b3:5Naba 12:7; Luve 18:15-19
c3:7-11Same 95:7-11
d3:8ʼIfo 17:7; Naba 20:2-5
e3:11Naba 14:21-23
g3:16Naba 14:1-35

Hebrews 3

Ieisu tauna Mosese veqidua vaʼinea

a  Omoʼe ʼinega taigwavo be novugwavo, omiʼa Yaubada ena tomotauyavo venuaʼivinemi mahala weaqina. Ona nuanua aqiaqi Ieisu weaqina, tauna tuta qabuna kasimasimana ʼifoqeyea Yaubada vetunei mai ʼidewana tovaletuyana be toveguba edi tovanugweta. Yaubada Ieisu venuaʼivinea be ena fewa naviaqia. Ta Ieisu taha togwavubiga, ʼinega fewa nana viaqia ʼidewani lova Mosese ena gwavubiga Yaubada ena tomotauyavo adi vanugweta ʼinaya. Vonahaqiaqi, Mosese ena fewa yani qiduana, ta Ieisu ena fewa veqidua vaʼinea, ʼinega luaqiaqiea be awatubo qiduana nalobea. ʼIdewani wese ʼeguma taha toga vanue aqiaqina nayoqonia e luaqiaqiea be awatubo qiduana nalobea, ta ʼabiboda vanue nana ana awatubo mana ge taunega daʼifoqe. Vonahaqiaqi, vanue qabudi ma adi toʼeyoqona, ta ʼesi Yaubada tauna yani qabudi adi Toviaqa.

b  Mosese tauna tofewa aqiaqina ta wese togwavubiga. ʼInega Yaubada ena nuanua viaqa aqiaqiea ena tomotauyavo weaqidi. Ta Mosese ena fewa diavona iveʼebeʼita tolaʼai Yaubada nawale naveʼita ʼifoqeyea tomotau ʼidia. Ta Keliso tauna Yaubada Natuna gwavubiga ʼavana, ʼinega Tamana ena tomotauyavo ʼabiluvinedi. ʼInega itaʼa wese Yaubada ena tomotauyavo ʼidewana ʼeguma me eda giwalifatu kana luʼita vane Keliso ʼinaya ta kana vetumaqana aqiaqiea. c  Baʼe ʼinega Niboana Gwalagwalana vonaya,

“ʼEguma baʼitaga
Yaubada ena vona onoqonoqolia
d  ʼinega ge ona vedeba ʼiʼwana
ʼidewani lova me Isileli iviaqa ʼaiqa
tuta nana Yaubada ena vona ilugwavuʼaiea
ta ena bibitaqo isitonovia
diʼwe ʼavaʼavaya.
Omoʼe ʼinaya yaʼa Yaubada
egu viaqa waiwaidi yaʼwala 40 ʼidia iʼitedi,
ta tua nawale egu bibitaqo isitonovia
edi vedeba ʼiʼwana ʼinega.
10 Ta baʼe ʼiu nana ʼinega
taudi weaqidi diagu vilea,
ʼinega yavonaya,
‘Taudi giwalidi tuta qabuna toa luluvai ʼiguyega.
Ta egu vonayavo be wese egu luvineavo
ge nuanuadi be ina ʼabibodedi.’
11  e  Ta agu diavilavila weaqina
taha vona fofofola yahaʼuya yavonaya,
‘Taudi nawale ge adi fata be ina lugu
egu ʼebeveyawai ʼinaya.’”
12 ʼInega omiʼa taigwavo be novugwavo taumiega ona ʼitamakimi be yaqisa ge nuanua luveifadi emi nuanua ina luveagatunaʼidi, mana ʼeguma nuanua luveifadi weaqina ona nuanua, e ʼinega nawale emi vetumaqana navegoyo ta Yaubada mayawaina ona nogei. 13 Ta ʼesi ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia taumiega ona vonavona iulemi, mana ʼibe ge kada alamania nage tolaʼai naʼifoqe ʼidaya. Ta Buki Nugwenugweina vonaya “Baʼitaga” yani nana kana viaqia, e ʼinega kana viaqia! ʼInegana ge taha toga ʼimiega ena luveifana ʼinega navedeba ʼiʼwana ta Yaubada nanogei. 14 Mana ʼeguma Yaubada kana vetumaqanea ana laba tuta ena ʼebeluʼovoa ʼinaya ʼedewani lova kamaduvetumaqanea, e ʼinega itaʼa Keliso ena gumagiavo ta yani qabuna iʼenoʼeno ʼinaya wese itaʼa eda yani. 15  f  Taha vona waiwaina niʼa kanoqolia kana nuaiʼihia vonaya,

“ʼEguma baʼitagana
Yaubada ena vona onoqonoqolia,
ʼinega ge ona vedeba ʼiʼwana
ʼidewani lova tubumiavo
iviaqa ʼaiqa tuta nana
Yaubada ena vona inoqolia
ta ilugwavuʼaiea.”
16  g  Isana aiqabu lova Yaubada ena vona inoqolia, ta vona nana inogea? Vonahaqiaqi, taudi tubumiavo lova Mosese ʼewa ʼifoqeyedi Itifita ʼinega. 17  h  Ta wese tomeqabu Yaubada igivegamosoalia yaʼwala 40 ʼidia? Taudi wese tubumiavo, ta edi veilivu veifa ʼinega iʼaliga ʼovoa diʼwe ʼavaʼavaya, waisa? 18 Ta aiqabu Yaubada vona fofofoledi be ge ina lugu ena diʼwe ʼebeveyawai ʼinaya? E baʼe vona nana taudi Yaubada ena vona ge ida vematamatayagea weaqidi. 19 ʼInega niʼa kahalamani aqiaqiea taudi Yaubada ge dahawafeledi be ina lugu ena diʼwe ʼebeveyawai ʼinaya, mana ge ida vetumaqanea.

Copyright information for `MOX