b10:5-7Same 40:6-8
d10:11ʼIfo 29:38
e10:13Same 110:1
f10:16Iel 31:33; Ibe 8:10
g10:17Iel 31:34
j10:22Luvi 8:30; Isi 36:25; Efe 5:26
m10:27Ais 26:11
n10:28Luve 17:6; 19:15
p10:30Luve 32:35-36; Same 135:14
r10:37-38Aba 2:3-4

Hebrews 10

Yubai sulalidi ge ana fata tomotau edi luveifana naʼewa yavuledi

Lova luvine ʼituʼituwaina adi viaqayavo kavona Ieisu ena viaqa ʼayeʼayewanamo, ta ʼesi baʼitaga Ieisu ena viaqa ʼinega yani aqiaqi otaqina niʼa ʼifoqe ʼidaya. Mana luvine nana ge ana fata tomotau edi luveifana naʼewa yavulei. Tuta qabuna yubai ivevegubayedi yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼidia, ta totafwalolo diavona Yaubada diʼwenaya imai ge ana fata be ida vevunavunaqa veguba diavona ʼidiega.

Mana ʼeguma totafwalolo diavona veguba diavona ʼidiega ana fata be ida vevunavunaqa aqiaqi, e ʼinega luaqiaqiedi be viaqa diavona ida luaʼuya, mana ge taha wese ʼwamomo ida lutonovia edi luveifana weaqina Yaubada matanaya. Ta gebu, ge ana fata be ida vevunavunaqa! Ta ʼesi veguba diavona yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼidiega nuadi iluluqaʼuya edi luveifana weaqina, a  mana yubai goti be bulumakau ʼalabwatadi sulalidi ge ana fata be tomotau edi luveifana naʼewa yavulei.

b  E omoʼe ʼinega tuta nana Keliso mai bwaʼobwaʼoya ʼinega Tamana ʼinaya vonaya,

“Veguba yubai ʼidiega
be wese nei kavovo ge nuanuau,
ta ʼesi yaʼa ʼwafigu niʼa uʼivaʼavaʼaia
yahawafelea eu nuanua weaqina,
mana ge uda qaiawa yubai gabugabudi
adi veguba tomotau edi luveifana
adi ʼewa yavula weaqina.
Ta ge wese uda qaiawa nei kavovo
tomotau edi luveifana
ana ʼewa yavula weaqina.
ʼInega yavonaya,
‘Yaubada yaʼa baʼe.
Niʼa yamai eu nuanua
sabi viaqina ʼidewani
lova eu Buki Same ena simana.’”
Ta Buki Nugwenugweina ʼinaya Keliso maduvonaya, “Ge nuau veguba be nei kavovo qabudi, nage yubai gabugabudi nage wese vaina yani ivevegubayedi luveifana weaqidi.” (Vonahaqiaqi, Mosese ena luvine ʼinega guba qabudi weaqina simanayedi, ta tua viaqa diavona weaqidi nawale ge uda qaiawa.) ʼInega wese vonaya, “Yaʼa baʼe, niʼa yahawafelegu ʼiuya be eu nuanua ena viaqia.” E baʼe ʼinega Yaubada luvine ʼituʼituwaina veguba weaqina ʼewa yavulea, ta ʼesi luvine vauvauna aʼuʼifoqeyea. 10  c  Ieisu Keliso Yaubada ena nuanua qabuna viaqia. ʼInega tomotau qabuda niʼa kavevunavunaqa Yaubada matanaya tuta nana Ieisu Keliso weaqida taunega ʼwafina vegubayea tuta ʼaideganamo, ta ge wese naguba ʼevivi tuta maimai ʼinaya.

11  d  Luvine ʼituʼituwaina ana tutaya toveguba tuta qabuna itovotovolo ʼebeveguba diʼwenaya ta iveveguba. Ta guba diavona ge adi fata tomotau edi luveifana ina ʼewa yavuledi. 12 Ta eda Toveguba Qiduana tuta ʼaideganamo taunega vegubayea Yaubada ʼinaya eda luveifana weaqina. Ta ʼabibodanaya Tamana ana ʼataqia toabui. 13  e  E omoʼe ʼinaya Ieisu baʼebaʼe ana laba ana aviayavo Yaubada nahaʼuwebuiedi ʼaqeyafayafanaya. 14 Mana veguba baʼe ʼaidega nana ʼinega Yaubada tomotau givevunavunaqa vatayedi, e ʼinega taudi ena tomotauyavo gwalagwaladi.

15 Ta wese Niboana Gwalagwalana baʼe yani diavona weaqina madusimana ʼifoqeyea vonaya,

“Kaiwabu Yaubada vonaya,
16  f  ‘Taha tuta ʼinaya luvine vauvaudi
ena viaqia egu tomotauyavo maega,
ta luvine diavona giwalidia ena aʼudi,
ta wese nuadia ena ʼwayavidi.’
17  g  Ta wese vonaya,

‘Tomotau edi luveifanayavo
be wese edi viaqa ge aqiaqidi
ena nuafanidi.’”
18 Vonahaqiaqi, ʼeguma Yaubada eda luveifana qabuna niʼa nuataqodi ʼinega ge daluaqiaqieda be mali ʼeda be mali ʼeda kana salidi eda luveifana ana guba weaqina, mana ge taha wese ʼeda daʼenoʼeno.

19  h  Egwavo ye, ʼinega me eda giwalifatu ada fata kana lugu Vanue Tafwalolo ana Sifaufa Gwalagwala Otaqina ʼinaya Ieisu sulalina ʼinega. 20  i  E baʼe ʼinega tomotau ada fata ʼeda vauvauna ta mayawaina ʼinega kana lugu Yaubada ʼinaya, mana ena ʼaliga ʼinega Sifaufa Gwalagwala Otaqina kalekoyega ibaginia siwaʼea weaqida.

21 Vonahaqiaqi, Ieisu eda Toveguba Qiduana Yaubada ena tomotauyavo ʼitaʼitamakidi ta ʼabiʼabiluvinedi, 22  j  ʼinega ge me eda venuana magilafu Yaubada kana valiei, ta ʼesi kana valia me eda vetumaqana waiwaina ʼinaya, mana eda ʼwamomo ilivu luveifadi weaqina Ieisu sulalinega luitaitalidi ʼinega niʼa kavevunavunaqa, ta wese goʼila aqiaqina ana uweta ʼinega ʼwafida niʼa vevauvau.

23 ʼInega luaqiaqieda be eda luʼita vane Ieisu weaqina kana kafiʼiʼihia, ta ge wese kana nidonidoa, mana Yaubada ena vona fofofola ʼidaya nawale naʼifoqe aqiaqi. 24 Ta ʼesi luvibwaineda be kana nuanua aqiaqi maʼoda ʼinega taudega kana vona iuleda, ta vona nana ʼinega veyoluba ta wese viaqa aqiaqidi kana viaqidi edavo maega. 25  k  ʼInega tafwalolo ana vaʼauta ge kana lugwavuʼaiei ʼidewani vaidi tomotau ilulugwavuʼaiea. Ta ʼesi taudega kana vona iula aqiaqieda, mana Ieisu ena tuta ʼevivi mai bwaʼobwaʼoya niʼa vadiʼwediʼweda.

26  l  Ta ʼeguma itaʼa Ieisu Valena niʼa kaʼewea ta wese kahalamani aqiaqiea ta tua nawale taudega eda nuanua ʼinega ilivu luveifana kaviaviaqidi, e ʼinega ge taha wese veguba daʼenoʼeno be ana fata eda luveifana naʼewa yavulei. 27  m  Ta ʼesi me eda mwaniniva kana baʼebaʼe ana laba vetalaʼai qiduana ana ʼaubena naʼifoqe, ʼinega aiqabu Yaubada ivevoalanea ʼaiwe ʼalaʼalata naʼalaveawalidi. 28  n  Mosese ena luvine nugwenugweina baʼe ʼidewana simana ʼaiqa: ʼEguma taha toga luveifana viaqia, ta tomotau magilafudi nage toidi matadia yani nana viaqia, e ʼinega ge wese nuakolokolo dalobei, ta ʼesi iluveʼaligia. 29  o  ʼInega kana nuaia tolaʼai nawale naʼifoqe taha tomotau ʼinaya ʼeguma tauna Yaubada Natuna naveyani kavokavovoyea? Ta wese kana nuaia tolaʼai nawale naʼifoqe taha tomotau ʼinaya ʼeguma Yaubada ena luvine vauvauna sulalina naveyani kavokavovoyea, mana sulali nana ʼinega vevunavunaqa Yaubada matanaya. Ta wese kana nuaia tolaʼai nawale naʼifoqe taha toga ʼinaya ʼeguma tomotau nana Niboana Gwalagwalana ʼinega nuakolokolo lobelobea ta naʼawaluveifea? Vonahaqiaqi, tomotau nana luaqiaqiea be luvematasabu qidua vaʼinena nalobea Yaubada ʼinega.

30  p  Mana Yaubada ena vona niʼa kahalamania vonaya, “Yaʼa tomotau edi luveifana ena veʼiedi, ta wese ena ʼewa luai.” Ta wese vonaya, “Yaʼa Kaiwabu egu tomotauyavo ena aʼuvidividinidi.” 31 Vonahaqiaqi, yani ʼebemwaniniva qiduana ʼeguma Yaubada mayawaina nimanega luvematasabu kana lobea.

32 Egwavo, ona nuaia lova tuta nana simatala ʼifoqe ʼimia Ieisu valenega, ʼinega wese vaina vita olutonovidi. Ta vita diavona ʼidiega ge oda beʼu, ta ʼesi otovoloʼiʼita. 33 Vaina tuta tomotau matadia iʼawaluveifemi ta wese iveilivu veifemi. Ta wese vaina tuta emiavo oiuledi tuta nana vita ilobea omiʼa ʼidewani. 34  q  Ta emiavo edi vetumaqana weaqina iaʼuluguyedi vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ta omiʼa onuakolokoloyedi ta ovayausidi. Ta wese tovanawala emi kulufayavo iʼekilidi. Ta ge oda nuavita, ta ʼesi me emi qaiawa otoatoa, mana oalamani aqiaqiea yani ʼenoʼeno vatayadi ta aqiaqi otaqidi weaqimi mahalaya iʼenoʼeno.

35 Omiʼa Ieisu ovetumaqana aqiaqiea, ʼinega vetumaqana nana ge ona felei, ta ʼesi ona kafiʼiʼihia, ʼinega veʼia aqiaqi otaqina Yaubada ʼinega ona lobea. 36 Omiʼa luaqiaqiemi be me emi bibitaqo ona toatoa be yaqisa ami fata Yaubada ena nuanua ona viaviaqidi, e ʼinega tolaʼai vona fofofolayea ʼimia ona ʼewedi. 37  r  Mana tuta ge kuena ʼinaya,

“Tomai nana naʼifoqe,
ta ge naʼiveʼoveʼo.
38 Aiqabu niʼa ivetunutunuqa mataguya
e taudi edi vetumaqanega mayawaidi
ina toatoa.
Ta aiqabu vita taha taha weaqidi
imwaniniva be inogegu,
e baʼe taudina weaqidi
ge wese ena qaiawa.”
39 Ta itaʼa ge ʼidewani tomotau Yaubada ivegwavuʼaiea, mana taudi nawale ina luveʼwaiva. Ta ʼesi itaʼa me eda vetumaqana katoatoa be ʼinega ʼetoyavua kana ʼewea.

Copyright information for `MOX