʼinega, ta ʼabibodanaya Tamana Toatoa Vanena ʼataqinaya toabui diʼwe gwalagwalana ʼinaya. c  Ta baʼe yani diavona ʼinega tauna Yaubada ena tovaleʼewayavo veqidua vaʼinedi, ta wese ʼidewana wawa nana Yaubada neia tovaleʼewayavo adi wawa veqidua vaʼinedi.

d  Baʼe ʼiuna ʼinega Yaubada ena tovaleʼewayavo qabudi ʼidiega ge taha toga ʼinaya davonei,

“Oʼa Natugu,
baʼitaga yavetama ʼiuya.”
Ta wese Yaubada ge taha toga ʼidiega davonei,

“Yaʼa tauna tamana,
ta tauna yaʼa natugu.”
e  Ta tuta nana Yaubada ena ʼunutau vetunei mai bwaʼobwaʼoya ʼinega vonaya,

“Yaubada ena tovaleʼewayavo qabudi
luaqiaqiedi be ina iwaʼodu
Natuna ʼinaya.”
f  Ta Yaubada ena tovaleʼewayavo weaqidi vonaya,

“Taudi egu tovaleʼewayavo
yaviaqidi kavonaya nuba,
ta egu tofewayavo
kavonaya ʼaiwe saesaelina.”
g  Ta Natuna weaqina vonaya,

“Oʼa Yaubada eu luvine
naʼeno vataya.
Ta eu tomotauyavo una luvinedi
luvine ʼaideganega ta tunutunuqinega.
Oʼa ilivu be ʼeda tunutunuqidi

uʼawahaqiaqiedi,
ta luvine qabudi adi qeu
unoga aqiaqiea.
ʼInega yaʼa Yaubada
eu Yaubada yavenuaʼivineu
ta dedeʼwa ʼebeqaiawa
ana gihiwaqa
ʼinega yagiveqaiaweu qiduana,
ta ʼabiboda emwavo.”
10  h  Ta wese vonaya,

“Kaiwabu,
oʼa tuta ana ʼebeveʼale ʼinaya
bwaʼobwaʼo uʼivaʼavaʼaia
ta wese tauʼu nimauyega mahala uviaqia.
11 Baʼe ʼivaʼavaʼata diavona ina awala,
ta oʼa una toa vataya.
Ta wese ina veyani kavokavovo
ʼidewani kaleko ʼituʼituwaidi.
12 Ta oʼa mahala be bwaʼobwaʼo
una nunumidi kavonaya
ʼafwala kuena ʼidewani,
ta ina ʼwaya ʼidewani
kaleko ʼituʼituwaidi.
Ta oʼa ge taha tuta uda vedumaduma,
ta wese yawaiu ge ena ʼebeluʼovoamo.”
13  i  Ge taha tuta Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼidia davonaya,

“Utoabui ʼataqiguya ana laba
au aviayavo ena miedi
ena aʼuwebuiedi ʼaqeu ʼayanaya
ta una luvinedi.”
14  j  Mana tovaleʼewa diavona taudi niboniboana ta toiula, ta Yaubada vevetunedi tomotau ʼidia sabi iuladi ʼetoyavua ana ʼewa weaqina.

Copyright information for `MOX