Hebrews 13

Ilivu aqiaqina weaqina

Tuta qabuna taumiega ma emiavo ona veveyolubemi, mana omiʼa Keliso ena qabuyavo. a  Ta ge ona venuafanidi wagawagayavo. Taudi wese ona ʼebeʼewedi emi vanuea, mana baʼe ilivu nana ʼinega tonivanue vaidi Yaubada ena tovaleʼewayavo ihiuledi, ta ge ida alamania vonigo wagawaga diavona taudi Yaubada ʼinega iʼifoqe. Ta wese emiavo yoqoyoqonidi vanue ʼebeyoqona gamonaya itoatoa ona nuaidi kavonaya omiʼa taudi maega oda toatoa. Ta wese emiavo tomotau iveilivu veifedi ona nuaidi kavonaya omiʼa wese ʼidewani ida veilivu veifemi.

b  Vaqi ana luvine qabumi ona ʼamayabea. ʼInega omiʼa vaqivaqimi ge ona velamoʼeno kavokavovo, mana nawale taudi tovelamoʼeno kavokavovo be toluabuyavo Yaubada naluvematasabudi.

c  Mane ge nuami naʼewei, ta ʼesi tolaʼai niʼau olobedi ona qaiawa weaqidi, mana Yaubada niʼau vonaya,

“Ge taha tuta ena venuafanimi
ta ge wese ena nogenogemi.”
d  ʼInegana me eda giwalifatu aqiaqi kana vonaya,

“Kaiwabu tauna agu toiula!
Ge taha yani weaqina ena mwaniniva.
Ta tomotau ge taha tolaʼai adi fata
ina viaqi ʼiguya.”
e  Ami tovanugwetayavo ona nuaveʼavinidi, mana taudi lova Yaubada ena vona imaduveʼitayea ʼimia. ʼInega edi ilivu aqiaqina vuaqina weaqina ona nuanua, ta ilivu diavona ona vetutumedi. Ieisu Keliso ge taha tuta davedumaduma. Tauna lova be baʼitagana ta wese tuta vataya ʼinaya ʼaidegana. f  ʼInega ge wese mali veʼita be mali veʼita nuami ina sinaqonaqoyei. Ta ʼesi tuta qabuna niboanimi ina vewaiwai Yaubada ena nuakolokolo ʼinega, ta ge ʼabwaga ana luvineavo ʼidiega, mana baʼe luvine diavona ge taha adi aqiaqimo niboanimi ʼidia.

10 Itaʼa me eda ʼebeveguba, ta ʼebeveguba nana ʼinega Vanue Gwalagwalana bwaʼobwaʼoya ana tovegubayavo ge daluaqiaqiedi be ina ʼai. 11  g  Me Diu edi ilivu ʼinega toveguba edi tovanugweta yubai sulalinamo luguyea Sifaufa Gwalagwala Otaqina gamonaya be tomotau edi luveifana weaqidi veguba. Ta yubai nana gabu yavulea ʼabaga gwalagwalana ana ʼali gwavunaya. 12  h  Ta wese Ieisu ʼidewana, mana tauna ʼaliga visiqina vebaea Ielusalema ana ʼali gwavunaya, ta baʼe ʼinega itaʼa tomotau givegwaleda sulalinega. 13  i  ʼInega itaʼa wese luaqiaqieda be toa aqiaqina ana ʼabaga kana nogei ta kana tauya Ieisu ʼinaya ʼali gwavuya be ena ʼaliga ʼetoluai ʼinaya iniyauyauna kana vebaea tauna ʼidewana. 14  j  Mana bwaʼobwaʼo baʼe gebu eda ʼabaga aqiaqi, ʼinega itaʼa kavonaya wagawaga. Ta ʼesi kaluluʼita vane eda ʼabaga toatoa vatayana mahalaya weaqina, tauna nawale naʼifoqe namai.

15  k  ʼInegana Ieisu ana wawega Yaubada kana awahawatuboya, ta tuta qabuna kana gigivaneqea, mana baʼe awatubo nana itaʼa eda guba aqiaqi otaqina ʼinaya. 16  l  Viaqa aqiaqi otaqidi ge wese ona nuafanidi, ta emi kulufayavo ʼidiega mali tomotau ona iuledi, mana baʼe ilivu nana kavona guba Yaubada ʼinaya, ta guba nana weaqina qaiqaiawa.

17  m  Ami tovanugwetayavo ona vematamatayagedi, ta tolaʼai ivonevonemi e ona viaqidi, mana tovanugweta diavona niboanimi iʼitaʼitamakidi, be nawale vetalaʼai qiduana ana ʼaubena ʼinaya ina tovolo Yaubada matanaya ta edi vanugweta weaqina ina simana ʼifoqe ʼinaya. ʼInegana omiʼa luaqiaqiemi be ami tovanugweta diavona edi fewa ona givemeaqania be yaqisa me edi qaiawa ina fewafewa, ta edi fewa ge ona givevitei. Mana ʼeguma edi fewa ona givevitedi, e ʼinega omiʼa wese nawale ge taha tolaʼai aqiaqina ona lobei Yaubada ʼinega tuta nana navetalaʼaiedi ta ina simana ʼifoqe weaqimi ʼinaya.

18  n  Nuanuagu ona venoqi Yaubada ʼinaya weaqima. Ta niʼa ahalamani aqiaqiea ge taha yani luveifana ada viaqi ʼimia, ʼinega Yaubada matanaya ama lutonova aqiaqina, be nuanuama qiduana tuta qabuna ilivu nana ana kafiʼiʼihia. 19 Ta wese nuanuagu qiduana ona vevenoqi Yaubada ʼinaya be yaqisa lukwayavonega ena ʼevivi wai ʼimia.

Vona veyoluba

20  o  Yavevenoqi toadaumwala ana Yaubada ʼinaya naʼivaʼavaʼaimi yani qabuna aqiaqina ʼidiega, be yaqisa ami fata ena nuanua ona viaqia. Ta wese yavevenoqi Yaubada ʼinaya be Ieisu Keliso ena waiwaiega ilivu aqiaqidi vuaqina ina ʼifoqe ʼidega, mana baʼe yani diavona ena ʼebeqaiawa. Yaubada eda Kaiwabu Ieisu giveyaʼitoto ʼeviviea ʼaligega. Tauna toʼitamaki sifi aqiaqi otaqina, ta sulalinega Yaubada ena vona fofofola vauvauna ʼenoʼeno vatayana viaqia weaqida. ʼInega Ieisu Keliso kana awahawatuboya tuta vataya ʼinaya. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

22 Egwavo ye, baʼe emi leta yaʼwayavia ami givewaiwai weaqina, ta yanoqinoqiemi be yani diavona niʼa yasimanedi ona noqola aqiaqiedi ta ona ʼabibodedi.

23 Nuanuagu wese ona alamania iada Timoti vanue ʼebeyoqona ʼinega yavua niʼa lobea, ta ʼeguma nalukwayavoni namai baʼidiana, e nawale yaʼa maega ana wai ʼimia.

24 Ema veyoluba yavetunea waiwai ami tovanugwetayavo be wese Yaubada ena tomotauyavo qabumi ʼimia. Ta wese tovetumaqana me Itali edi veyoluba ivetunea ʼimia.

25 Yaubada ena veyoluba qabumi ʼimia.

Copyright information for `MOX